Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

VietGAP chăn nuôi

VietGAP Chăn nuôi là gì? Các yêu cầu khi thực hiện sản xuất theo Tiêu chuẩn VietGAP Chăn nuôi
VietGAP Chăn nuôi là gì? Các yêu cầu khi thực hiện sản xuất theo Tiêu chuẩn VietGAP Chăn nuôi

Tiêu chuẩn VietGAP Chăn nuôi đưa ra quy trình thực hành chăn nuôi đảm bảo an toàn đối với các sản phẩm: bò sữa, bò thịt, dê sữa, dê thịt, lợn/heo, gà, ngan, vịt, trứng, ong.

Các bước triển khai và thời gian áp dụng để đạt được chứng chỉ VIETGAP chăn nuôi
Các bước triển khai và thời gian áp dụng để đạt được chứng chỉ VIETGAP chăn nuôi

Để đạt được Chứng nhận VietGAP chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi cần đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về vệ sinh chuồng trại, con giống, thức ăn,... cũng như đảm bảo duy trì các hoạt động tự đánh giá kiểm soát tại cơ sở và cần được chứng nhận bởi đơn vị độc lập được chỉ định bởi Cục chăn nuôi.