Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

So sánh giữa ISO 22000 và HACCP: Điểm giống và khác nhau

ISO 22000 và HACCP là những tiêu chuẩn quản lý về an toàn thực phẩm cơ bản nhất được các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trên khắp thế giới tin tưởng và áp dụng. Vậy doanh nghiệp nên lựa chọn tiêu chuẩn nào để áp dụng một cách phù hợp nhất cho doanh nghiệp mình?

Định nghĩa

Trước khi đi vào so sánh ISO 22000 và HACCP thì chúng ta cần hiểu rõ được hai tiêu chuẩn này là gì.

HACCP là chữ viết tắt của phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (Hazard analysis critical control points) được phát triển bởi NASA từ những năm 1960-1973.  Nó được coi là công cụ quản lý đầu tiên áp dụng cho ngành công nghiệp thực phẩm. HACCP được ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex ban hành lần đầu tiên trên thế giới năm 1977, từ đó tới nay tiêu chuẩn này được cập nhật 2 lần vào năm 2003 và 2020.

► Xem thêm: định nghĩa HACCP

ISO 22000 là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm. ISO 22000 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành lần đầu năm 2005, được xây dựng dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn HACCP. Phiên bản mới nhất của ISO 22000 được cập nhật năm 2018.

► Xem thêm: ISO 22000 là gì

Điểm giống nhau giữa ISO 22000 và HACCP

Mục đích sử dụng:

Cả ISO 22000 và HACCP đều có mục đích:

 • Giúp tổ chức kiểm soát tốt các mối nguy về an toàn thực phẩm. Nhằm đảm bảo cung cấp ra thị trường một sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.

 • Thay thế giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo NĐ 15/2018-CP)

Phương pháp thực hiện:

Việc áp dụng ISO 22000 và HACCP phải bắt buộc có các điều kiện và chương trình tiên quyết: các quy định về thiết kế, thi công nhà xưởng; lắp ráp và sử dụng các trang thiết bị; công tác vệ sinh khu vực nhà xưởng, vệ sinh cá nhân; hoạt động khử trùng; kiểm soát côn trùng; nhà kho… 

Hiệu lực

Chứng nhận của cả 2 hệ thống này đều được công nhận trên toàn thế giới và có hạn trong vòng 3 năm.
 
so sánh iso22000 và haccp
ISO 22000 và HACCP đều được áp dụng trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm 

Nguyên tắc áp dụng

Để áp dụng được ISO 22000 và HACCP thì đều phải thực hiện theo 7 nguyên tắc được Ủy ban CODEX quy định để kiểm soát các mối nguy trong quá trình sản xuất thực phẩm. Cụ thể:
 • Quy tắc 1: Nhận diện mối nguy

 • Quy tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn

 • Quy tắc 3: Xác định giới tới hạn cho mỗi CCP

  CCP là viết tắt của cụm từ Critical Control Points, được dịch ra có nghĩa là điểm kiểm soát tới hạn. Có thể hiểu như một bước, một công đoạn trong một quy trình sản xuất và chế biến thực phẩm.

 • Quy tắc 4: Thiết lập thủ tục giám sát CCP

 • Quy tắc 5: Thiết lập kế hoạch hành động khắc phục khí giới hạn tới hạn bị phá vỡ

 • Quy tắc 6: Xây dựng thủ tục thẩm tra hệ thống HACCP

 • Quy tắc 7: Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ HACCP

Điểm khác nhau giữa ISO 22000 và HACCP

so sánh iso22000 và haccp

Nội dung

HACCP bao gồm: Điều kiện tiên quyết, chương trình tiên quyết và HACCP

ISO 22000 bao gồm: Điều kiện tiên quyết, chương trình tiên quyết, HACCP và các yêu cầu của hệ thống quản lý ( Nhận diện bối cảnh, cam kết lãnh đạo, quản lý rủi ro,….). 

Cấu trúc của ISO 22000 được xây dựng theo cấu trúc bậc cao – như cấu trúc của các tiêu chuẩn khác. Cấu trúc này giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận và dễ tích hợp khi áp dụng nhiều hệ thống quản lý khác nhau. Việc tích hợp cũng giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm nhân lực và chi phí khi áp dụng một lúc nhiều hệ thống khác nhau.

Nguồn gốc

ISO 22000 được phát triển và ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế nên có hiệu lực trên toàn thế giới.

HACCP được hình thành bởi công ty Pillsbury.

Mục đích hướng đến

HACCP: tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến mối nguy an toàn thực phẩm.  

ISO 22000: phân tích và quản lý tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng tới việc sản xuất thực phẩm an toàn của doanh nghiệp.

Cách tiếp cận

HACCP tiếp cận dựa trên mối nguy về an toàn thực phẩm

ISO 22000 tiếp cận dựa trên quá trình và chu trình PDCA

Quy trình áp dụng

Về quy trình áp dụng giữa ISO 22000 và HACCP cùng có những bước thực hiện giống nhau nhưng nội dung lại có sự khác nhau rõ rệt.

Đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 sẽ gồm những bước sau:

 • Bước 1:  Thành lập nhóm an toàn thực phẩm

 • Bước 2:

  • Xác định đặc tính của sản phẩm

  • Mô tả các bước của quá trình và biện pháp kiểm soát

 • Bước 3: Mục đích sử dụng dự kiến

 • Bước 4: Lưu đồ

 • Bước 5: Lưu đồ

 •  Bước 6:

  • Phân tích mối nguy hại

  • Nhận biết mối nguy hại và xác định mức độ chấp nhận

  • Đánh giá mối nguy hại

  • Lựa chọn và đánh giá biện pháp kiểm soát

 • Bước 7: Nhận biết các điểm kiểm soát tới hạn

 • Bước 8: Xác định giới hạn tới hạn cho các điểm kiểm soát tới hạn

 • Bước 9: Thiết lập hệ thống theo dõi các điểm kiểm soát tới hạn

 • Bước 10: Thiết lập hành động khi kết quả theo dõi vượt quá giới hạn tới hạn

 • Bước 11: Thiết lập kế hoạch kiểm tra xác nhận

 • Bước 12:

  • Đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống tài liệu

  • Cập nhật thông tin và tài liệu ban đầu quy định các chương trình tiên quyết và kế hoạch HACCP

Hệ thống phân tích mối nguy & kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) bao gồm những bước:

 • Bước 1: Thành lập nhóm HACCP

 • Bước 2: Mô tả sản phẩm

 • Bước 3: Xác định mục đích sử dụng

 • Bước 4: Xây dựng sơ đồ dây chuyền sản xuất.

 • Bước 5: Thẩm định sơ đồ dây chuyền sản xuất

 • Bước 6:

  • Liệt kê tất cả các mối nguy hại tiềm ẩn

  • Tiến hành phân tích mối nguy hại

  • Xem xét biện pháp kiểm soát

 • Bước 7: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)

 • Bước 8: Thiết lập các giới hạn tới hạn cho mỗi CCP

 • Bước 9: Thiết lập hệ thống giám sát cho mỗi CCP

 • Bước 10: Thiết lập các hành động khắc phục

 • Bước 11: Thiết lập quy trình kiểm tra

 • Bước 12: Thiết lập hệ thống lưu giữ tài liệu và hồ sơ

so sánh iso22000 và haccp
Quy trình áp dụng giữa ISO 22000 và HACCP
 
Tùy theo mục đích sử dụng mà doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng ISO 22000 và HACCP

Phạm vi hoạt động

HACCP áp dụng cho các tổ chức nằm trong chuỗi thực phẩm từ khâu ban đầu đến người tiêu dùng cuối cùng (chủ yếu cho hoạt động sản xuất, cung cấp thực phẩm) và phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

ISO 22000 áp dụng cho các tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động trong chuỗi thực phẩm (bao gồm cả các ngành phụ trợ như dịch vụ vệ sinh, sản xuất thiết bị thực phẩm,….)

Sự ưa chuộng trên thế giới

HACCP: được các nước Châu Âu, Mỹ ưa chuộng hơn ISO 22000

ISO 22000: được các nước trong khu vực Châu Á ưa chuộng hơn HACCP

Nói tóm lại: HACCP và ISO 22000 đều là tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm, nhưng nhìn một cách tổng quát ISO 22000 quản lý một cách toàn diện hơn so với HACCP. Vậy doanh nghiệp nên lựa chọn tiêu chuẩn nào cho tổ chức của mình, có thể tóm lược 3 nội dung chính sau đây:

 1. Phạm vi hoạt động của tổ chức

 2. Quy mô của tổ chức ( ISO 22000 nhiều yêu cầu cần phải quản lý hơn HACCP)

 3. Khách hàng mà tổ chức hướng đến

Bài viết liên quan
Áp dụng ISO 22000 trong doanh nghiệp
Áp dụng ISO 22000 trong doanh nghiệp

Hiện nay, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 ngày càng được nhiều doanh nghiệp thực phẩm sử dụng. Đây được xem như một lời khẳng định cho chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.

TQC trực tiếp cấp Chứng chỉ Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có Giá trị Quốc tế - Được Tổng cục TCĐLCL Bộ KH&CN cấp phép
TQC trực tiếp cấp Chứng chỉ Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có Giá trị Quốc tế - Được Tổng cục TCĐLCL Bộ KH&CN cấp phép

ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Phiên bản hiện tại của ISO 22000 là ISO 22000:2018.

ISO 22000:2018 những điểm mới so với ISO 22000:2005
ISO 22000:2018 những điểm mới so với ISO 22000:2005

ISO 22000 đã và đang được áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Ngày 19 tháng 6 năm 2018 phiên bản ISO 22000:2018 chính thức được ban hành. Phiên bản mới đưa ra nhiều thay đổi đáng kể, phù hợp hơn với tình hình phát triển hiện tại, dễ dàng kết hợp với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001…

ISO 22000 là gì? Các yêu cầu và lợi ích khi chứng nhận ISO 22000:2018
ISO 22000 là gì? Các yêu cầu và lợi ích khi chứng nhận ISO 22000:2018

Chứng nhận ISO 22000:2018 mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Để bước đầu xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần nắm được Tiêu chuẩn này là gì và các Yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn đưa ra, từ đó xây dựng hệ thống mới cũng như chuyển đổi hệ thống quản lý cũ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Hướng dẫn đạt Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Hướng dẫn đạt Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Phiên bản hiện tại của ISO 22000 là ISO 22000:2018.

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC