Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Giới thiệu

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

Ảnh tập thể Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng TQC ngày 18/06/2020

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng TQC là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập, phê duyệt điều lệ hoạt động) từ năm 1983 – với kinh nghiệm 35 năm trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Năm 2007 các thành viên sáng lập TQC đã bắt đầu thực hiện hoạt động chứng nhận dưới vai trò là một Văn phòng chứng nhận trực thuộc Liên hiệp hội, cho đến nay TQC đã có 11 năm kinh nghiệm trong hoạt động chứng nhận chất lượng.

Đến năm 2017, theo đề xuất của các thành viên hội đồng sáng lập Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC, Liên hiệp hội đã ra Quyết định số 1084/QĐ-LHH ngày 19/12/2017 chính thức chuyển TQC thành đơn vị hoạt động độc lập có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng và có chức năng nhiệm vụ rõ ràng về lĩnh vực chứng nhận, kiểm nghiệm, giám định, hiệu chuẩn, kiểm định, …  (Chi tiết Quyết định xem tại đây).

Đến ngày 08/01/2018 TQC được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học & Công nghệ số A-1861 ngày 08 tháng 01 năm 2018, trong đó quy định rõ các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ TQC được phép hoạt động bao gồm 05 lĩnh vực hoạt động chính:

1. Thử nghiệm (Kiểm nghiệm) vật liệu, vải, giấy, thực phẩm, mỹ phẩm, vật tư y tế, …

2. Chứng nhận hệ thống quản lý (Chứng nhận ISO, Chứng nhận GMP, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, trang thiết bị y tế, …)

3. Chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định trong nước, quốc tế.

4. Thực hiện kiểm định, giám định, hiệu chuẩn, thẩm định, giám sát máy móc, trang thiết bị, hàng hóa xuất nhập khẩu, …

5. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quản lý chất lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chi tiết xem Giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ tại đây

Xem Giấy chứng nhận dấu đỏ của TQC được Bộ Công An cấp tại đây

Tên gọi bằng tiếng Việt: Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC

Tên viết bằng tiếng Anh: TQC Center for Testing and Quality Certification

Tên gọi tắt (thương hiệu): TQC

NĂNG LỰC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CHỈ ĐỊNH TQC

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kiểm nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm định, đào tạo.

TQC được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định thực hiện hoạt động đánh giá, chứng nhận ISO, chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn và Quy chuẩn cho trên 500 sản phẩm:
1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số: 338/TĐC-HCHQ
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số: 1008/TĐC-HCHQ
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số: 2865/TĐC-HCHQ
4. 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số: 1750/TĐC-HCHQ

TQC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận ISO 9001 (Xem chỉ định tại đây)

TQC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận ISO 13485 (Xem chỉ định tại đây)

TQC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận ISO 14001 (Xem chỉ định tại đây)

TQC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận ISO 22000 (Xem chỉ định tại đây)

TQC được được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận HACCP theo Tiêu chuẩn HACCP code 2003 (Xem chỉ định tại đây)

TQC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận ISO 45001 (Xem chỉ định tại đây)

TQC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận OHSAS 18001 (Xem chỉ định tại đây)

Bộ Công Thương chỉ định TQC là tổ chức Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may, may mặc (xem chỉ định)

Bộ Công Thương chỉ định TQC là tổ chức Chứng nhận hợp quy sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh (xem chỉ định)

TQC được Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế chỉ định đủ điều kiện phân loại trang thiết bị và vật tư y tế (Xem chỉ định tại đây)

TQC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận sản phẩm hữu cơ (Xem chỉ định tại đây)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định TQC tổ chức chứng nhận VietGAP trồng trọt (Xem chỉ định tại đây)

Cục Chăn nuôi chỉ định TQC là tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi (Xem chỉ định tại đây)

NĂNG LỰC CÔNG NHẬN VÀ THỪA NHẬN QUỐC TẾ CỦA TQC

Với tôn chỉ hoạt động của TQC: "Đánh giá một  lần - Cấp một chứng chỉ - Được chấp nhận khắp mọi nơi".

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng TQC đã tham gia công nhận theo Diễn đàn công nhận Quốc tế (IAF) để được thừa nhận năng lực chứng nhận đạt chuẩn Quốc tế thông qua chứng chỉ công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Bộ Khoa học và Công nghệ cho lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý và hoạt động chứng nhận sản phẩm.

tqc, trung tâm tqc

TQC - Văn phòng công nhận chất lượng BoA - Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF

IAF - Diễn đàn Công nhận quốc tế - tập hợp của các Tổ chức Công nhận trên thế giới nhằm đảm bảo:
·  Các Tổ chức Công nhận thành viên chỉ công nhận các tổ chức có đủ năng lực và hoạt động độc lập, khách quan.

·  Thiết lập Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MLA) giữa các Tổ chức Công nhận thành viên sao cho các Giấy chứng nhận được công nhận sẽ được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới.

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) – thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong những Tổ chức Công nhận quốc tế có uy tín nhất, được thành lập vào năm 1995 là thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MLA của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF và thông qua BoA TQC được gắn kết và gắn dấu hiệu thừa nhận quốc tế IAF. 

1.   Theo Quyết định số 274.2018/QĐ-VPCNCL của Văn phòng công nhận chất lượng BoA trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận tổ chức chứng nhận Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC có Hệ thống Chứng nhận sản phẩm (Product Certification System) phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17065:2012, được công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Chứng chỉ công nhận Quốc tế ISO/IEC 17065:2012 của TQC trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm

2.   Theo Quyết định số 315.2018/QĐ-VPCNCL của Văn phòng công nhận chất lượng BoA trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận tổ chức chứng nhận Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management systems - QMS) phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC TS 17021-3:2013, được công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001.

Chứng chỉ công nhận Quốc tế ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC TS 17021-3:2013 của TQC trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý chất  lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001

3.     Theo Quyết đnh s 500.2019/QĐ-VPCNCL của Văn phòng công nhận chất lượng BoA trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận tổ chức chứng nhận Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (Food Safety Management System - FSMS) phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/TS 22003:2013, được công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018HACCP (TCVN 5603:2008). Chứng nhận ISO 22000:2018, HACCP (TCVN 5603:2008) do TQC cấp được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới thông qua dấu hiệu công nhận toàn cầu là logo của IAF.

Chứng chỉ công nhận Quốc tế ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/TS 22003:2013 của TQC trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018, HACCP (TCVN 5603:2008)

4.    Theo Quyết định số 271.2020/QĐ-VPCNCL của Văn phòng công nhận chất lượng BoA - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận tổ chức chứng nhận Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường (Environment management systems - EMS) phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-2:2016, được công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001/ TCVN ISO 14001. Chứng nhận ISO 14001 do TQC cấp được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới thông qua dấu hiệu công nhận toàn cầu là logo của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF.


Chứng chỉ công nhận Quốc tế ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-2:2016 của TQC trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338 | 024 2213 1515

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0983 917 897 / 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 /  028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC là nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam với chuyên môn, sự thấu hiểu nghề nghiệp cùng với kinh nghiệm lâu năm trong công tác đánh giá chất lượng, kiểm nghiệm thành thạo.

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC