Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Cách Thức Triển Khai Và Các Bước Áp Dụng Để Được Công Nhận ISO/IEC 17025 Mới Nhất 2024

Để đạt được công nhận ISO/IEC 17025:2017, các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn cần triển khai theo các bước cụ thể được xây dựng bởi chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực. Liên hệ ngay!

I. ISO 17025 Là Gì?

 • ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật.
 • Hoạt động công nhận PTN tại Việt Nam do Văn phòng Công nhận Chất lượng thực hiện (được gọi là công nhận PTN theo VILAS). Ngoài ra một số Bộ có hệ thống công nhận PTN cho lĩnh vực chuyên ngành, ví dụ: LAS-XD của Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường có hệ thống riêng để công nhận các PTN thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, Cục Đăng kiểm công nhận các PTN tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực đăng kiểm v.v…VILAS là một trong các hệ thống công nhận PTN tuân thủ các yêu cầu về công nhận và được các cơ quan công nhận các nước là thành viên Hiệp hội Công nhận phòng thử nghiệm quốc tế (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) hoặc Hiệp hội công nhận PTN Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation – APLAC) thừa nhận.

Các lĩnh vực công nhận PTN theo VILAS bao gồm:

 1. Lĩnh vực thử nghiệm cơ

 2. Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử

 3. Lĩnh vực thử nghiệm sinh học

 4. Lĩnh vực thử nghiệm hoá học

 5. Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng

 6. Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ

 7. Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường

 8. Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm

Các Bước Triển Khai Để Đạt Chứng Nhận ISO/IEC 17025:2017 Mới Nhất Năm 2024

tqc, trung tâm tqc, iso 17025, iso/iec 17025, tư vấn iso17025

Lưu đồ các bước thực hiện công nhận ISO/IEC 17025:2017

Bước 1: Khảo sát điều kiện ban đầu của phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn

Bước 2: Thành lập ban ISO, xác định vai trò nhân sự

-        Xác định trách nhiệm rõ ràng cho từng nhân sự nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn hóa công việc

-        Lựa chọn và phân công Phụ trách kỹ thuật, Quản lý chất lượng cho PTN (Các vị trí bắt buộc phải có theo yêu cầu ISO/IEC 17025)

Bước 3:  Đánh giá thực trạng tay nghề nhân viên, đánh giá tổng thể hệ thống

Việc đánh giá tổng thể hệ thống, đánh giá tay nghề nhân viên sẽ giúp nhìn nhận tổng thể về hệ thống để xác định được mục tiêu (phạm vi công nhận chính xác), từ đó có các kế hoạch cho các công việc rõ ràng hơn như:

-        Đầu tư sửa chữa phòng thí nghiệm

-        Mua sắm hóa chất, thiết bị, vật tư tiêu hao

-        Đào tạo cho nhân sự bao gồm cả các đào tạo kỹ thuật

-        Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị nằm trong phạm vi công nhận

-        Kế hoạch tham gia thử nghiệm thành thạo hoặc tổ chức so sánh liên phòng

Quá trình đánh giá thông thường kéo dài khoảng 3 – 5 ngày tùy tính chất phức tạp của hệ thống.

Tuy nhiên kết quả đánh giá sẽ cho thấy được các công việc cần thực hiện và sơ bộ ước lượng được khoảng thời gian cho các bước tiếp theo.

Bước 4: Tư vấn, đào tạo nhận thức chung, tư vấn xây dựng quy trình

-        Đào tạo khái niệm chung về công nhận PTN theo ISO/IEC 17025. Lợi ích của việc thực hiện ISO/IEC 17025, các yếu tố cơ bản của Hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025. Cách thức tiến hành xây dựng hệ thống văn bản theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

-        Cung cấp công cụ và thống nhất cách thức viết tài liệu

-        Thống nhất danh mục tài liệu cần viết

-        Đánh giá, ước lượng độ không đảm bảo đo trong thí nghiệm điện.

-        Liên kết chuẩn trong đo lường.

Bước 5: Xây dựng quy trình

-        Các quy trình được phân chia cho nhân sự trong ban ISO xây dựng có sự tham khảo và đóng góp của các thành viên trong phòng thí nghiệm.

-        Cùng với các cán bộ được phân công của PTN tiến hành xây dựng và ban hành:

o   Sổ tay quản lý PTN

o   Các thủ tục, phương pháp thử nghiệm

o   Hướng dẫn công việc và biểu mẫu…

-        Quá trình diễn ra nhanh / chậm sẽ do sự phối hợp và tự giác của các thành viên.

Bước 6: Đào tạo áp dụng quy trình, Tư vấn kiểm tra xác nhận/xác nhận giá trị sử dụng phương pháp

Các quy trình sau khi hoàn thành, thống nhất sẽ được vận hành và áp dụng thử tại các bộ phận.

Phổ biến để mọi nhân viên trong PTN nhận thức đúng, đủ về ISO 17025.

Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn đã xây dựng

Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quá trình, qui trình cụ thể.

Trong khoảng thời gian này, các phương pháp đã được thiết lập cũng sẽ được đánh giá về mặt kỹ thuật. Thời gian cho việc đánh giá phương pháp nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ nhân sự, sự sẵn có của mẫu thử, hóa chất, thiết bị và số lượng phép thử dự kiến công nhận …

Bước 7: Áp dụng hệ thống toàn diện

Sau khi lựa chọn phương pháp và xác nhận được giá trị sử dụng của các quy trình tiến hành áp dụng trong toàn hệ thống. Thời gian áp dụng có thể bắt đầu được tính từ giai đoạn này, đây cũng có thể được coi là mốc thời gian tính toán chính thức áp dụng hệ thống

Các chuyên gia của TQC sẽ có những sự hỗ trợ cần thiết để giúp PTN triển khai thực hiện hệ thống đã xây dựng thông qua các hoạt động sau:

-        Phối hợp cùng với các cán bộ chủ chốt để đào tạo nhân viên trong việc thực hiện hệ thống chất lượng đã xây dựng;

-        Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện hệ thống chất lượng để đảm bảo rằng sổ tay, các thủ tục và hướng dẫn … được tuân thủ;

-        Hướng dẫn thiết lập hồ sơ làm bằng chứng cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý PTN;

Giai đoạn này thông thường nên áp dụng 2 – 3 tháng trước khi thực hiện đánh giá nội bộ

Bước 8: Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ, Đánh giá nội bộ/xem xét của lãnh đạo

Đánh giá nội bộ và công đoạn tự kiểm tra lại:

-        Sự phù hợp của các quy trình tài liệu đã ban hành

-        Sự tuân thủ của nhân sự

-        Hiệu lực của hệ thống

Xem xét của lãnh đạo là công đoạn chuẩn bị cuối cùng để trước khi nộp hồ sơ đánh giá công nhận. Đây cũng là thời điểm lãnh đạo nhìn nhận lại hệ thống, có điều chỉnh, bổ sung nguồn lực cần thiết cũng như ra quyết định thời điểm nào có thể nộp hồ sơ đăng ký công nhận

Bước 9: Đăng ký công nhận, Đánh giá và chỉnh sửa hệ thống (nếu có)

Việc xây dựng, áp dụng, vận hành hệ thống QLCL không đồng nghĩa với việc tạo ra hệ thống QLCL không có lỗi. Hệ thống QLCL chỉ giúp chúng ta phát hiện và kiểm soát các điểm không phù hợp và ngăn ngừa nó tái diễn.

Các điểm không phù hợp có thể được phát hiện trong đánh giá công nhận và cần được khắc phục theo quy định.

Quá trình nộp hồ sơ, đánh giá, khắc phục điểm không phù hợp sẽ phụ thuộc vào chất lượng hệ thống và quá trình xử lý hồ sơ của đơn vị công nhận.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG ISO/IEC 17025

 • Để áp dụng thành công ISO/IEC 17025, doanh nghiệp cần phải thực hiện đầy đủ các điều kiện sau:

 • Cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện ISO/IEC 17025 và việc áp dụng hệ thống quản lý đối với PTN là điều kiện tiên quyết đối với sự thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý ISO 17025.

 • Sự tham gia của nhân viên: sự tham gia tích cực và hiểu biết của mọi thành viên trong PTN đối với ISO 17025 giữ vai trò quyết định.

 • Công nghệ hỗ trợ: ISO 17025 là tiêu chuẩn áp dụng cho PTN, tuy nhiên ở các đơn vị có công nghệ hiện đại hơn (thiết bị tiến tiến, ứng dụng công nghệ thông tin,..) thì việc áp dụng ISO 17025 sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

 • Chú trọng Cải tiến liên tục: các hành động cải tiến từng bước hay những hoạt động đổi mới đều mang lại lợi ích thiết thực nếu được thực hiện thường xuyên.

 • Sử dụng tư vấn chuyên nghiệp: Đây không phải là điều kiện bắt buộc nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng đối với tiến độ và mức độ thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ISO 17025 tại các PTN

Trung Tâm Kiểm Nghiệm Và Chứng Nhận TQC CLGOBAL 

 • Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL là Tổ chức khoa học công nghệ được Bộ Khoa học và công nghệ cấp Giấy đăng ký hoạt động. TQC thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập và điều lệ, với kinh nghiệm hoạt động khoa học và công nghệ trên 35 năm (thành lập từ năm 1983) và TQC có 11 năm kinh nghiệm trong hoạt động chứng nhận.

 • Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC là đối tác tin cậy của 02 đơn vị được phép cấp Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025 là Văn phòng Công nhận chất lượng BoA – Bộ Khoa học Công nghệ (http://www.boa.gov.vn) và  Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng AOSC (http://aosc.vn). Ngoài ra TQC và AOSC đều thuộc một đơn vị chủ quản là Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nên có mối quan hệ mật thiết với nhau.

 • Với kinh nghiệm lâu năm hoạt động, cùng mạng lưới chuyên gia, chuyên viên khắp cả nước, có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, TQC được nhiều Bộ ngành tin tưởng chỉ định cho hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý: Chứng nhận ISO 9001:2015Chứng nhận ISO 22000:2018Chứng nhận ISO 14001:2015Chứng nhận ISO 13485:2016...; Chứng nhận Hợp chuẩn và hợp quy các lĩnh vực, do đó thuận lợi cho hoạt động tư vấn và hỗ trợ các khách hàng đạt được chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025.

 • Với phương châm “Chuẩn mực – Đúng hẹn – Thân thiện – Chuyên nghiệp”, TQC đặt chất lượng dịch vụ chứng nhận và yếu tố đúng hẹn lên hàng đầu. Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ luôn được TQC song hành, hỗ trợ tối đa và đầy đủ các bước thực hiện, đảm bảo thuận lợi nhất trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đăng ký, tư vấn, đánh giá và hỗ trợ trong quá trình công nhận đạt ISO/IEC 17025.

Vì Sao Chọn TQC CGLOBAL Kiểm Nghiệm Chứng Nhận Năm 2024

TQC CGLOBAL Kiểm nghiệm chứng nhận iso uy tín hàng đầu tại Việt Nam với một số lý do sau:

 1. Là đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép bởi cơ quan công quyền;

 2. Chi phí tối ưu, Kiểm nghiệm chứng nhận nhanh chóng;

 3. Quá trình Đánh giá , kiểm nghiệm chứng nhận đạt theo đúng quy định, nhanh chóng;

 4. Văn phòng có mặt ở 3 Miền, hơn 100+ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

⭐️  TQC CGLOBAL là tổ chức Kiểm nghiệm và Chứng nhận uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

⭐️ TQC CGLOBAL Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, luôn hỗ trợ giúp đỡ khách hàng tới khi đạt chứng nhận nhanh gọn nhất; thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

ĐIỂM NỔI BẬT ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

✍ Xem thêm Dịch vụ Đăng ký Mã số GACC, Mã IRE xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2023

⭐Trung Tâm Kiểm Nghiệm và Chứng Nhận TQC CGLOBAL ✅ ISO 7101 là gì?
⭐Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm  ✅ Tiêu chuẩn 7101 - QL ĐB Chăm sóc sức khỏe
⭐Hotline Hỗ trợ 24/7 ☎️ 096.941.6668

Liên Hệ  

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

 • Hotline: 096 941 6668 ; Điện thoại: 024 6680 0338

 • Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

 • Hotline: 0968 799 816

 • Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 • Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

 • Email: vpsg@tqc.vn 

Thông tin thêm về ISO/IEC 17025:2017

-       Tư vấn, áp dụng đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

-       ISO/IEC 17025:2017 là gì


Bài viết liên quan
ISO 17025 là gì? Các yêu cầu của tiêu chuẩn Phòng Thử nghiệm - Kiểm nghiệm mới nhất năm 2024
ISO 17025 là gì? Các yêu cầu của tiêu chuẩn Phòng Thử nghiệm - Kiểm nghiệm mới nhất năm 2024

ISO/IEC 17025 đưa ra yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn nhằm cải thiện khả năng tạo ra kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn có giả trị sử dụng một cách ổn định. Liên hệ ngay!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC