Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Giới Thiệu Quy Chuẩn Mới Về Keo Dán Gỗ QCVN 03-01:2022/BNNPTNT Mới Nhất 2024 | Uy Tín - Chất Lượng

⭐️QCVN 03-1:2022/BNNPTNT là gì? ✅TQC CGLOBAL giới thiệu quy chuẩn Keo dán gỗ mới nhất năm 2024 là quy chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm keo dán gỗ trước lưu hành✅ Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ nhanh chóng - uy tín. Liên hệ ngay!

Nội dung chính

 1. Hợp quy keo dán gỗ là gì?

 2. Quy định, quy chuẩn QCVN 03-01:2022/BNNPTNT

 3. Quy định về quản lý Keo Dán gỗ năm 2024

 4. Danh mục keo dán gỗ theo QCVN 03-01:2022/BNNPTNT

 5. Lý do chọn TQC CGLOBAL làm hợp quy keo dán gỗ trong năm 2024

 6. Liên hệ

Nội dung này dành cho những người mới bắt đầu, những người đang tìm hiểu về quy chuẩn QCVN 03-01:2022/BNNPTNT quy định bắt buộc các Sản phẩm keo dán gỗ trước khi lưu thông phải làm hợp quy sản phẩm, tuân thủ quy định pháp luật đã ban hành.

I. Hợp Quy Keo Dán Gỗ Là Gì?


Quy chuẩn sản phẩm keo dán gỗ

 • Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ: là hoạt động đánh giá, kiểm tra, xác minh chất lượng của keo dán gỗ dựa trên các tiêu chuẩn, quy định được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành.

 • Thông tư số 16/2022/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ. Ký hiệu: QCVN 03-01:2022/BNNPTNT. có hiệu lực từ ngày 25/04/2023 sẽ thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT. Các tổ chức cá nhân cần đăng ký chứng nhận hợp quy keo dán gỗ theo thông tư mới. 

Đối Tượng Phải Áp Dụng Theo QCVN 03-01:2022/BNNPTNT 

 • Là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông, lưu trữ và sử dụng keo dán gỗ. Các cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân liên quan trong quản lý chất lượng keo dán gỗ. Các tổ chức, cá nhân liên quan trong thử nghiệm, đánh giá, công bố hợp quy đối với keo dán gỗ.

Tóm lại, Keo dán gỗ phải tuần thủ và đáp ứng quy định tại QCVN 03-01:2022?BNNPTNT để xác nhận sản phẩm đạt chất lượng của tổ chức/doanh nghiệp phù hợp với các yêu cầu của QCVN trước khi lưu thông.

► Tìm hiểu chi tiết: Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ 2024

QCVN 03-1:2022/BNNPTNT - keo dán gỗ năm 2024 | TQC CGLOBAL

II. Áp Dụng QCVN 03-01:2022/BNNPTNT Keo Dán Gỗ Năm 2024


Yêu cầu kỹ thuật

Hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ không vượt quá 1,4% theo khối lượng. Hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ được xác định theo một trong các phương pháp thử áp dụng cho từng nhóm keo dán gỗ cụ thể quy định tại TCVN 11569:2016.

Lý cho doanh nghiệp cần tuân thủ QCVN 03-01:2022/BNNPTNT

 1. Tuân thủ quy chuẩn việt nam cho sản phẩm keo dán gỗ mới nhất được cơ quan quản lý nhà nước ban hành;

 2. Khẳng định chất lượng sản phẩm, thương hiệu, gia tăng tính cạnh tranh và đáp ứng quyền lợi cũng như đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng;

 3. Nâng cao vị thế của doanh nghiệp, năng lực và uy tín donah nghiệp với đối tác. Mở rộng được thị trường bán hàng;

 4. Nâng cao duy trì chất lượng sản phẩm keo dán gỗ theo qcvn qua đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn, chứng nhận;

 5. Đảm bảo an toàn sức khỏe con người sử dụng cũng như tác động xấu tới môi trường đối với sản phẩm keo dán gỗ.

III. Quy Định Về Quản Lý Đối Với Keo Dán Gỗ Theo QCVN 03-01:2022/BNNPTNT


1. Quy định về chứng nhận keo dán gỗ , công bố hợp quy keo dán gỗ.

 • Các loại keo gỗ phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy với quy định về giới hạn hàm lượng formaldehyde tự do quy định đã nêu trên.

 • Việc công bố hợp quy được thực hiện dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu QCVN 03:01-2022/BNNPTNNT mới nhất 2024 | TQC CGLOBAL

2. Với phương thức đánh giá: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lựa chọn phương thức đánh giá 05 hoặc phương thức đánh giá 07.

 • Trường hợp chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 05 áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng nhận ISO 9001:2015 quản lý chất lượng. Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy có giá trị 03 năm.

 • Trường hợp chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 07 được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất; nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm theo hình thức hậu kiểm. Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

3. Quy định về ghi nhãn, bao gói sản phẩm keo dán gỗ

 • Các loại keo dán gỗ lưu thông trên thị trường phải thực hiện ghi nhãn trên bao gói sản phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021. và bắt buộc phải ghi định lượng thành phần formaldehyde tự do trong sản phẩm, hàng hoá. Đối với Trường hợp không ghi nhãn theo quy định thì phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định đã nêu.

 • Các sản phẩm Keo dán gỗ khi lưu thông trên thị trường phải được đóng gói bao bì hoàn chỉnh, không để bị hở và lộ ra ngoài.

Trở thành khách hàng Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ cùng TQC CGLOBAL với chi phí ưu đãi nhất năm tại đây!
TỔ CHỨC TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN KHÔNG QUA TRUNG GIAN

IV. Danh Mục Keo Dán Gỗ Theo QCVN 03-01:2022/BNNPTNT Mới Nhất Năm 2024


Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ mới nhất 2024 | TQC CGLOBAL
Dưới đây là bảng danh mục sản phẩm Keo có sự điều chỉnh theo QCVN mới nhất năm 2024

STT

Loại keo dán gỗ

Mô tả Keo dán gỗ

Mã HS

1

 

 

 

Keo amino

 

 

Keo ure-formaldehyde
(Keo UF/U-F)

Được hình thành trên cơ sở nhựa ure-formaldehyde- nhựa nhiệt rắn được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng ure với formaldehyde

3506.10.00, 3506.91.90, 3506.99.00

Keo melamin -formaldehyde
(Keo MF/M-F)

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa melamin-formaldehyde – nhựa nhiệt rắn; được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng melamin với formaldehyde

Keo melamin – ure – formaldehyde (Keo MUF/M-U-F)

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa melamin-ure-formaldehyde – nhựa nhiệt rắn; được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng melamin và ure với formaldehyde

2

 

 

 

Keo phenol

 

Keo phenol – formaldehyde

(Keo PF/P-F)

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa phenol-formaldehyde – nhựa nhiệt rắn; được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng phenol hoặc dẫn xuất của phenol với formaldehyde

Keo resorcinol – formaldehyde
(Keo RF/R-F)

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa resorcinol-formaldehyde – nhựa; được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng resorcinol với formaldehyde

Keo phenol- resorcinol-formaldehyde (Keo PRF hay P-R-F)

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa phenol-resorcinol- formaldehyde – nhựa; được pha chế từ nhựa phenol-formaldehyde với resorcinol (có thể thêm formaldehyde)

3

Keo novolac epoxy

Keo được hình thành trên cơ sở nhựa novolac epoxy – nhựa epoxy; được hình thành nhờ phản ứng của nhựa novolac với epichlorohydrin

TQC CGLOBAL cung cấp Dịch vụ Chứng Nhận Hợp Quy Keo Dán Gỗ 2024 chuyên nghiệp!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

VI. Mẫu Giấy Chứng Nhận Hợp Quy Keo Dán Gỗ TQC CGLOBAL Năm 2024


Dưới đây là mẫu chứng nhận chất lượng của TQC CGLOBAL mới nhất năm 2024

  1   TQC CGLOBAL Mẫu Giấy Chứng Nhận Chất Lượng mới nhất Năm 2024

Giấy chứng nhận mẫu mới TQC CGLOBAL năm 2024

  2   TQC CGLOBAL Chứng Nhận Chất Lượng - Có dấu IAF giá trị Quốc tế


 

Chứng nhận Hợp quy keo dán gỗ mới nhất 2024 | TQC CGLOBAL -2

VII. Vì Sao Chọn TQC CGLOBAL Kiểm Nghiệm Chứng Nhận Năm 2024


TQC CGLOBAL Kiểm nghiệm chứng nhận hợp quy keo dán gỗ uy tín hàng đầu tại Việt Nam với một số lý do sau:

 1. Là đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép bởi cơ quan công quyền;

 2. Chi phí tối ưu, Kiểm nghiệm chứng nhận nhanh chóng;

 3. Quá trình Đánh giá , kiểm nghiệm chứng nhận đạt theo đúng quy định, nhanh chóng;

 4. Văn phòng có mặt ở 3 Miền, hơn 100+ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

⭐️  TQC CGLOBAL là tổ chức Kiểm nghiệm và Chứng nhận uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

⭐️ TQC CGLOBAL Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, luôn hỗ trợ giúp đỡ khách hàng tới khi đạt chứng nhận nhanh gọn nhất; thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

ĐIỂM NỔI BẬT ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

✍ Xem thêm Dịch vụ Đăng ký Mã số GACC, Mã IRE xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2024

⭐Trung Tâm Kiểm Nghiệm và Chứng Nhận TQC CGLOBAL ✅ QCVN 03-01:2022/BNNPTNT
⭐Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm  ✅ Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ
⭐Hotline Hỗ trợ 24/7 ☎️ 096.941.6668

VII. Liên Hệ


TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

 • Hotline: 096 941 6668 ; Điện thoại: 024 6680 0338

 • Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

 • Hotline: 0968 799 816

 • Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 • Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

 • Email: vpsg@tqc.vn

TQC CGLOBAL cung cấp Chứng nhận Hợp quy keo dán gỗ Chuyên nghiệp, tiết kiệm!
Miền Bắc 096.941.6668
Miền Trung     096.879.9816
Miền Nam   0988.397.156
 

Bài viết liên quan
Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC