Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Chứng Nhận Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng Theo QCVN 16:2023/BXD Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh chóng - Uy tín

QCVN 16:2023/BXD mới nhất về quy chuẩn Vật liệu xây dựng. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là yêu cầu bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Chứng nhận, công bố hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng. Liên hệ ngay!

Nội dung chính
  1. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là gì?

  2. Dịch vụ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng của TQC CGLOBAL năm 2024 

  3. Công bố hợp quy vật liệu xây dựng

  4. Liên hệ

Chứng Nhận Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng Là Gì?

 ✅ Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD mới nhất cập nhật QCVN 16:2019/BXD , được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định.

 ✅ Quy chuẩn vật liệu xây dựng này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

 ✅ Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và phải được công bố hợp hợp quy vật liệu xây dựng đúng quy định pháp luật, đúng mục đích.

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng Theo QCVN 16:2023/BXD Mới Nhất 2024

Năng lực của TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL là tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD.

Chúng tôi có đầy đủ năng lực, điều kiện để thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD.

Giấy Phép Chứng Nhận Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng Mới Nhất Năm 2024 của TQC CGLOBAL

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy dệt may TQC CGLOBAL cấp

Bộ Xây Dựng Cấp Phép TQC CLGOBAL được phép Chứng N​hận Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng

Liên hệ với TQC CGLOBAL ngay bây giờ để được chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng và hỗ trợ thủ tục đưa VLXD lưu hành trên thị trường! 
Gọi cho TQC CGLOBAL ngay để được tư vấn Dịch vụ Chứng nhận Hợp quy vật liệu xây dựng chi tiết!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

Danh mục sản phẩm vật liệu xây dựng TQC CGLOBAL cung cấp Dịch vụ chứng nhận, công bố hợp quy 

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

I

Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

1

Xi măng poóc lăng

2

Xi măng poóc lăng hỗn hợp

3

Xi măng poóc lăng bền sun phát

4

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

5

Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

6

Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

7

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa

8

Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây

9

Tro bay dùng cho xi măng                

Xem chi tiết: Chứng nhận hợp quy xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

II

Cốt liệu xây dựng

1

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa

2

Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa

3

Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa

Xem chi tiết: Chứng nhận hợp quy cốt liệu lớn dùng cho bê tông và vữa

III

Gạch, đá ốp lát

1

Gạch gốm ốp lát ép bán khô

2

Gạch gốm ốp lát đùn dẻo

3

Đá ốp lát tự nhiên

4

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

Xem chi tiết:Chứng nhận hợp quy cát xây dựngChứng nhận hợp quy gạch đá ốp lát

IV

Vật liệu xây dựng

1

Gạch đất sét nung

2

Gạch bê tông

3

Sản phẩm bê tông khí chưng áp

4

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

Xem chi tiết: Chứng nhận hợp quy vật liệu xây

V

Kính xây dựng

1

Kính nổi

2

Kính phẳng tôi nhiệt

3

Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

4

Kính hộp gắn kín cách nhiệt

Xem chi tiết: Chứng nhận hợp quy kính xây dựng

VI

Vật liệu xây dựng khác

1

Tấm sóng amiăng xi măng

2

Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

3

Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường

4

Sơn tường dạng nhũ tương

5

Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm

6

Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

7

Các loại ống

7.1

Ống và phụ tùng Polyetylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước

7.2

Ống và phụ tùng nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước

7.3

Ống và phụ tùng Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp và thoát nước

7.4

Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp

7.5

Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi lưu thông trên thị trường phải có (giấy) chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

Ø Nhận báo giá chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng mới nhất 2024 | TQC CGLOBAL 

Phương thức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Việc chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng sản xuất trong nước và nhập khẩu được thực hiện theo:

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Khách hàng tiêu biểu

  1   Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 được chứng nhân hợp quy vật liệu xây dưng QCVN 16:2019

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 với tổng vốn đầu tư 22.260 tỷ đồng có công suất 600 MW, sản lượng điện hàng năm là 3,6 tỷ kWh góp phần đảm bảo nguồn cung điện an toàn và phát triển kinh tế cho khu vực Bắc trung bộ.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong triển khai xử lý chất thải từ sản xuất bằng việc đăng ký chứng nhận sản phẩm tro, xỉ, thạch cao phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật và Tiêu chuẩn Việt Nam nhằm chứng minh sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, phù hợp sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng cũng như cho các công trình xây dựng, giao thông, san lấp mặt bằng... góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và làm căn cứ để các đối tác yên tâm thu mua, bao tiêu tro, xỉ, thạch cao.


  2   Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam

 

Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam là một trong những nhà máy sản xuất Giấy có quy mô và thực lực lớn nhất thế giới. Nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam được xây dựng trong cụm công nghiệp tập trung ở tỉnh Hậu Giang (nằm cạnh sông Hậu) và có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD.

Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam 1 - chứng nhận hợp quy VLXD

Từ khi sáng lập đến nay, Tập đoàn giấy Lee&Man trước sau kế thừa chủ trương xem trọng song song việc kinh doanh sản xuất và giữ gìn môi trường, kiên trì quan điểm phát triển khoa học, tăng cường việc quản lý bảo vệ môi trường, tăng mức độ giảm thải. Chất thải chế tạo giấy của công ty được xử lý thành các loại nguyên liệu tái sử dụng, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo cho việc bảo vệ môi trường.


  3   Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Nhà máy Đạm Ninh Bình được thiết kế và thi công với dây chuyền công nghệ hiện đại của các nước châu Âu - G7 bao gồm: công nghệ phân ly không khí Air Liquide (Pháp); công nghệ khí hóa than Shell (Hà Lan); công nghệ tinh chế khí Linde (Đức); công nghệ tổng hợp Amoniac Haldor Topsoe (Đan Mạch); công nghệ tổng hợp Urê Snamprogetti (Italy).

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình - được TQC Chứng nhận đạt

Ngày 10/5/2008, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã phát lệnh khởi công xây dựng nhà máy Đạm Ninh Bình tại KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 667 triệu USD (trên 13.000 tỷ đồng), công suất thiết kế của nhà máy là 560.000 tấn urê/năm (1.760 tấn/ngày), là dự án lớn nhất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam từ trước tới nay. Đến ngày 18/11/2011, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình được thành lập với vốn điều lệ là 2.500 tỷ đồng với tổng số cán bộ, công nhân viên ~ 1.000 người.

Lượng tro, xỉ phát sinh từ các phân xưởng nhiệt điện và khí hóa than của công ty được chuyển đi cung cấp cho các đơn vị dùng làm vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng, gạch không nung... Điều này vừa giảm thiểu tác động đến môi trường vừa tạo ra những vật liệu xanh thân thiện môi trường.


  4   Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem

Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem

Nhà máy sản xuất phân bón DAP số II của Công ty Cổ phần DAP số 2 thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được xây dựng trên diện tích 72,4 ha tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Với quy mô công trình công nghiệp hoá chất cấp II Quốc gia, Dự án có tổng mức đầu tư 5.170,9 tỷ đồng.

Nhà máy sử dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến chủ yếu của Mỹ và các nước châu Âu. Theo thiết kế, Nhà máy có năng lực sản xuất mỗi năm 330.000 tấn phân bón diamon photphat với tổng hàm lượng dinh dưỡng hơn 61% và các sản phẩm trung gian như 420.000 tấn axit sulfuric đậm đặc và 162.000 tấn axit photphoric, thời gian vận hành đạt 330 ngày/năm.

Nguồn thải từ quá trình sản xuất bao gồm tro xỉ lò hơi được công ty coi là nguồn tài nguyên phong phú, có thể tái sử dụng làm nguyên liệu, vật liệu cho các ngành sản xuất khác - giải bài toán ứ đọng tro xỉ, thực hành cam kết về bảo vệ môi trường.


  5   CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 - Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 - Quảng Nam

Được thành lập từ năm 1984, (với tên gọi Công ty xây lắp số 3, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ), qua quá trình phát triển, VINACONEX 25 hiện nay là một trong những đơn vị mạnh của Tổng công ty VINACONEX.

Trong nhiều năm qua, Công ty đã thi công rất nhiều công trình thuộc các lĩnh vực khác nhau: Công trình khách sạn, khu du lịch, Resort cao cấp, Văn phòng cho thuê; công trình văn hóa, trường học; công trình thể thao, triển lãm; công trình nhà máy sản xuất công nghiệp, công trình đường giao thông; hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị; cấp thoát nước...

Giá trị TQC CGLOBAL mang lại cho khách hàng

Trong rất nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, tại sao doanh nghiệp lại lựa chọn TQC CGLOBAL? Câu trả lời nằm ở những giá trị mà TQC CGLOBAL mang lại cho khách hàng của mình.


Dịch vụ chuyên nghiệp, hiện đại

ü TQC CGLOBAL có đội ngũ chuyên gia, hỗ trợ giàu kinh nghiệm với quy trình tối ưu hóa, đảm bảo mang đến cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả nhất. Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ luôn được TQC CGLOBAL song hành, hỗ trợ tối đa và đầy đủ các bước thực hiện, đảm bảo thuận lợi nhất trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đăng ký, đánh giá và tiếp nhận Giấy chứng nhận

ü Phương châm “Nhanh – Chuẩn mực – Thân thiện – Chuyên nghiệp”: TQC CGLOBAL luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận của Quốc tế.

ü Chứng chỉ hiện đại: Ứng dụng công nghệ 4.0: TQC CGLOBAL là tổ chức chứng nhận đầu tiên ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR code, để đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ.


Chính sách hỗ trợ khách hàng tốt nhất

ü Doanh nghiệp sẽ được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL hỗ trợ đầy đủ và trọn gói các thủ tục để sản phẩm vật liệu xây dựng được gắn dấu hợp quy (CR) trên sản phẩm với chi phí thấp nhất.

ü TQC CGLOBAL hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục, hồ sơ để công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố. Xem thêm về Công bố hợp quy vật liệu xây dựng

ü Doanh nghiệp được chuyên gia của TQC CGLOBAL đánh giá, góp ý quy trình sản xuất hàng vật liệu xây dựng để kiểm soát và duy trì hệ thống, đảm bảo hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 như quy định tại Quy chuẩn.

ü Được hỗ trợ về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

ü Mạng lưới đánh giá rộng lớn: Ngoài 3 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh, TQC CGLOBAL còn có mạng lưới chuyên gia giàu kinh nghiệm có mặt tại rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Nhanh chóng hỗ trợ khách hàng mọi thủ tục pháp lý kịp thời, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

04 Bước Công Bố Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng Đạt QCVN 16:2023/BXD Năm 2024

Vật liệu xây dựng khi lưu thông trên thị trường thì ngoài giấy chứng nhận hợp quy đạt quy chuẩn vật liệu xây dựng còn cần giấy công bố hợp quy vật liệu xây dựng/thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ, thủ tục công bố hợp quy sẽ do cá nhân, doanh nghiệp tự thực hiện. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, TQC CGLOBAL có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết một cách chính xác và nhanh chóng.

Quy trình công bố hợp quy vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp mới nhất năm 2024 có thể tham khảo:

Bước 1: Thực hiện Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ Công bố hợp quy vật liệu xây dựng. Hồ sơ gồm:

  • Giấy phép kinh doanh có công chứng;

  • Giấy chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng và phụ lục có công chứng;

  • Bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng;

  • Đơn đề nghị công bố hợp quy;

  • Một số hồ sơ khác theo yêu cầu của Sở Xây dựng;

Bước 3: Nộp hồ sơ Công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng

Bước 4: Nhận bản tiếp nhận công bố hợp quy: Sau 5 ngày nộp công bố, doanh nghiệp sẽ nhận được bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng.

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy dệt may TQC CGLOBAL cấp

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

✅ 4000+ khách hàng hài lòng

✅ 100+ chuyên gia kinh nghiệm

✅ Văn phòng ở 03 Miền

✅ Trọn gói - Chi phí tối ưu

✅ Đáp ứng QCVN 16:2023/BXD

LIÊN HỆ

TQC Hà Nội: Biệt thự C11, Khu Pandora, số 53 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

TQC Đà Nẵng: 47 Trần Đình Tri, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816Điện thoại: 023 6362 2668

Email: vpdn@tqc.vn

TQC Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

TQC CGLOBAL cung cấp Dịch vụ Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng chuyên nghiệp!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156


Bài viết liên quan
Giới Thiệu Quy Chuẩn Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng QCVN 16:2023/BXD Áp Dụng 01/01/2024 | Uy Tín - Chất Lượng
Giới Thiệu Quy Chuẩn Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng QCVN 16:2023/BXD Áp Dụng 01/01/2024 | Uy Tín - Chất Lượng

⭐️QCVN 16:2023/BXD là gì? ✅Quy chuẩn kỹ thuật vật liệu xây dựng mới nhất năm 2024 là quy chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm trước lưu hành✅ Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng. Nhanh chóng - uy tín. Liên hệ ngay!

Tại Sao Doanh Nghiệp Phải Chứng nhận Hợp Chuẩn Vật Liệu Xây Dựng Theo QCVN 16:2023/BXD Năm 2024?
Tại Sao Doanh Nghiệp Phải Chứng nhận Hợp Chuẩn Vật Liệu Xây Dựng Theo QCVN 16:2023/BXD Năm 2024?

⭐️Chứng nhận Hợp Quy Vật liệu Xây Dựng ✅Đáp ứng Tiêu chuẩn Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD ✅Đáp ứng yêu Công bố Hợp Quy Vật Liệu Xây Dựng mới nhất năm 2023. Liên hệ ngay!

Giới thiệu về QCVN 16:2019/BXD - Về việc Quy chuẩn kỹ thuật Sản phẩm, Hàng Hóa Vật liệu xây dựng năm 2024
Giới thiệu về QCVN 16:2019/BXD - Về việc Quy chuẩn kỹ thuật Sản phẩm, Hàng Hóa Vật liệu xây dựng năm 2024

⭐️Giới thiệu hợp quy sản phẩm theo QCVN 16:2019/BXD ✔️ Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm ✔️Về quy chuẩn Hàng hóa vật liệu xây dựng ✔️Tư vấn Chứng nhận hợp quy sơn, Hợp quy vật liệu xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 16 2019/BXD mới nhất năm 2024.

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC