Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Dịch Vụ Tư Vấn Cấp Mã Số Vùng Trồng - Đáp Ứng Mã Số Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Năm 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng

⭐️Dịch vụ Đăng ký Mã số vùng trồng ✅Đáp ứng TCCS 774:2020/BVTV ✅Đáp tiêu chuẩn cho việc đăng ký Mã số GACC để xuất khẩu Nông sản sang thị trường Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 01/01/2022. Liên hệ ngay!

Nội dung chính

 1. Mã số vùng trồng là gì?

 2. Mục đích - Đối tượng, những ai được cấp mã số vùng trồng

 3. Lý do phải cấp Mã số vùng trồng để xuất khẩu thuận lợi

 4. Nâng cao việc Quản lý Mã số vùng trồng - Đơn vị sản xuất, đóng gói nông sản

 5. TQC giới thiệu các Bước đăng ký Mã số vùng trồng

 6. Lý do chọn TQC CGLOBAL để tư vấn đăng ký Mã số vùng trồng

 7. Liên hệMã Số Vùng Trồng Là Gì?

1. Mã số vùng trồng (Production Unit Code - PUC)

 ⭐️ Theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV là:  Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi tình hình sản xuất; kiểm soát sinh vật gây hại; truy xuất nguồn gốc nông sản.

⭐️ Mã số vùng trồng là tiêu chuẩn cơ sở để doanh nghiệp có thể xuất khẩu hàng hóa nông sản của mình.

 ⭐️ Mục đích chính của nó là kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại đến vùng trồng và truy xuất nguồn gốc nông sản.

2. Căn cứ pháp lý

Tại Điều 64 Trong văn bản Luật trồng trọt 31/2018/QH14

“Quản lý và cấp mã số vùng trồng” 4 nôi dụng được nêu rõ như sau:

 • Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng.

 • Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng.

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lộ trình và hướng dẫn cấp mã số vùng trồng trên phạm vi toàn quốc.

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai cấp mã số vùng trồng trên địa bàn theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mục Đích - Đối tượng,  Những ai được cấp mã số vùng trồng?

Đối tượng cơ bản của Mã số vùng trồng

✔ Tổ chức, cá nhân tự tổ chức sản xuất 

✔ Tổ chức, cá nhận liên kết sản xuất với tổ chức, cá nhân khác.

Mục đích cơ bản của Mã số vùng trồng: 

👉Trên thực tế, mã số vùng trồng được thiết lập để giám sát vùng trồng nông sản nhằm mục đích phục vụ xuất khẩu theo quy định của nước nhập khẩu. Cấp, quản lý và giám sát vùng trồng đã được cấp mã số là để đảm bảo truy xuất được đến từng vườn trồng về các loại sinh vật gây hại đã phát hiện trên vườn trồng; các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã được sử dụng trên vườn trồng, đặc biệt là ghi nhận về các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đã sử dụng.

👉Theo đó, để được cấp mã số vùng trồng, nông dân phải sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn; ghi sổ tay canh tác hoặc nhật ký đồng ruộng trong quá trình canh tác,… Mỗi mã số vùng trồng được cấp không phải là không có thời hạn mà theo định kỳ, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải tiến hành giám sát để đảm bảo vùng trồng đó vẫn đang được quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trường hợp không đạt yêu cầu theo quy định của nước nhập khẩu, mã số đó sẽ bị thu hồi.

Lý Do Tại Sao Phải Cấp Mã Số Vùng Trồng Mới Nhất Năm 2024?

 1.  Đảm bảo truy xuất nguồn gốc của sản phẩm khi xuất khẩu qua nước ngoài. Đảm bảo nông sản đưa vào quá trình lưu thông trên thị trường phải đúng nguồn gốc tại vùng trồng đó. Tránh tình trạng trà trộn sản phẩm nơi khác vào vùng trồng đã được cấp mã số.

 2. Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cũng có thể kiểm soát tốt hơn vùng nguyên liệu thông qua mã số vùng trồng và nhật ký canh tác của người nông dân.

 3. Đáp ứng được yêu cầu của các thị trường nhập khẩu nông sản trên thế giới như: Trung quốc, USDA , EU,..... Đối với các vùng trồng đã được cấp mã số, nước nhập khẩu có thể sang Việt Nam để kiểm tra đột xuất bất kỳ lúc nào về tình hình sản xuất, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm… tại các vùng trồng.

 4. Để được cấp mã số vùng trồng, người nông dân phải thực hiện sản xuất theo quy trình chuẩn để đáp ứng yêu cầu về chất lượng của các nước nhập khẩu, từ đó giúp người nông dân có ý thức hơn trong việc sản xuất nông sản an toàn hơn qua việc kiểm soát lượng phân thuốc sử dụng, ghi nhật ký, chất lượng hơn và giá thành cao hơn.

 5. Hàng nông sản xuất khẩu phải có mã số vùng trồng được in trên bao bì.

Nâng Cao Việc Quản Lý Mã Số Vùng Trồng - Cơ Sở Sản Xuất Đóng Gói Xuất Khẩu 2024

Hiện tại tình trạng mạo danh mã số vùng trồng và vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm của vùng trồng và cơ sở đóng gói khiến nước nhập khẩu phải cảnh báo hoặc tạm dừng nhập khẩu..

Việc quan trọng là thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Theo đó, để công tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đi vào thực chất và hiệu quả hơn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp chuyên nghiệp và bền vững.

 Phải Xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Việc Bố trí nguồn lực thực hiện công tác thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói trong đó chú trọng tập huấn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân liên quan; thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc BVTV.

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Nông Nghiệp & PTNT (Cục Bảo vệ thực vật) xây dựng.

Chú trọng công tác tập huấn nông dân về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tằng sự phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ vùng trồng, cơ sở đóng gói đảm bảo duy trì đáp ứng các quy định kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm. 

👉 Nhận báo giá Kiểm nghiệm - Chứng nhận - Công Bố - Đăng ký mã Xuất khẩu GACC tại đây để nhận sự hỗ trợ tốt nhất !

TQC Giới Thiệu Thủ Tục Cấp Mã Số Vùng Trồng Mới Nhất 2024?

TQC xin được giới thiệu về Các Bước cơ bản để xin thủ tục Cấp Mã số vùng trồng: 

Bước 1: Gửi yêu cầu cấp mã số vùng trồng lên Cục Bảo vệ thực vật

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu xuất khẩu trái cây đệ trình yêu cầu lên Cục Bảo vệ thực vật. Hồ sơ xin cấp mã vùng trồng gồm có:

Tờ khai kỹ thuật đề nghị cấp mã số vùng trồng theo mẫu tại phụ lục A tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV (Kèm theo danh sách các hộ nông dân vùng trồng kèm theo diện tích).

 Giấy chứng nhận VietGAP cho vùng trồng xin cấp mã số (nếu có).

✔ Nhật ký sản xuất

✔ Cam kết thực hiện đúng tiêu chuẩn cơ sở

Bước 2: Đánh giá vùng trồng

Cục Bảo vệ thực vật xem xét, rà soát các tài liệu do cơ sở nộp lên. Nếu các tài liệu cần thiết đã được đáp ứng, Cục Bảo vệ thực vật sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát vùng trồng nông sản xin cấp mã số.

Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của nước nhập khẩu, cán bộ của Cơ quan BVTV nước nhập khẩu có thể đi theo để cùng đánh giá.

Cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra thực địa, với một số yêu cầu cơ bản như: Vùng trồng phải theo hướng VietGAP (tuy nhiên không bắt buộc phải có giấy chứng nhận VietGAP), nhất là đảm bảo vệ sinh đồng ruộng; sử dụng thuốc BVTV, quản lí dịch bệnh,…

Chi tiết yêu cầu khi thiết lập vùng trồng:

1. Yêu cầu chung:

Bạn phải đồng nhất một quy trình quản lý sinh vật gây hại tại vùng trồng.

Đảm bảo có quy trình kiểm soát được sinh vật gây hại ở mức độ thấp. Và được phép sử dụng thuốc BVTV theo quy định của nước nhập khẩu.

Vùng trồng phải được kiểm tra và cấp mã số lần đầu trước thời điểm thu hoạch theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Trước mỗi vụ thu hoạch, bạn phải thực hiện đăng ký cấp mã số vùng trồng lại, mã số sẽ bị thu hồi nếu bạn không thực hiện đăng ký lại.

2. Diện tích vùng trồng:

Vùng trồng cây ăn quả: tối thiểu 10 ha

Rau gia vị: tùy theo diện tích của nông trại và theo yêu cầu của nước xuất khẩu

Các loại cây trồng khác: theo yêu cầu của nước xuất khẩu.

3. Sinh vật gây hại và biện pháp quản lý:

Quy trình quản lý sinh vật gây hại cũng phải thực hiện theo yêu cầu của nước xuất khẩu.

Vùng trồng của bạn phải có biện pháp quản lý cụ thể cho từng nhóm sinh vật gây hại theo hàng hóa và phải thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành BV&KD thực vật.

4. Sử dụng thuốc BVTV:

Vùng trồng chỉ được sử dụng các loại thuốc BVTV có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam và đảm bảo không sử dụng các hoạt chất cấm theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

5. Yêu cầu về ghi chép thông tin:

Phải ghi chép nhật ký sản xuất chi tiết từng giai đoạn. Các thông tin bắt buộc gồm có:

Giai đoạn phát triển của cây trồng

Sinh vật gây hại phát hiện trong quá trình điều tra

Nhật ký bón phân: ngày bón, loại phân bón, phương pháp bón,…

Nhật ký sử dụng thuốc BVTV: ngày sử dụng, tên thuốc, liều lượng sử dụng, lý do sử dụng,…

Nhật ký thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm: sản phẩm dự kiến, bảo quản, tiêu thụ,…

6. Điều kiện canh tác:

Canh tác, quy trình, tiêu chuẩn cần tuân theo VietGAP, GlobalGAP,… (Có thể không có chứng nhận nhưng vẫn phải tuân theo các quy trình tương đương).

Nhật ký canh tác có thể lập chung cho cả vùng trồng. Và các yêu cầu khác của nước nhập khẩu.

 Bước 3: Cấp mã số vùng trồng

Sau khi kiểm tra và khảo sát, nếu vùng trồng đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí kỹ thuật, Cục BVTV sẽ tiến hành cấp mã số vùng trồng.

Trong trường hợp vùng trồng chưa đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn, Cục BVTV sẽ chỉ đạo các biện pháp khắc phục. Tổ chức/cá nhân xin cấp có thể tiếp tục đăng ký sau khi đã hoàn thiện các yêu cầu còn thiếu.

Bước 4: Bàn giao kết quả và mã số vùng trồng

Cục BVTV sẽ thông báo kết quả và mã số vùng trồng cho cơ sở đăng ký và gửi mã số đó sang Cơ quan BVTV Quốc gia của nước nhập khẩu.

Riêng đối với thị trường Mỹ, Cơ quan BVTV của nước này sẽ cấp lại mã số IRADS (Irradiation Reporting and Accountability Database) dựa trên mã số P.U.C của Cục BVTV. Trường hợp xuất trái cây vào Mỹ, thùng hàng phải có đầy đủ thông tin của 2 loại mã số trên.

 Tham khảoDịch vụ Đăng ký Mã số xuất khẩu sang Trung Quốc

 Tham khảoCông Bố sản phẩm mới nhất 2024

Giao thương Mã số xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, lệnh 249 |TQC

DỊCH VỤ Đăng ký mã số vùng trồng

✅ 4000+ khách hàng hài lòng

✅ 100+ chuyên gia kinh nghiệm

✅ Văn phòng ở 03 Miền

✅ Trọn gói - Chi phí tối ưu

✅ Truy xuất nguồn gốc

Lý Do Nên Chọn TQC Để Đăng Ký Mã Số Vùng Trồng Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Xuất Khẩu Sang Trung Quốc

✔ TQC triển khai đi đầu về cung cấp Dịch vụ Tư vấn Đăng ký Mã sỗ vùng trồng, Mã số xuất khẩu sang trung quốc đáp ứng tiêu chuẩn Lệnh 248, Lệnh 249 để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu Hàng Hóa sang Trung Quốc được Tổng cục Hải Quan Trung Quốc GACC quy định.

✔ TQC có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, tư vấn đăng  ký quy mô trên 100 nhân sự, 5 văn phòng trải rộng trên cả nước và đối tác liên kết toàn cầu tại 5 thị trường lớn: Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. TQC với mục tiêu góp sức kiến tạo một nền sản xuất, dịch vụ của Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế bền vững.

LIÊN HỆ: 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

TQC  Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

TQC Đà Nẵng: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816; Điện thoại: 023 6362 2668

Email: vpdn@tqc.vn

TQC Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156
 
Bài viết liên quan
Giới thiệu Mã số vùng trồng - Tấm vé Xuất khẩu Nông Sản sang thị trường Trung Quốc mới nhất 2024
Giới thiệu Mã số vùng trồng - Tấm vé Xuất khẩu Nông Sản sang thị trường Trung Quốc mới nhất 2024

⭐️TQC CGLOBAL giới thiệu Mã số vùng trồng✔️Mã số xuất khẩu nông sản ✔️Đăng ký mã số xuất khẩu nông sản✔️Đáp ứng điều kiện cho đăng ký Mã số GACC xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhanh chóng - Uy tín - Chi phí hợp lý. Liên hệ ngay!

Hướng dẫn Quy trình Thiết lập Mã số vùng trồng - Giám sát vùng trồng theo TCCS 774:2020/BVTV năm 2023 | Uy tín - Nhanh Chóng
Hướng dẫn Quy trình Thiết lập Mã số vùng trồng - Giám sát vùng trồng theo TCCS 774:2020/BVTV năm 2023 | Uy tín - Nhanh Chóng

✅Quy Định Mã số vùng trồng✅Giám sát vùng trồng theo TCCS 774:2020/BVTV ✅Được áp dụng để đáp ứng Mã số GACC cho việc Xuất khẩu Nông Sản và Trung Quốc được thuận lợi. TQC CGLOBAL triển khai Dịch vụ đăng ký Mã số vùng trồng mới nhất 2023. Liên hệ ngay!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC