Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Dịch vụ chứng nhận VietGAP thủy sản mới nhất theo TCVN 13528-1:2022 | TQC CGLOBAL

Chứng nhận VietGAP thủy sản mới nhất trong năm 2024 dựa theo Tiêu chuẩn TCVN 13528-01:2022 được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Do đó, các cơ sở đã áp dụng VietGAP thủy sản theo Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS trước đây mà còn hiệu lực chứng chỉ cần phải bắt buộc đánh giá chuyển đổi và các cơ sở đăng ký mới cũng nằm trong diện bắt buộc áp dụng sang TCVN 13528-1:2022. Cùng tìm hiểu thêm thông tin về Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản mới nhất dưới đây.

Nội dung chính

VietGAP thủy sản là gì?

Những lợi ích của chứng nhận VietGAP thủy sản cho doanh nghiệp

Các yêu cầu cơ bản của VietGAP thủy sản cho cơ sở nuôi trồng

Dịch vụ chứng nhận VietGAP thủy sản tại TQC CGLOBAL

Lựa chọn tổ chức chứng nhận VietGAP thủy sản tại TQC CGLOBAL

Liên hệ

Chứng nhận VietGAP thủy sản mới nhất trong năm 2024 dựa theo Tiêu chuẩn TCVN 13528-01:2022 được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Do đó, các cơ sở đã áp dụng VietGAP thủy sản theo Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS trước đây mà còn hiệu lực chứng chỉ cần phải bắt buộc đánh giá chuyển đổi và các cơ sở đăng ký mới cũng nằm trong diện bắt buộc áp dụng sang TCVN 13528-1:2022. Cùng tìm hiểu thêm thông tin về Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản mới nhất dưới đây.


Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản là gì?

VietGAP (Vietnamese Good Aquaculture Practice) là thực hành nuôi trồng thủy sản tốt dựa theo Tiêu chuẩn TCVN 13528-01:2022 do tổng cục Thủy sản biên soạn và được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản được phát triển nhằm mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu dịch bệnh, đảm bảo trách nhiệm xã hội, người lao động và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Phạm vi áp dụng chứng nhận VietGAP thủy sản

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với thực hành nuôi trồng thủy sản tốt trong ao, bể, đầm, hầm… có thể kiểm soát được các yếu tố đầu vào, từ khâu chuẩn bị nuôi, thả giống đến khâu thu hoạch để làm thực phẩm.

Nguyên tắc chung của VietGAP thủy sản

Các hoạt động nuôi trồng thủy sản phải được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

 • Đảm bảo an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành

 • Đảm bảo sức khỏe và điều kiện sống cho thủy sản nuôi bằng cách tạo điều kiện tối ưu về sức khỏe, giảm stress, hạn chế các nguy cơ về dịch bệnh và duy trì môi trường nuôi tốt ở tất các các khâu của chu trình sản xuất

 • Đảm bảo có kế hoạch và có trách nhiệm với môi trường, theo các quy định của nhà nước và cam kết quốc tế

 • Đảm bảo có trách nhiệm với xã hội và an toàn cho người lao động

Nguyên tắc chung của Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản

Những lợi ích của chứng nhận VietGAP thủy sản cho doanh nghiệp

Với định hướng thúc đẩy nuôi trồng thủy hải sản phát triển bền vững trong tương lai, chứng nhận VietGAP thủy sản mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cơ sở nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam hiện nay, có thể kể đến như:

⭐️Giảm chi phí vận hành - quản lý tốt quy trình sản xuất cho cơ sở nuôi trồng

Nhờ việc kiểm soát tốt nguồn vật tư, nguyên liệu đầu vào và giảm thiểu các bệnh dịch, kiểm soát rác thải môi trường tốt, từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm thủy hải sản nhờ quy trình quản lý hệ thống sản xuất chặt chẽ, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và sớm khắc phục các rủi ro trong quá trình nuôi trồng.

⭐️Tăng giá trị sản phẩm - tăng uy tín chất lượng cho cơ sở nuôi trồng

Sản phẩm thủy sản được chứng nhận VietGAP mang lại giá trị cao hơn và đảm bảo hoàn toàn các tiêu chí để cung ứng cho nhà bán lẻ lớn và đáp ứng thị trường xuất khẩu thủy sản

⭐️Tăng lợi thế cạnh tranh thị trường trong nước và xuất khẩu

Đảm bảo các yêu cầu về trách nhiệm xã hội  bao gồm về con người và môi trường - một trong những yêu cầu ưu tiên của khách hàng quốc tế, là giải pháp cho doanh nghiệp để tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

➨ Tìm hiểu thêm: Trọn gói Chứng nhận VietGAP bởi TQC CGLOBAL - điểm cộng cho sản phẩm nông ngư nghiệp

Gọi cho TQC CGLOBAL ngay để nhận thêm thông tin về Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản chi tiết!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

Các yêu cầu cơ bản của VietGAP thủy sản cho cơ sở nuôi trồng

Theo Tiêu chuẩn TCVN 13528-01:2022 bao gồm các yêu cầu chung cho cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng VietGAP sau: 

 • Địa điểm nuôi trồng

 • Cơ sở hạ tầng

 • Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ

 • Bảo vệ môi trường

 • Bảo vệ đa dạng sinh học

 • Nhân sự

 • Tài liệu và lưu trữ hồ sơ

 • An toàn lao động và trách nhiệm xã hội

Hướng dẫn quy trình đăng ký chứng nhận VietGAP thủy sản tại TQC CGLOBAL

Sau khi cơ sở nuôi trồng thủy sản đã hoàn thiện xây dựng và áp dụng các điều kiện, kế hoạch, hồ sơ theo yêu cầu của Tiêu chuẩn VietGAP thủy sản sẽ đăng ký yêu cầu đánh giá chứng nhận VietGAP thủy sản theo TCVN 13528-01:2022 từ tổ chức được chỉ định.

Trung tâm TQC CGLOBAL mang đến cho doanh nghiệp quy trình đánh giá chứng nhận VietGAP thủy sản tối ưu nhất với các bước sau đây: 

Bước 1: Đăng ký thông tin đánh giá chứng nhận VietGAP

Bước 2: Khảo sát sơ bộ cơ sở nuôi trồng thủy sản

Bước 3:Triển khai đánh giá chính thức tại cơ sở

Bước 4: Trả kết quả thử nghiệm và 

Bước 5: Khắc phục các điểm chưa phù hợp

Bước 6: Cấp chứng nhận VietGAP thủy sản cho cơ sở nuôi trồng với chứng chỉ kèm theo

Bước 7: Đánh giá giám sát từng năm và đánh giá tái chứng nhận sau 2 năm

Quy trình đăng ký chứng nhận VietGAP tại TQC CGLOBAL

Hiện nay, thời hạn của giấy chứng nhận VietGAP thủy sản tối đa là 02 năm và doanh nghiệp có thể gia hạn 01 lần tối đa 03 tháng khi giấy chứng nhận hết hiệu lực mà chưa thực hiện tái chứng nhận.

Sau khi hoàn thành chứng nhận VietGAP, đơn vị sẽ nhận được Chứng chỉ VietGAP bao gồm các thông tin doanh nghiệp, phạm vi đánh giá đảm bảo có tính pháp lý và tuân thủ pháp luật hiện hành về thực hành nuôi trồng tốt thủy sản tại Việt Nam.

Mẫu chứng chỉ Chứng nhận VietGAP thủy sản

 

Lý do cho doanh nghiệp đăng ký đánh giá chứng nhận VietGAP thủy sản tại TQC CGLOBAL

➨ TQC CGLOBAL được chỉ định năng lực đánh giá chứng nhận VietGAP thủy sản theo Giấy chứng nhận Số 1638 /TĐC-HCHQ

Với chứng chỉ chứng nhận VietGAP thủy sản do TQC CGLOBAL cấp đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và được gắn thêm mã QR hiện đại hỗ trợ cho việc truy xuất chứng chỉ điện tử
Giấy chứng nhận hoạt động chứng nhận VietGAP thủy sản TQC CGLOBAL
Giấy chứng nhận hoạt động chứng nhận VietGAP thủy sản của TQC CGLOBAL

➨ TQC CGLOBAL là tổ chức trong nước có chỉ định đánh giá và cấp chứng nhận VietGAP thủy sản đầu tiên và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai dự án đánh giá chứng nhận VietGAP lĩnh vực nông nghiệp

Từ đó, TQC CGLOBAL đảm bảo cho khách hàng:
 • Xây dựng kế hoạch đánh giá chứng nhận tối ưu nhất cho khách hàng về thời gian và chi phí
 • Đảm bảo chứng nhận VietGAP đầu ra có chất lượng cao và uy tín tại Việt Nam 

➨ TQC CGLOBAL với đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên sâu về đánh giá chứng nhận VietGAP và hoạt động trên khắp 3 miền, hỗ trợ nhanh chóng và đáp ứng hiệu quả các vấn đề phát sinh hay yêu cầu từ khách hàng.

Liên hệ ngay để nhận báo giá Chứng nhận VietGAP thủy sản trọn gói, chuyên nghiệp

Năng lực của TQC CGLOBAL

Liên hệ với chúng tôi

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tòa nhà Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Chi nhánh TQC CGLOBAL Miền Trung:

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Chi nhánh TQC CGLOBAL Miền Nam:

Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC