Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Giới thiệu Mã số vùng trồng - Tấm vé Xuất khẩu Nông Sản sang thị trường Trung Quốc mới nhất 2024

⭐️TQC CGLOBAL giới thiệu Mã số vùng trồng✔️Mã số xuất khẩu nông sản ✔️Đăng ký mã số xuất khẩu nông sản✔️Đáp ứng điều kiện cho đăng ký Mã số GACC xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhanh chóng - Uy tín - Chi phí hợp lý. Liên hệ ngay!

Nội dung chính

 1. Thông tin Mã số vùng trồng - Tấm vé xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc 2024

 2. Tại sao phải đăng ký Mã số vùng trồng - Để xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc?

 3. Lý do nên chọn TQC CGLOBAL triển khai Mã số vùng trồng

 4. Câu hỏi thường gặp khi triển khai đăng ký Mã số vùng trồng cho Nông sản 

 5. Liên hệ

 

Đăng ký Mã số vùng trồng năm 2022 | TQC -1

Thông Tin Mã Số Vùng Trồng - Điều Kiện Cần Xuất Khẩu Nông Sản 2024

✔️ Mã số vùng trồng là điều kiện cần thiết và bắt buộc đối với những thị trường xuất khẩu khó tính và là một trong những yếu tố phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

✔️ Tại cửa khẩu, Hải quan nước nhập khẩu sẽ kiểm tra nguồn gốc các lô hàng thông qua tem truy xuất nguồn gốc. Nếu lô hàng không nằm trong các vùng trồng đã được cấp mã số thì sẽ bị từ chối nhập khẩu.

✔️ Một số quốc gia yêu cầu trái cây phải có mã số vùng trồng mới được phép xuất khẩu sang các nước này như: Hoa Kỳ, Úc, Trung Quốc. Đối với các vùng trồng đã được cấp mã số, nước nhập khẩu có thể sang Việt Nam để kiểm tra đột xuất bất kỳ lúc nào về tình hình sản xuất, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm tại các vùng trồng.

Mã số vùng trồng là gì?

⭐️ Vùng trồng (Place of Production) là: Một vùng sản xuất chủ yếu một loại cây trồng, có thể bao gồm một hoặc nhiều điểm sản xuất theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

⭐️ Mã số vùng trồng (PUC – Production Unit Code) là : Mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát sinh vật gây hại; truy xuất nguồn gốc nông sản.

Thông tin pháp lý cơ bản về Mã số vùng trồng

 1. Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật trồng trọt năm 2018.

 2. Mã số vùng trồng được quy định rõ ràng thông qua: Luật trồng trọt 31/2018/QH14 tại Điều 64. Quản lý và cấp mã số vùng trồng nông sản như sau:

⚡ Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng.

⚡ Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng.

⚡ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lộ trình và hướng dẫn cấp mã số vùng trồng trên phạm vi toàn quốc.

⚡ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai cấp mã số vùng trồng trên địa bàn theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mục đích Mã vùng trồng

 ✅ Mã số vùng trồng nổi bật không những giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình đáp ứng tiêu chuẩn nhất định. Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu; giúp người dân ý thức được vấn đề sản xuất nông sản liên quan chặt chẽ đến chất lượng và giá thành và đáp ứng về an toàn.

 ✅ Mã số vùng trồng cầu nối Truy xuất gốc sản phẩm dễ dàng: Thông qua mã số vùng trồng sẽ cung cấp thông tin giúp người tiêu dùng biết được sản phẩm họ đang sử dụng được sản xuất ở đâu, ai sản xuất,… Đảm bảo nông sản đưa vào quá trình lưu thông trên thị trường phải đúng nguồn gốc tại vùng trồng đó. Tránh tình trạng trà trộn sản phẩm nơi khác vào vùng trồng đã được cấp mã số thì đã đạt tiêu chuẩn.

 ✅ Mã số vùng trồng mang lại việc Giúp kiểm soát quy trình sản xuất bằng sổ tay ghi chép, giám sát vùng trồng bao gồm loại cây, diện tích canh tác, sản lượng, mùa vụ thu hoạch, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...) giá trị xuyên suốt quá trình sản xuất của Nông sản.

 ✅ Mã số vùng trồng Kiểm soát chất lượng sản phẩm tạo ra đúng theo yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng của nhà phân phối. Nếu sản phẩm không đạt, trên nền tảng của truy xuất nguồn gốc, sẽ biết lỗi xảy ra ở khâu nào để chịu trách nhiệm và điều chỉnh căn cứ đánh giá sản xuất, sản phẩm.

Đăng ký Mã số vùng trồng năm 2022 | TQC -2

Dịch Vụ Xin Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất - Xuất Khẩu Nông Sản 2024

Yêu cầu của Mã số vùng Trồng - XK Nông sản

👉 Vùng trồng cần sử dụng thống nhất một quy trình quản lý sinh vật gây hại. Đảm bảo kiểm soát sinh vật gây hại ở mức độ phổ biến thấp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của các nước nhập khẩu. Vùng trồng phải được kiểm tra và cấp mã số lần đầu trước vụ thu hoạch, nội dung kiểm tra tùy thuộc vào từng đối tượng cây trồng và yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. Trước mỗi vụ thu hoạch, các mã số vùng trồng cần đăng ký lại. Trong trường hợp không đăng ký thì mã số sẽ bị thu hồi.

👉 Trường hợp có thay đổi về diện tích vùng trồng, người đại diện hoặc chủ sở hữu phải cập nhật, báo cáo cho cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) xác minh lại thông tin.

👉 Yêu cầu về diện tích: Đối với cây ăn quả tối thiểu từ 10ha trở lên. Đối với rau gia vị tùy theo diện tích thực tế của nơi sản xuất hoặc theo các yêu cầu khác của nước nhập khẩu. Đối với các loại cây khác tùy theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

👉 Quản lý sinh vật gây hại theo yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. Quá trình canh tác phải ghi chép thông tin đầy đủ. Ngoài ra, còn một số yêu cầu khác tùy theo yêu cầu của các nước nhập khẩu.

👉 Nhận báo giá Kiểm nghiệm - Chứng nhận - Công Bố - Đăng ký mã Xuất khẩu GACC tại đây để nhận sự hỗ trợ tốt nhất !

Các đối tượng được cấp mã số vùng trồng

 1. Tổ chức sản xuất nông sản xuất khẩu vào các thị trường : Trung Quốc, USDA, EU,...

 2. Cá nhân tự tổ chức sản xuất nông sản muốn đáp ứng các tiêu chuẩn về mã vùng trồng, truy xuất hàng hóa đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu;

 3. Các đơn vị liên kết sản xuất với tổ chức liên doanh sản xuất;

 4. Hợp tác xã sản xuất theo vùng miền sản xuất nông sản muốn xuất khẩu.

Các bước cấp mã số vùng trồng

Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn cấp mã số vùng trồng, phải có đơn xin cấp mã số vùng trồng theo mẫu gửi Trung tâm KDTV Sau NK (thuộc Cục BVTV).

Bước 2: Cục Bảo vệ Thực vật xem xét, rà soát các tài liệu do tổ chức/cá nhân đệ trình. Nếu các tài liệu cần thiết đã được đáp ứng; Cục BVTV sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát vùng trồng trái cây xin cấp mã số. Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của nước nhập khẩu; cán bộ của Cơ quan Cục bảo vệ thực vật nước nhập khẩu có thể đi theo để cùng đánh giá và kiểm tra.

Bước 3: Sau khi kiểm tra và khảo sát, nếu vùng trồng đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí kỹ thuật, Cục BVTV sẽ tiến hành cấp mã số vùng trồng (Production Unit Code – P.U.C). Trong trường hợp vùng trồng chưa đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn; Cục BVTV sẽ chỉ đạo các biện pháp khắc phục. Đơn vị xin cấp có thể đăng ký sau khi đã hoàn thiện các yêu cầu còn thiếu đối với nông sản.

Bước 4: Cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo kết quả và mã số vùng trồng cho tổ chức/ cá nhân đăng ký và gửi mã số đó sang Cơ quan Cục bảo vệ Thực Vật Quốc gia của nước nhập khẩu. Riêng đối với thị trường Mỹ, Cơ quan BVTV của nước này sẽ cấp lại mã số IRADS (Irradiation Reporting and Accountability Database) dựa trên mã số P.U.C của Cục BVTV. Trường hợp xuất sang Mỹ, thùng hàng phải có đầy đủ thông tin của 2 loại mã số trên để kiểm tra.

Đăng ký Mã số vùng trồng năm 2022 | TQC -3

Quy định đối với Vùng trồng đã được Cấp mã số vùng trồng

 Quy định đối với vùng trồng đã đƣợc cấp mã số Các vùng trồng đã được cấp mã số phải tuân thủ các quy định sau: 

✔ Thường xuyên tự cập nhật các thông tin quy định mới về cấp và duy trì mã số vùng trồng. 

✔ Theo dõi, ghi chép đầy đủ các tác động lên cây trồng. 

✔ Khuyến khích lấy mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi xuất khẩu theo quy định của các nước nhập khẩu.

✔ Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về mọi sự thay đổi của mã số (diện tích, người đại diện, số hộ nông dân tham gia,...). 

 Tham khảoDịch vụ Đăng ký Mã số xuất khẩu sang Trung Quốc

Tại Sao Phải Đăng Ký Mã Số Vùng Trồng - Để Xuất Khẩu Được Nông Sản Sang Trung Quốc?

⭐️Đăng ký Mã số vùng trồng Dựa theo yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu “Import Phytosanitary Requirement” đối với các mặt hàng là rau củ và trái cây tươi xuất khẩu sang các thị trường khó tính, yêu cầu về vùng trồng riêng cho loại hàng hóa dự kiến xuất khẩu được đăng ký và kiểm soát bởi Cơ quan Bảo vệ thực vật Quốc Gia (Cục Bảo vệ thực vật) là yêu cầu tiên quyết đầu tiên.

⭐️Việc cấp mã số vùng trồng để giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, giúp nông dân ý thức được vấn đề sản xuất liên quan chặt chẽ đến chất lượng và giá thành sản phẩm.

⭐️Mố số quốc gia yêu cầu trái cây của phía Việt Nam phải có mã số vùng trồng mới được phép xuất khẩu sang các nước này như: Hoa Kỳ, Úc, Trung Quốc. Đối với các vùng trồng đã được cấp mã số, nước NK có thể sang Việt Nam để kiểm tra đột xuất bất kỳ lúc nào về tình hình SX, việc đảm bảo vệ sinh ATTP, chất lượng sản phẩm… tại các vùng trồng.

⭐️Theo quy định của Trung Quốc đặc biệt là Tổng cục Hải Quan Trung Quốc GACC yêu cầu quả tươi nhập khẩu vào nước này bắt buộc phải có thông tin truy xuất nguồn gốc và yêu cầu Cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu phải cung cấp thông tin mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói quả tươi cho Cơ quan thẩm quyền của phía China. Để đảm bảo xuất khẩu quả tươi thuận lợi, đáp ứng quy định của nước nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu. (3906/BNN-BVTV)

⭐️Đơn vị sản xuất nông sản để đạt được cấp mã số vùng trồng, người nông dân phải thực hiện sản xuất theo quy trình chuẩn để đáp ứng yêu cầu về chất lượng của các nước nhập khẩu, triển khai giúp người nông dân có ý thức hơn trong việc sản xuất nông sản an toàn hơn qua việc kiểm soát lượng phân thuốc sử dụng, ghi nhật ký, chất lượng hơn và giá thành cao hơn và nâng cáo giá trị thương hiệu Quốc gia.

⭐️Tố chức/Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cũng có thể kiểm soát tốt hơn vùng nguyên liệu thông qua mã số vùng trồng và nhật ký canh tác của người nông dân.

Đăng ký Mã số vùng trồng năm 2022 | TQC -4

👉 Nhận báo giá Kiểm nghiệm - Chứng nhận - Công Bố - Đăng ký mã Xuất khẩu GACC tại đây để nhận sự hỗ trợ tốt nhất !

Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Đăng Ký Mã Số Vùng Trồng Mới Nhất Năm 2024 

1. Doanh nghiệp cung ứng xuất khẩu hàng hóa Thực phẩm - Nông sản vào Trung Quốc Không đăng ký Mã số Vùng trồng có được không?

Không! “Phải Tuẩn Thủ 100%” đáp ứng tiêu chuẩn về Đăng ký mã số vùng trồng - truy xuất hàng hóa và đáp ứng tiêu chuẩn Lệnh 248, Lệnh 249 Hai lệnh này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Những doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam, muốn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

2.  Các tổ chức nào tại Việt Nam liên quan tới quy định Mã số vùng trồng Nông sản và mã số GACC, Thực phẩm- Nông sản phải đáp ứng tiêu chuẩn theo lệnh 248, lệnh 249 ? 

Các Doanh nghiệp , đơn vị tổ chức sản xuất và muốn xuất khẩu nên nắm được thông tin quan trọng về các tổ chức cơ quan quản lý về mã số vùng trồng, mã số xuất khẩu sang Trung Quốc.

 Các Sản phẩm thực phẩm - nông sản. Đối với hàng nông sản phải đáp ứng tiêu chuẩn mã số vùng trồng liên quan đến Cục Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản & Thủy sản, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Vụ Khoa học & Công nghệ (Bộ Công thương) mới có thẩm quyền đăng ký, tổng hợp danh sách doanh nghiệp xuất khẩu để gửi sang Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Lý Do Nên Chọn TQC CGLOBAL Triển Khai Đăng Ký Mã Số Vùng Trồng Năm 2024

TQC CGLOBAL cung cấp Dịch vụ Đăng ký Mã số vùng trồng - Mã số xuất khẩu thực phẩm,Nông sản , Mã GACC, Xuất khẩu hàng hóa đi Trung Quốc uy tín - trọn gói - chuyên nghiệp cho tổ chức/doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề với quy mô đa dạng.

Tại sao nên làm việc với TQC CGLOBAL ?

✔ Sứ mệnh của TQC CGLOBAL

“ Bằng sự Tinh thông và Kết nối Toàn cầu chúng tôi góp sức để kiến tạo một nền sản xuất, dịch vụ đạt chuẩn mực quốc tế”

Giá trị cốt lõi của TQC CGLOBAL

“Các giá trị cốt lõi của TQC CGLOBAL bắt đầu bằng 05 chữ T đó là “Tri thức - Tin tưởng - Tận tâm - Tuân thủ - Tích cực”

Tầm nhìn TQC CGLOBAL

“TQC CGLOBAL Định hướng phát triển thành một tổ chức liên kết quốc tế dẫn đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận đạt chuẩn mực quốc tế và tư vấn các quy định, tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu”

Liên Hệ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Đà Nẵng: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

👉 Nhận báo giá Kiểm nghiệm - Chứng nhận - Công Bố - Đăng ký mã Xuất khẩu GACC tại đây để nhận sự hỗ trợ tốt nhất !

Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156
 
 
Bài viết liên quan
Dịch Vụ Tư Vấn Cấp Mã Số Vùng Trồng - Đáp Ứng Mã Số Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Năm 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng
Dịch Vụ Tư Vấn Cấp Mã Số Vùng Trồng - Đáp Ứng Mã Số Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Năm 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng

⭐️Dịch vụ Đăng ký Mã số vùng trồng ✅Đáp ứng TCCS 774:2020/BVTV ✅Đáp tiêu chuẩn cho việc đăng ký Mã số GACC để xuất khẩu Nông sản sang thị trường Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 01/01/2022. Liên hệ ngay!

Hướng dẫn Quy trình Thiết lập Mã số vùng trồng - Giám sát vùng trồng theo TCCS 774:2020/BVTV năm 2023 | Uy tín - Nhanh Chóng
Hướng dẫn Quy trình Thiết lập Mã số vùng trồng - Giám sát vùng trồng theo TCCS 774:2020/BVTV năm 2023 | Uy tín - Nhanh Chóng

✅Quy Định Mã số vùng trồng✅Giám sát vùng trồng theo TCCS 774:2020/BVTV ✅Được áp dụng để đáp ứng Mã số GACC cho việc Xuất khẩu Nông Sản và Trung Quốc được thuận lợi. TQC CGLOBAL triển khai Dịch vụ đăng ký Mã số vùng trồng mới nhất 2023. Liên hệ ngay!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC