Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Hướng dẫn đạt Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Phiên bản hiện tại của ISO 22000 là ISO 22000:2018.

  

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với sản phẩm của doanh nghiệp đã đạt chứng nhận ISO 22000, hoặc tương đương sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

+ Miễn thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất cho cơ sở sản xuất.

+ Không bắt buộc kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ đối với cơ sở đã tự công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Tin mới cập nhật: Hiện tại Thái Lan yêu cầu phải có chứng nhận ISO 22000:2018 đối với hệ thống quản lý An toàn thực phẩm mới cho nhập hàng và doanh nghiệp ANT FARM đã xuất khẩu được hàng hóa sang Thái Lan với chứng nhận ISO 22000:2018 của TQC được chấp nhận toàn cầu thông qua diễn đàn công nhận Quốc tế IAF. (Xem thêm thông tin pháp lý bên dưới về chứng nhận Quốc tế của TQC).

Các quy trình/ tài liệu quản lý an toàn thực phẩm mà doanh nghiệp cần áp dụng để đạt chứng nhận ISO 22000 Quốc tế

Các hồ sơ liên quan đến Sổ tay ATTP

Chính sách An toàn thực phẩm

Mục tiêu An toàn thực phẩm: Ban ATTP

Mục tiêu An toàn thực phẩm: Bộ phận sản xuất

Mục tiêu An toàn thực phẩm: Bộ phận giao hàng;

Biên bản phổ biến Chính sách ATTP, mục tiêu ATTP và đào tạo hệ thống ISO 22000

Các hồ sơ liên quan đến HACCP

Quyết định thành lập ban an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn nguyên liệu

Tiêu chuẩn thành phẩm

Tiêu chuẩn bao bì

Biên bản họp thẩm định kế hoạch HACCP và các điều kiện tiên quyết PRP

Tài liệu thuyết minh cho các giới hạn tới hạn

Phiếu kết quả thử nghiệm chất lượng thành phẩm – lần 1

Hồ sơ liên quan đến các SSOP

Kế hoạch và biên bản kiểm tra xác nhận PRPs

Các hồ sơ liên quan đến các SSOP 01 – Quy trình thao tác chuẩn kiểm soát chất lượng nước

BM.SSOP01.01 – Báo cáo giám sát sản xuất, sử dụng nước, nước đá.

Phiếu kết quả phân tích chất lượng nước

Các hồ sơ liên quan đến các SSOP 02 – Quy trình thao tác chuẩn vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị

BM.SSOP02.01 – Hướng dẫn pha chế Chlorine.

BM.SSOP02.03 – Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng nhà xưởng, trang thiết bị;

BM.SSOP02.03 – Phiếu giám sát vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị;

Các hồ sơ liên quan đến các SSOP 03 - Quy trình thao tác chuẩn kiểm soát vệ sinh cá nhân

BM.SSOP03.01 – Phiếu kiểm tra điều kiện vệ sinh cá nhân;

BM.SSOP03.03 – Hướng dẫn rửa tay, khử trùng ủng;

Các hồ sơ liên quan đến các SSOP 04 - Quy trình thao tác chuẩn kiểm soát động vật gây hại

Báo cáo giám sát động vật gây hại và môi trường xung quanh BM.SSOP04.01.

Các hồ sơ liên quan đến các SSOP 05 - Quy trình thao tác chuẩn kiểm soát máy móc và thiết bị

BM.SSOP05.01:  Danh sách máy, thiết bị;

BM.SSOP05.03:  Danh sách thiết bị đo lường

BM.SSOP05.03: Kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị;

BM.SSOP05.04:  Biên bản sự cố - nghiệm thu thiết bị

Các hồ sơ liên quan đến các SSOP 06 - – Quy trình thao tác chuẩn kiểm soát hóa chất phụ gia

BM.SSOP06.01 – Danh sách hóa chất tẩy rửa, khử trùng;

BM.SSOP06.03 – Danh sách các loại phụ gia thực phẩm, gia vị

BM.SSOP06.03 – Biểu mẫu đánh giá, giám sát sử dụng, bảo quản hóa chất tẩy rửa, khử trùng và phụ gia thực phẩm, gia vị.

Các hồ sơ liên quan đến các SSOP 07 - – Quy trình thao tác chuẩn kiểm soát lây nhiễm chéo

BM-SSOP.07.01 - Sơ đồ mặt bằng phân xưởng sơ chế

Các hồ sơ liên quan đến Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ QT.01

BM.01.01 - Phiếu yêu cầu tài liệu

BM.01.03 – Danh mục tài liệu nội bộ

BM.01.03 – Danh mục tài liệu bên ngoài và bản in các tài liệu bên ngoài kèm theo

BM.01.04 – Danh mục hồ sơ

BM.01.05 – Biên bản hủy hồ sơ

BM.01.06 – Biên bản giao, nhận tài liệu, hồ sơ

Các hồ sơ liên quan đến Quy trình trao đổi thông tin nội bộ: QT.03

BM.03.01 - Phiếu đề nghị giải quyết công việc

Các hồ sơ liên quan đến Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp QT.03

BM.03.01 – Hồ sơ diễn tập và biên bản họp đối phó với các tình huống khẩn cấp

BM.03.03 – Báo cáo xử lý tình trạng khẩn cấp;

BM.03.03 – Danh sách các phương tiện, thiết bị để đối phó với tình trạng khẩn cấp;

Các hồ sơ liên quan đến Quy trình xem xét của lãnh đạo QT.04

BM.04.01 – Kế hoạch và chương trình xem xét lãnh đạo

BM.04.03 – Biên bản họp xem xét lãnh đạo

Các hồ sơ liên quan đến Quy trình tuyển dụng và đào tạo QT.05

BM.05.01 - Danh sách cán bộ công nhân viên

BM.05.03 - Phiếu yêu cầu đào tạo.

BM.05.03- Kế hoạch đào tạo.

BM.05.04- Biên bản đào tạo.

BM.05.05- Yêu cầu tuyển dụng

BM.05.06 - Kết quả tuyển dụng

BM.05.06  - Bản mô tả vị trí công tác

Hồ sơ kiểm tra sức khoẻ công nhân định kỳ.

Hồ sơ nhân sự (đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bằng cấp, CMTND,…)

Các chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, biên bản các khóa đào tạo

Các hồ sơ liên quan đến Quy trình mua hàng QT.06

BM.06.01: Phiếu đánh giá nhà cung ứng

BM.06.03: Danh sách NCƯ được phê duyệt

Hồ sơ nhà cung ứng

Các hồ sơ liên quan đến Quy trình đánh giá nội bộ QT.07

BM.06.01: Thông báo đánh giá ATTP nội bộ

BM.06.03: Phiếu ghi chép đánh giá.

BM.06.03: Báo cáo kết quả đánh giá.

Các hồ sơ liên quan đến Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục, phòng ngừa QT.08

BM.08.01 - Phiếu kiểm soát hành động khắc phục/phòng ngừa;

BM.08.03 - Sổ theo dõi hành động khắc phục/phòng ngừa;

BM.08.03 - Phiếu kiểm soát sản phẩm không phù hơp

Các hồ sơ liên quan đến Quy trình bán hàng QT.09

BM.09.01: Sổ ghi nhận thông tin khách hàng

BM.09.03: Danh sách khách hàng

BM.09.03: Phiếu ghi nhận ý kiến khách hàng

… vvv và một số quy trình khác nữaNếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 22000 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết giúp anh chị hiểu và áp dụng để đạt chứng nhận ISO 22000, gồm: BỘ HỒ SƠ; BIỂU MẪU; QUY TRÌNH MẪU ÁP DỤNG ISO 22000 VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000 mới nhất. TQC tặng anh chị: tại đây.

 
 

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC là đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép tiến hành đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000.

Chứng chỉ chứng nhận ISO 22000:2018 trực tiếp do TQC cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước và được công nhận trên toàn thế giới (xem quyết định chỉ định TQC chứng nhận ISO 22000:2018 của Bộ KH CN tại đây).

Năng lực quốc tế: Chứng nhận ISO 22000:2018 do TQC cấp được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới thông qua dấu hiệu công nhận toàn cầu của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF. Đạt chứng nhận ISO 22000 có giá trị Quốc tế do TQC cấp giúp doanh nghiệp kiểm soát, quản lý ở mức độ cao nhất về an toàn thực phẩm cho sản phẩm, qua đó nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động bán hàng, marketing, xúc tiến thương mại trong nước và phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ra nước ngoài. (Xem thêm mục giá trị chứng chỉ bên dưới)

 

Hotline 0969 416 668 (miền bắc) / 0968 799 816 (miền trung) / 0988 397 156 (miền nam) giải đáp mọi thông tin về: Điều kiện để có chứng nhận ?, quy trình ?, thời gian ?, chi phí chứng nhận để tiết kiệm ? Cách triển khai để đơn giản và dễ làm ?...

 

Thế mạnh của tổ chức chứng nhận TQC là chứng nhận ISO 22000 phù hợp theo các nhu cầu khác nhau của tổ chức/doanh nghiệpỨng với nhu cầu, quy mô khác nhau thì chi phí chứng nhận rất khác nhau. TQC là tổ chức chứng nhận uy tín, với chi phí tiết kiệm nhất theo nhu cầu của doanh nghiệp nên được rất nhiều doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đăng ký chứng nhận.

Nhu cầu chứng nhận ISO 22000 của quý doanh nghiệp là gì ?

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các mối nguy đối với sự an toàn của thực phẩm.

Để đáp ứng yêu cầu của đối tác, của khách hàng

Để đáp ứng yêu cầu của pháp luật

Để chuyên cho hoạt động chế biến thực phẩm

Để chuyên cho doanh nghiệp chế biến, sơ chế, kinh doanh, phân phối rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, trứng, sữa, thủy hải sản…

Để chuyên cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến đồ uống: nước ngọt, nước tinh khiết, rượu, bia, Cafe, chè,..

Để chuyên cho khu chế xuất, thức ăn, suất ăn công nghiệp

Để chuyên cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến đồ ăn sẵn

Để chuyên cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến gia vị, nông sản: gạo, chè, hạt điều, tỏi đen, Sầu riêng, mít, mãng cầu, chanh leo …

Để chuyên cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm ngành bánh kẹo, kem, đồ uống, trà sữa, thạch, nước giải khát …

Để chuyên cho cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và các tổ chức hoạt đông liên quan đến thực phẩm.

Để chuyên cho doanh nghiệp thực phẩm chức năng: cho người già, trẻ em, người bị bệnh

Để chuyên cho các hãng vận chuyển thực phẩm, logistics, lưu trữ, bảo quản thực phẩm sử dụng kho lạnh và kho mát…

Để chuyên cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu bao gói thực phẩm: bao bì từ nhựa PP, PE, BOPP…

Để chuyên cho doanh nghiệp sản xuất và chế biến thức ăn gia súc

Hay các nhu cầu, lĩnh vực, hoạt động khác … vvv

Chi phí chứng nhận ứng với các nhu cầu khác nhau là rất khác nhau.

Liên hệ hotline: 096 941 6668 - miền bắc / 0968 799 816 - miền trung / 0988 397 156 - miền nam để được tư vấn chi tiết, chắc chắn quý doanh nghiệp sẽ rất hài lòng về chi phí và chất lượng dịch vụ!


Lợi ích thương mại khi nhà máy sản xuất đạt chứng nhận ISO 22000 là gì ?

Tham khảo Công ty CP công nghệ thực phẩm Nam An (Nam An Group) đạt chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 do TQC đánh giá và chứng nhận, thông tin được báo Pháp Luật của Bộ Tư Pháp đưa tin: xem tại đây.

 

 

 

Nam An Group đạt chứng nhận ISO 22000

 

 

 

Tham khảo thêm Nhà máy Hạt điều lớn nhất Tây Nguyên của Công ty CP Hạt điều Hải Bình Gia Lai đạt chứng chỉ chứng nhận ISO 22000, HACCP do TQC đánh giá và chứng nhận đã hợp tác cung cấp được sản phẩm cho hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam và Thái Lan cùng hệ thống trên 80 siêu thị VinMart. Bài báo được đăng trên Diễn đàn Doanh nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI: xem tại đây.

Trung tâm TQC chứng nhận ISO 22000 cho Hạt Điều Hải Bình Gia Lai

 

 

 

Đại diện TQC trao chứng nhận ISO 22000, HACCP cho Công ty CP Hạt điều Hải Bình Gia Lai

 

 

 

Sản phẩm hạt điều của Hải Bình Gia Lai với dấu chứng nhận ISO 22000, HACCP của TQC tại hệ thống các siêu thị trên toàn quốc

TQC đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty cổ phần nước giải khát FLC thuộc Tập đoàn FLC đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018,  HACCP

Công ty cổ phần nước giải khát FLC với nhà máy sản xuất nước giải khát FLC Quy Nhơn có diện tích gần 35 ha, công suất 220 triệu lít đồ uống mỗi năm, trong đó có 20 triệu lít nước giải khát và 200 triệu lít đồ uống có cồn có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018, HACCP, ISO 9001 do TQC đánh giá và cấp chứng chỉ chứng nhận.

Nước uống tinh khiết Bamboo -  thương hiệu nước uống trong nước duy nhất hiện nay hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp tại Việt Nam - Một sản phẩm cao cấp của Công ty cổ phần nước giải khát FLC

Trung tâm TQC cấp Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 cho Công ty cổ phần nước giải khát FLC

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 (bản tiếng Việt và tiếng Anh) của Công ty cổ phần nước giải khát FLC thuộc Tập đoàn FLC do TQC đánh giá, cấp chứng nhận

 

 

 

Nhà máy sản xuất nước giải khát FLC Quy Nhơn gồm các hạng mục Khu điều hành, Khu nhà máy bia, Nhu nhà máy nước, Khu cây xanh và hồ nước.

 

 

 

Xem quá trình TQC đánh giá và chứng nhận Công ty CP nước giải khát FLC đạt chứng chỉ quốc tế ISO 22000 tại đây

Hotline 0969 416 668 (miền bắc) / 0968 799 816 (miền trung) / 0988 397 156 (miền nam) giải đáp mọi thông tin về: Điều kiện để có chứng nhận ?, quy trình ?, thời gian ?, chi phí chứng nhận để tiết kiệm ? Cách triển khai để đơn giản và dễ làm ?...

 

TQC CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CHỨNG CHỈ HIỆN ĐẠI VỚI CÔNG NGHỆ 4.0

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG NHIỆT TÌNH - TẬN TÂM

KHÁCH HÀNG LUÔN YÊN TÂM VÀ ĐÁNH GIÁ TQC CÓ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT

·     Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 phiên bản 2018 do Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC cấp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và có giá trị trên toàn thế giới thông qua dấu hiệu công nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF.

·      TQC CAM KẾT CHI PHÍ HỢP LÝ, TIẾT KIỆM NHẤT: Chi phí chứng nhận của TQC luôn luôn phù hợp theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, với phương châm hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản chi phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô và hiện trạng của doanh nghiệp.

·      TQC CAM KẾT PHÊ DUYỆT RA CHỨNG CHỈ SỚM NHẤTTQC luôn tối ưu giảm thiểu thời gian triển khai các công đoạn để đảm bảo thời gian thẩm xét, phê duyệt ra chứng chỉ sớm nhất để chuyển tới khách hàng và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận của Quốc tế.

·      Chứng chỉ hiện đại: Ứng dụng công nghệ 4.0: TQC là tổ chức chứng nhận đầu tiên ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR code, để đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TỐI ĐA, TỐT NHẤT VÀ NHIỀU NHẤT :

·      Được TQC chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, quy trình mẫu cơ bản của Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 để làm căn cứ tham khảo, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp.

 

 

 

·      Được TQC hướng dẫn miễn phí bố trí mặt bằng nhà xưởng theo nguyên tắc an toàn thực phẩm

 

 

 

·      Được hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

·      Được tư vấn, hỗ trợ thủ tục tự công bố an toàn thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

·     Được cung cấp miễn phí Quy trình/kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm để doanh nghiệp tham khảo, xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm.

·       Được hỗ trợ về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

·         Được hỗ trợ công bố chất lượng sản phẩm.

·         Được hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

·      Thủ tục thuận tiện - hỗ trợ tối đa: TQC đặt chất lượng dịch vụ chứng nhận và yếu tố đúng hẹn lên hàng đầu. Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ luôn được TTQC song hành, hỗ trợ tối đa và đầy đủ các bước thực hiện, đảm bảo thuận lợi nhất trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đăng ký, đánh giá và tiếp nhận Giấy chứng nhận.

·        Mạng lưới đánh giá rộng lớn: Hiện tại, ngoài 3 văn phòng chính ở Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh thì TQC còn có mạng lưới chuyên gia giàu kinh nghiệm có mặt tại rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Nhanh chóng hỗ trợ khách hàng mọi thủ tục pháp lý kịp thời, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

 

 

 

 

 

 

 

Hotline 0969 416 668 (miền bắc) / 0968 799 816 (miền trung) / 0988 397 156 (miền nam) giải đáp mọi thông tin về: Điều kiện để có chứng nhận ?, quy trình ?, thời gian ?, chi phí chứng nhận để tiết kiệm ? Cách triển khai để đơn giản và dễ làm ?...

 

Rất nhiều tổ chức/doanh nghiệp được TQC chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000:2018, trong đó có các khách hàng tiêu biểu:

TQC đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV ANT FARM đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 đáp ứng điều kiện nhập khẩu của Thái Lan

ANT FARM thành lập vào 3/2/2010, trải qua hơn 9 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, Công ty TNHH Một thành viên ANT FARM đã xây dựng được một hệ thống kho bãi với sức chứa lớn đặt tại nhiều tỉnh thành có thế mạnh về nông sản như Bình Thuận, Lâm Đồng, Bến Tre… và đặc biệt là một kho đặt tại TPHCM để thuận tiện cho quá trình xuất khẩu.

Với lợi thế sở hữu kho bãi, nhà máy sản xuất đạt chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000:2018 có giá trị toàn cầu do TQC đánh giá và cấp chứng chỉ, đến nay các mặt hàng trái cây và rau củ quả Việt mang thương hiệu ANT FARM đã có mặt tại thị trường khu vực Trung Đông, Đông Nam Á, châu Âu, các quốc gia khó tính như Mỹ, Canada, Úc…

Trung tâm TQC chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV ANT FARM đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018

Chứng chỉ ISO 22000:2018 của Công ty TNHH MTV ANT FARM do TQC đánh giá, cấp chứng nhận được Quốc tế công nhận

Tin mới cập nhật: Hiện tại Thái Lan yêu cầu phải có chứng nhận ISO 22000:2018 đối với hệ thống quản lý An toàn thực phẩm mới cho nhập hàng và doanh nghiệp ANT FARM đã xuất khẩu được hàng hóa sang Thái Lan với chứng nhận ISO 22000:2018 của TQC được chấp nhận toàn cầu thông qua diễn đàn công nhận Quốc tế IAF. (Xem thêm thông tin pháp lý bên dưới về chứng nhận Quốc tế của TQC)

 
Xem quá trình sản xuất của ANT FARM áp dụng ISO 22000:2018:

 

Xem quá trình TQC đánh giá và chứng nhận Công ty TNHH MTV ANT FARM đạt chứng chỉ quốc tế ISO 22000 tại đây

TQC đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV Chế Biến Cà phê Cầu Đất Phú Vinh đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018, HACCP

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 của Công ty TNHH MTV Chế Biến Cà phê Cầu Đất Phú Vinh do TQC đánh giá, cấp chứng nhận

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 (bản tiếng Việt và tiếng Anh) của Công ty TNHH MTV Chế Biến Cà phê Cầu Đất Phú Vinh do TQC đánh giá, cấp chứng nhận

Trung tâm TQC chứng nhận HACCP Codex, HACCP code 2003 cho cà phê deVin, CÀ PHÊ CẦU ĐẤT – PHÚ VINH

Thương hiệu cà phê deVin của Công ty TNHH MTV Chế Biến Cà phê Cầu Đất Phú Vinh

Năm 2017 Công ty TNHH MTV CHẾ BIẾN CÀ PHÊ CẦU ĐẤT – PHÚ VINH ra đời với nhà máy chế biến và đóng gói tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công ty sản xuất và phân phối dòng cà phê deVin với nguyên liệu sạch đã qua tuyển chọn kỹ càng, kết hợp cùng công nghệ sản xuất hiện đại. Nhà máy sản xuất đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000, HACCP do TQC đánh giá và cấp chứng nhận.

Trung tâm TQC chứng nhận HACCP Codex, HACCP code 2003 cho CÀ PHÊ CẦU ĐẤT – PHÚ VINH

Nhà máy Công ty TNHH MTV Chế Biến Cà phê Cầu Đất Phú Vinh đạt chứng nhận ISO 22000:2018, HACCP của TQC

Quy trình đóng họp của Café deVin theo hệ thống quản lý ATTP HACCP/ISO 22000 do TQC cấp chứng nhận

Quy trình đóng họp của Café deVin theo hệ thống quản lý ATTP ISO 22000:2018, HACCP do TQC cấp chứng nhận

Hotline 0969 416 668 (miền bắc) / 0968 799 816 (miền trung) / 0988 397 156 (miền nam) giải đáp mọi thông tin về: Điều kiện để có chứng nhận ?, quy trình ?, thời gian ?, chi phí chứng nhận để tiết kiệm ? Cách triển khai để đơn giản và dễ làm ?...


TQC đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VinaHerbFoods) đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 phục vụ xuất khẩu

Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (Vinaherbfoods) thành lập năm 2016 là một doanh nghiệp có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực dược liệu, gia vị, nông sản cung cấp khắp cả nước và xuất khẩu, chủ yếu xuất sang các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Parkistan, Singapore...

VinaHerbFoods khánh thành nhà máy sản xuất với dây chuyền sản xuất hiện đại, được nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới

Nhà máy sản xuất của Vinaherbfoods với diện tích hơn 5000 m2, công suất 4000 sản phẩm/giờ, cùng dây chuyền sản xuất hiện đại, được nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới.

Dây chuyền sản xuất tự động của nhà máy VinaHerbFoods đạt chuẩn theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000

Wewell – sản phẩm của nhà máy được tạo ra từ 100% thảo dược quý trong dân gian, bên cạnh công dụng giải khát, thanh nhiệt, nước uống thảo dược Wewell còn giúp người dùng tăng cường sức khỏe, thanh lọc cơ thể, cải thiện vóc dáng và làn da.

Xem quá trình TQC đánh giá và chứng nhận Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế ISO 22000 tại đây

TQC đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Natuza Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000, HACCP

Trung tâm TQC chứng nhận ISO 22000:2018 cho nước uống Natuza

Nước uống tinh khiết cao cấp Natuza hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp như khách sạn, resort, nhà hàng cao cấp, các khối cơ quan, doanh nghiệp, các hội nghị và sự kiện quan trọng…

Trung tâm TQC chứng nhận HACCP cho nước uống Natuza

Nước uống cao cấp Natuza đồng hành cùng cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu"

Công ty TNHH Natuza Việt Nam với sản phẩm Nước uống tinh khiết cao cấp Natuza. Natuza được sản xuất từ nguồn nước ngầm tự nhiên với công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động, khép kín, đáp ứng các quy chuẩn khắt khe nhất về an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế Việt Nam và Quốc tế, đạt chứng nhận HACCP, ISO 22000:2018, ISO 9001: 2015 do TQC đánh giá và cấp chứng nhận.

Xem quá trình TQC đánh giá và chứng nhận Công ty TNHH Natuza Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế ISO 22000 tại đây

TQC đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty cổ phần dịch vụ logistic Thăng Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000

Trung tâm TQC chứng nhận ISO 22000:2018 cho logistic Thăng Long

Kho tổng của công ty cổ phần dịch vụ logistic Thăng Long

Công ty cổ phần dịch vụ logistic Thăng Long là nhà cung cấp dịch vụ Logistics tổng thể hàng đầu Việt nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận vận tải kết hợp với cơ sở hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và dịch vụ chuyên nghiệp cho phép Logistics Thăng Long cung cấp một chuỗi cung ứng hiệu quả cho tất cả khách hàng. Kho tổng của logistic Thăng Long có tổng diện tích gần 30.000 m2 đạt chuẩn ISO 22000, ISO 9001 do TQC đánh giá và cấp chứng nhận.

TQC chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty TNHH thực phẩm Hikari đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000, HACCP - cung cấp thức ăn chế biến sẵn

Trung tâm TQC chứng nhận HACCP Codex, HACCP code 2003 cho Hikari

ISO 22000 giúp kiểm soát và quản lý an toàn thực phẩm tại nhà ăn, căng-tin…

Công ty TNHH Thực phẩm Hikari (tên giao dịch quốc tế: Hikari Food Company Limited – viết tắt là HIKARI FOOD) là công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thức ăn chế biến sẵn cho trường học, khu công nghiệp; bán buôn, chế biến, bảo quản thịt, thủy sản, rau quả;… Tất cả các suất ăn đều được chế biến tại cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 22000, HACCP.

Đặc biệt, thực đơn dành cho học sinh tiểu học do Hikari Food cung cấp cam kết thực hiện dựa trên Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng của Dự án Bữa Ăn Học Đường (được phối hợp thực hiện bởi Ajinomoto Việt Nam, Viện Dinh dưỡng Quốc Gia & Bộ Giáo dục và Đào tạo)

… vvv

 

 

Hotline 0969 416 668 (miền bắc) / 0968 799 816 (miền trung) / 0988 397 156 (miền nam) giải đáp mọi thông tin về: Điều kiện để có chứng nhận ?, quy trình ?, thời gian ?, chi phí chứng nhận để tiết kiệm ? Cách triển khai để đơn giản và dễ làm ?...

 

GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ DO TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TQC CẤP

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 do Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC cấp được Bộ Khoa và học Công nghệ chỉ định với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp tại Việt Nam và có giá trị trên toàn thế giới thông qua dấu hiệu công nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF.

Tại sao chứng nhận ISO 22000:2018 do TQC cấp có giá trị Quốc tế: 

Trước tiên TQC phải được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN chỉ định được phép chứng nhận ISO 22000:2018, xem Quyết định chỉ định của Bộ KH&CN tại đây.

Về năng lực Quốc tế của TQC:

IAF - Diễn đàn Công nhận quốc tế - tập hợp của các Tổ chức Công nhận của các nước trên thế giới.

Tôn chỉ hoạt động của IAF là: "Đánh giá 1 lần - Cấp 1 chứng chỉ - Được chấp nhận ở mọi nơi".

tqc, trung tâm tqc

TQC - Văn phòng công nhận chất lượng BoA - Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) – thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện Quốc Gia Việt Nam là một trong những Tổ chức Công nhận quốc tế có uy tín nhất, được thành lập vào năm 1995 là thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MLA của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF.

Theo Quyết đnh s 500.2019/QĐ-VPCNCL của Văn phòng công nhận chất lượng BoA trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (BoA là thành viên ký tha ưc tha nhn ln nhau MLA ca Din đàn Công nhn Quc tế IAFcông nhận tổ chức chứng nhận Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (Food Safety Management System - FSMS) phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/TS 22003:2013, được công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018, HACCP (TCVN 5603:2008). Chứng nhận ISO 22000:2018, HACCP (TCVN 5603:2008) do TQC cấp được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới thông qua dấu hiệu công nhận toàn cầu là logo của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF.

Chứng chỉ công nhận Quốc tế ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/TS 22003:2013 của TQC trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Giá trị thương hiệu Tổ chức khoa học và công nghệ

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC không phải là doanh nghiệp hay công ty đơn thuần mà là Tổ chức khoa học công nghệ được Bộ Khoa học và công nghệ cấp Giấy đăng ký hoạt động. TQC thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập và điều lệ, với kinh nghiệm hoạt động khoa học và công nghệ trên 35 năm (thành lập từ năm 1983) và TQC có 11 năm kinh nghiệm trong hoạt động chứng nhận.

Dấu hiệu của sự kiểm soát an toàn thực phẩm cao nhất và công nhận toàn cầu

Biểu tượng chứng nhận của TQC là một dấu hiệu chứng nhận rằng tổ chức doanh nghiệp đã thiết lập được một Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đạt chuẩn mực quốc tế theo ISO 22000:2018, hướng đến sự kiểm soát an toàn thực phẩm cao nhất. Trên chứng chỉ ISO 22000:2018 của TQC sẽ có dấu hiệu công nhận toàn cầu là logo của IAF - Diễn đàn Công nhận Quốc tế.

Hotline 0969 416 668 (miền bắc) / 0968 799 816 (miền trung) / 0988 397 156 (miền nam) giải đáp mọi thông tin về: Điều kiện để có chứng nhận ?, quy trình ?, thời gian ?, chi phí chứng nhận để tiết kiệm ? Cách triển khai để đơn giản và dễ làm ?...

 

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN ISO 22000

1. Xây dựng niềm tin và thương hiệu sản phẩm an toàn: 

Có niềm tin của khách hàng và đối tác về chất lượng sản phẩm/dịch vụ vì doanh nghiệp đã thiết lập được một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế -> từ đó khách hàng có thể tin tưởng rằng chất lượng sản phẩm sẽ được kiểm soát tốt, thực phẩm được kiểm soát điều kiện vệ sinh trong chế biến, các mối nguy gây mất an toàn đối với sức khỏe người dùng được kiểm soát và ngăn ngừa.

2. Tạo ra lợi thế cạnh tranh

Sản phẩm/dịch vụ khi được đưa ra thị trường có dấu hiệu đã được chứng nhận ISO 22000 của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC sẽ được người tiêu dùng/nhà phân phối nhận diện về chất lượng và độ an toàn vệ sinh thực phẩm tốt hơn so với các sản phẩm không có dấu hiệu nhận diện.

3. Giảm chi phí thử nghiệm và công bố chất lượng

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì đối với sản phẩm của doanh nghiệp đã đạt chứng nhận ISO 22000, hoặc tương đương của TQC sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

+ Miễn thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất cho cơ sở sản xuất.

+ Không bắt buộc kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ đối với cơ sở đã tự công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

4. Cung cấp phương pháp làm việc tốt: 

Đối với nội bộ doanh nghiệp thì các cán bộ quản lý và nhân viên sẽ được cung cấp một phương pháp làm việc tốt (do có các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc đã được chuẩn hóa), hiểu rõ công việc của mình phải làm gì? Hiểu rõ những mối nguy gây mất an toàn thực phẩm tại từng công đoạn và biện pháp để phòng ngừa mối nguy đó không phát sinh, hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình

-> dẫn đến ổn định được quá trình sản xuất/cung cấp dịch vụ-> tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng ổn định và phòng ngừa tối đa việc phát sinh các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trong quá trình chế biến.
 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

Miền Bắc: 096 941 6668 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

   
Bài viết liên quan
Áp dụng ISO 22000 trong doanh nghiệp
Áp dụng ISO 22000 trong doanh nghiệp

Hiện nay, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 ngày càng được nhiều doanh nghiệp thực phẩm sử dụng. Đây được xem như một lời khẳng định cho chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.

So sánh giữa ISO 22000 và HACCP: Điểm giống và khác nhau
So sánh giữa ISO 22000 và HACCP: Điểm giống và khác nhau

ISO 22000 và HACCP là những tiêu chuẩn quản lý về an toàn thực phẩm cơ bản nhất được các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trên khắp thế giới tin tưởng và áp dụng. Vậy doanh nghiệp nên lựa chọn tiêu chuẩn nào để áp dụng một cách phù hợp nhất cho doanh nghiệp mình?

TQC trực tiếp cấp Chứng chỉ Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có Giá trị Quốc tế - Được Tổng cục TCĐLCL Bộ KH&CN cấp phép
TQC trực tiếp cấp Chứng chỉ Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có Giá trị Quốc tế - Được Tổng cục TCĐLCL Bộ KH&CN cấp phép

ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Phiên bản hiện tại của ISO 22000 là ISO 22000:2018.

ISO 22000:2018 những điểm mới so với ISO 22000:2005
ISO 22000:2018 những điểm mới so với ISO 22000:2005

ISO 22000 đã và đang được áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Ngày 19 tháng 6 năm 2018 phiên bản ISO 22000:2018 chính thức được ban hành. Phiên bản mới đưa ra nhiều thay đổi đáng kể, phù hợp hơn với tình hình phát triển hiện tại, dễ dàng kết hợp với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001…

ISO 22000 là gì? Các yêu cầu và lợi ích khi chứng nhận ISO 22000:2018
ISO 22000 là gì? Các yêu cầu và lợi ích khi chứng nhận ISO 22000:2018

Chứng nhận ISO 22000:2018 mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Để bước đầu xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần nắm được Tiêu chuẩn này là gì và các Yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn đưa ra, từ đó xây dựng hệ thống mới cũng như chuyển đổi hệ thống quản lý cũ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC