Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Đào tạo Chứng nhận ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp quy trình hóa các hoạt động, qua đó chuẩn hóa và thiết lập các chuẩn mực cần thiết để kiểm soát các hoạt động; tạo lập cách thức làm việc thống nhất và cung cấp sản phẩm/dịch vụ tin cậy, ổn định, chất lượng, … từ đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giúp giảm giá thành, giảm sai lỗi, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, làm cơ sở cho phát triển bền vững.

Tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp quy trình hóa các hoạt động. Qua đó, chuẩn hóa và thiết lập các chuẩn mực cần thiết để kiểm soát các hoạt động; tạo lập cách thức làm việc thống nhất và cung cấp sản phẩm/dịch vụ tin cậy, ổn định, chất lượng… Từ đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giúp giảm giá thành, giảm sai lỗi, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, làm cơ sở cho phát triển bền vững.

► Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Đào tạo chứng chỉ ISO 9001

Đào tạo ISO 9001 có nhiều loại, từ đào tạo để giúp hỗ trợ việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho một công ty, đến đào tạo cho các cá nhân để trở thành chuyên gia đánh giá chứng nhận cho các tổ chức chứng nhận.

Các khóa học ISO 9001 phổ biến

 1. Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001
    Tìm hiểu thêm: Khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá trưởng cho hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

 2. Khóa đào tạo đánh giá viên ISO 9001 nội bộ

 3. Khóa học nhận thức và thực hiện ISO 9001

Đối tượng tham gia khóa học ISO 9001

 • Chủ sở hữu, CEO, các nhà quản lý tổ chức/doanh nghiệp cần có kiến ​​thức toàn diện, vững chắc về ISO 9001 và hiểu biết về cách áp dụng các yêu cầu để tích lũy lợi ích tối đa cho công ty

 • Tất cả các thành viên tham gia xây dựng, duy trì hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015 của doanh nghiệp.

 • Đánh giá viên nội bộ: ISO 9001 yêu cầu một hoặc nhiều đánh giá viên nội bộ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức/doanh nghiệp vẫn hoạt động hiệu quả.

 • Nhân viên: ISO 9001 là một hệ thống quản lý, nhưng hầu như tất cả nhân viên đều tham gia ở một mức độ nào đó. Vì vậy, tất cả nhân viên đều cần hiểu ngắn gọn về ISO 9001 ngay khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai.

Liên hệ hotline: 096 941 6668 - Miền Bắc / 0968 799 816 - Miền Trung / 0988 397 156 - Miền Nam để được tư vấn về dịch vụ đào tạo ISO 9001

TQC đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

TQC là trung tâm đào tạo ISO 9001 chuyên nghiệp, được nhiều cá nhân/doanh nghiệp/tổ chức tin tưởng. Chúng tôi cung cấp các khóa học ISO 9001, đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn, chuyên viên đánh giá nội bộ...theo yêu cầu của doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp/tổ chức hoàn thiện hơn trong việc xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với các loại hình sản xuất, kinh doanh cũng như chấp hành yêu cầu của pháp luật.

TQC đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giá trị TQC mang đến cho học viên:

✓ Đào tạo nhận thức ISO 9001: Giúp học viên nắm được khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng, cung cấp phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001.

✓ Cung cấp kiến thức tổng quát về phạm vi và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

 Hướng dẫn thực tế về cách bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý trong một doanh nghiệp.

 Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng rút ra từ những tình huống thực tế mà TQC đã gặp trong quá trình đánh giá.

 Cung cấp bộ tài liệu ISO 9001 chi tiết, hiệu quả.

Bộ tài liệu ISO 9001 của TQC

Bộ tài liệu ISO 9001 của TQC giúp doanh nghiệp hiểu về tiêu chuẩn và áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn ISO 9001 vào doanh nghiệp của mình.

Bộ tài liệu này bao gồm:

1 Quy trình mẫu ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng: để làm căn cứ tham khảo, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp:

Các quy trình/ tài liệu để quản lý chất lượng sản phẩm/dịch vụ theo ISO 9001:

 • Sổ tay chất lượng

 • Chính sách chất lượng

 • Mục tiêu chất lượng

 • Kế hoạch quản lý rủi ro

 • Bảng phân tích nhu cầu của các bên để hoạch định quản lý chất lượng

 • Bảng phân tích cơ hội và hành động

 • Quy trình Kiểm soát tài liệu và hồ sơ

 • Quy trình Đánh giá nội bộ và Họp xem xét của lãnh đạo

 • Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

 • Quy trình thực hiện Hành động khắc phục

 • Quy trình Tuyển dụng và đào tạo

 • Quy trình Mua hàng

 • Quy trình Bán hàng

 • Quy trình đo lường thỏa mãn khách hàng

 • Quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng

 • Quy trình Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường

 • Quy trình Quản lý thiết bị

 • Quy trình lập kế hoạch và sản xuất

 • Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm/dịch vụ

 • ... vvv

2. ISO 9002:2016 - hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2015

3. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu

4. Tài liệu ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và từ vựng

5. TCVN ISO 9004:2011 Quản lý tổ chức thành công bền vững – Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng

6. ISO 19011:2018 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý: Giúp đánh giá viên nội bộ HTQLCL

Năng lực của TQC

tqc, trung tâm tqc

TQC - Văn phòng công nhận chất lượng BoA - Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF

 • Đơn vị được chỉ định đánh giá, cấp chứng nhận ISO 9001:2015. Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC là đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép tiến hành đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015. Tìm hiểu thêm về dịch vụ của TQC: dịch vụ làm chứng nhận iso 9001

 • Được BoA công nhận có hệ thống chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận ISO 9001:2015.

 • Đội ngũ chuyên gia đào tạo của TQC có đủ năng lực, kinh nghiệm để thiết kế khóa học ISO 9001 phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, xây dựng bộ tài liệu ISO 9001 hiệu quả, có tính tham khảo cao.

 • Đào tạo phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn hiện đại, có tính áp dụng thực tế.

 • TQC đã đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 cho rất nhiều doanh nghiệp với quy mô từ nhỏ đến lớn. Những kinh nghiệm thực tế được chia sẻ là những kinh nghiệm thực tế quý báu mà tổ chức/doanh nghiệp khó có thể tìm thấy ở tài liệu nào khác.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

Miền Bắc: 096 941 6668 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn


Bài viết liên quan
ISO 9001:2015 là gì? Bản chất và các yêu cầu?
ISO 9001:2015 là gì? Bản chất và các yêu cầu?

Với mục tiêu mang lại nhận thức đúng đắn về ISO 9001, Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC mong rằng bài viết sẽ giúp tổ chức/doanh nghiệp có cái nhìn đúng hơn về tiêu chuẩn và các lợi ích mà tiêu chuẩn ISO 9001 mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị.

7 Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
7 Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Một hệ thống, tiêu chuẩn nào đó khi hoạt động cũng đều dựa theo những nguyên tắc nhất định. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cũng không nằm ngoài điều đó, ISO 9001:2015 bao gồm 7 nguyên tắc.

Danh mục tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015
Danh mục tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015

Để có thể áp dụng được tiêu chuẩn ISO 9001:2015, không những phải xây dựng một kế hoạch cụ thể chi tiết mà còn cần rất nhiều tài liệu cần thiết. Tài liệu hồ sơ là một trong những yếu tố quan trọng giúp hệ thống ISO 9001:2015 được vận hành tốt.

QMS là gì? Tìm hiểu về QMS
QMS là gì? Tìm hiểu về QMS

Hệ thống quản lý chất lượng - QMS thường đi cùng với các tiêu chuẩn ISO. Để hiểu QMS là gì, các doanh nghiệp có thể tham khảo bài viết sau đây.

Sổ tay chất lượng ISO 9001 là gì?
Sổ tay chất lượng ISO 9001 là gì?

Sổ tay chất lượng ISO là một từ ngữ quen thuộc đối với các doanh nghiệp đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001. Cùng tìm hiểu kỹ hơn những thông tin chi tiết về sổ tay ISO 9001 qua bài viết sau đây.

Chứng nhận ISO 9001 là gì? Làm thế nào để được chứng nhận?
Chứng nhận ISO 9001 là gì? Làm thế nào để được chứng nhận?

Được nhắc đến ngày càng nhiều nhưng không phải ai cũng hiểu chứng nhận ISO 9001 là gì. TQC sẽ giải đáp câu hỏi "chứng nhận ISO 9001 là gì" cùng nhiều vấn đề liên quan khác trong bài viết dưới đây.

Liên hệ hỗ trợ
Miền Bắc
Mobile: 096 941 6668
Tel: 024 6680 0338
Mail: vphn@tqc.vn
Miền Trung
Mobile: 0968 799 816
Tel: 023 6362 2668
Mail: vpdn@tqc.vn
Miền Nam
Mobile: 0988 397 156
Tel: 028 6270 1386
Mail: vpsg@tqc.vn
Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo với TQC