Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Các bước triển khai và thời gian áp dụng để đạt được chứng chỉ VIETGAP chăn nuôi

Để đạt được Chứng nhận VietGAP chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi cần đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về vệ sinh chuồng trại, con giống, thức ăn,... cũng như đảm bảo duy trì các hoạt động tự đánh giá kiểm soát tại cơ sở và cần được chứng nhận bởi đơn vị độc lập được chỉ định bởi Cục chăn nuôi.

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN VIETGAP CHĂN NUÔI – DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CHỨNG CHỈ HIỆN ĐẠI VỚI CÔNG NGHỆ 4.0

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TOÀN DIỆN - TẬN TÂM:

KHÁCH HÀNG LUÔN YÊN TÂM VÀ ĐÁNH GIÁ TQC CÓ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT:

·       Chứng chỉ chứng nhận VIETGAP chăn nuôi do Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC cấđược Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới (xem quyết định chỉ định của Cục Chăn nuôi tại đây)

·     Chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất: Chi phí chứng nhận của TQC luôn luôn phù hợp theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, với phương châm hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản chi phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô và hiện trạng của doanh nghiệp.

·       Chứng chỉ hiện đại: Ứng dụng công nghệ 4.0, TQC là tổ chức chứng nhận đầu tiên ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR code, để đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VIETGAP

·        Trang trại chăn nuôi sẽ được Trung tâm TQC đào tạo miễn phí nhận thức về quy trình VIETGAP theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN. Đây là một sự hỗ trợ rất lớn, tại Việt Nam chỉ có duy nhất Trung tâm TQC thực hiện được, áp dụng cho tất cả doanh nghiệp chăn nuôi và trang trại nuôi trên lãnh thổ Việt Nam.

·        Doanh nghiệp được TQC chuyển giao miễn phí bộ quy trình chăn nuôi, biểu mẫu giám sát quá trình nuôi theo Quy trình thực hành chăn nuôi tốt VIETGAP để làm căn cứ tham khảo, áp dụng cho trang trại chăn nuôi.

·        Đồng thời, TQC sẽ tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về việc tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật của Bộ nông nghiệp ban hành cho lĩnh vực chăn nuôi thú y liên quan đến: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện trại nuôi an toàn sinh học; Quy chuẩn về điều kiện vệ sinh thú y; Quy chuẩn về nước thải chăn nuôi, …

Nhiều cơ sở chăn nuôi khi có nhu cầu xây dựng, áp dụng Quy trình thực hành chăn nuôi tốt theo VIETGAP đều có chung một câu hỏi là các bước thực hiện như thế nào?, thời gian thực hiện ra sao?. Trung tâm TQC với vai trò là một Tổ chức chứng nhận độc lập có thể đưa ra một khung thời gian thực hiện tham khảo để giải đáp câu hỏi này.

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG VIETGAP CHĂN NUÔI TẠI CƠ SỞ NUÔI

Việc triển khai các bước để hoàn thiện quá trình áp dụng tiêu chuẩn VIETGAP và đăng ký chứng nhận sẽ có sự tham gia của các nhân lực của cơ sở nuôi, đơn vị tư vấn/chuyên gia tư vấn (nếu có) và chuyên gia đánh giá của TQC.

Các Giai đoạn xây dựng, áp dụng và chứng nhận thông thường như sau:

Các bước triển khai Thực hành vietGAP Chăn nuôi

THỜI GIAN TRIỂN KHAI

Thời gian triển khai phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiến độ triển khai trong nội bộ cơ sở nuôi, sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn, ... Một khung thời gian thông thường như sau:

1. Xây dựng và áp dụng Quy trình chăn nuôi tốt theo VIETGAP khoảng 60 đến 90 ngày hoặc tính theo một lứa nuôi của vật nuôi thương phẩm (Ví dụ nuôi heo thịt trong thời gian 3,5 tháng).

2. Đánh giá, lấy mẫu kiểm nghiệm và hoàn thiện các thủ tục chứng nhận: 15 đến 25 ngày hoặc có thể kéo dài hơn (tùy thuộc vào kết quả đánh giá tại cơ sở nuôi và kết quả kiểm nghiệm mẫu). Lưu ý: tại thời điểm đánh giá chứng nhận thì cơ sở nuôi phải có vật nuôi thương phẩm chuẩn bị xuất chuồng để có thể lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm cuối cùng của trang trại.

CHI TIẾT CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI

Giai đoạn 1: KHẢO SÁT TRẠI NUÔI, GÓP Ý VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y, AN TOÀN SINH HỌC

- Việc khảo sát trang trại nuôi có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, quy trình chăn nuôi, hiện trạng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học, ngăn ngừa dịch bệnh, …. để có tư vấn thay đổi các điều kiện và biện pháp kiểm soát điều kiện vệ sinh thú y, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo các hướng dẫn, nguyên lý trong quy trình VIETGAP theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN.

- Sau hoạt động khảo sát, đánh giá điều kiện thực tế của trại nuôi thì cơ sở nuôi có thể đánh giá thực trạng đáp ứng ban đầu, các thay đổi cần thực hiện và hoạch định được lộ trình thực hiện.

Giai đoạn 2: ĐÀO TẠO, XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG QUY TRÌNH, BIỂU MẪU GIÁM SÁT

- Các cán bộ kỹ thuật của trang trại cần được đào tạo thấu hiểu về các quy định trong Quy trình thực hành chăn nuôi tốt theo VIETGAP để có nhận thức và thực thi chuyển đổi sang chăn nuôi, phòng và điều trị bệnh theo nguyên tắc trong VIETGAP một cách thuận lợi.

- Sau khi các cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo thấu hiểu về các yêu cầu trong VIETGAP thì nhóm này hoặc chuyên gia tư vấn (nếu có) sẽ triển khai xây dựng các quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc trong trại nuôi cho tất cả các khâu trong quy trình sản xuất cũng như thiết lập các Biểu mẫu ghi chép, giám sát để chuẩn hóa quy trình thực hiện và có hồ sơ, bằng chứng cho việc truy xuất nguồn gốc.

- Sau khi hệ thống quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu được chuẩn hóa sẽ được thống nhất ban hành và áp dụng trong tất cả các bộ phận của trại nuôi.

- Sau khi đã ban hành thì hoạt động đào tạo nội bộ cho người lao động cần phải được thực hiện để thay đổi thói quen, cách làm cũ sang cách làm khoa học mới theo VIETGAP.

Giai đoạn 3: KIỂM SOÁT THỰC THI THEO VIETGAP VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

- Khi các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu ghi chép, giám sát đang được áp dụng thì cần có hoạt động kiểm soát thường xuyên tại trại nuôi cũng như kiểm soát thao tác thực hiện của người lao động đã tuân thủ theo các quy trình và hướng dẫn đã thiết lập.

- Đặc biệt đối với trại nuôi để ngăn ngừa lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh động vật thì các yêu cầu về vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cũng như các biện pháp nâng cao sức đề kháng của vật nuôi theo các nguyên lý theo VIETGAP cần được tuân thủ thực hiện.

- Ngoài ra để đảm bảo hệ thống thực hành nông nghiệp tốt theo VIETGAP áp dụng tại trang trại được duy trì ổn định và bền vững thì cần có hoạt động tự đánh giá, kiểm soát chéo giữa các bộ phận hoặc giữa chủ trang trại với các bộ phận trong trang trại để duy trì ổn định quy trình theo VIETGAP.

Giai đoạn 4: ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN TẠI TRẠI NUÔI VÀ LẤY MẪU KIỂM NGHIỆM

- Sau khi đảm bảo các nguyên tắc thực hành chăn nuôi tốt theo VIETGAP, các quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu được tuân thủ đầy đủ thì trang trại cần đăng ký với Trung tâm TQC để cử đoàn chuyên gia xuống đánh giá thực tế tại trang trại làm cơ sở để có được chứng chỉ VIETGAP để làm thương hiệu và chứng minh cho người tiêu dùng và đối tác là trại nuôi và sản phẩm chăn nuôi đã đạt chuẩn VIETGAP.

- Hoạt động đánh giá của Trung tâm TQC bao gồm việc đánh giá thực tế hoạt động chăn nuôi, ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh tại trại nuôi, phỏng vấn người lao động, đánh giá tính phù hợp của quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu giám sát đã thiết lập và kiểm tra tính đầy đủ, rõ ràng của hồ sơ ghi chép đảm bảo được thông tin truy xuất từ sản phẩm chăn nuôi đến quá trình chăn nuôi chi tiết và thuốc thu y, thức ăn, … đã sử dụng cho vật nuôi.

- Sau khi đánh giá thực tế tại trại nuôi, chuyên gia lấy mẫu sẽ tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm gồm:

+ Mẫu thành phẩm: Đối với gia súc lớn, chuyên gia sẽ chỉ định lấy mẫu nước tiểu – còn đối với gia cầm nhỏ thì lấy mẫu vật nuôi thương phẩm để thử nghiệm dư lượng một số kháng sinh và chất cấm (chất tăng trọng).

+ Mẫu nước uống: chỉ định phân tích các chỉ tiêu an toàn, đảm bảo nước sạch cho vật nuôi sử dụng;

+ Mẫu thức ăn: Đối với thức ăn công nghiệp (thức ăn hỗn hợp, thức ăn đậm đặc) đã được chứng nhận hợp quy thì không cần lấy mẫu, TQC chỉ lấy mẫu các loại thức ăn tự chế, thức ăn phối chế do cơ sở nuôi tự cung cấp, phối trộn để thử nghiệm các chỉ tiêu an toàn đối với thức ăn.

+ Mẫu nước thải chăn nuôi: Để chỉ định thử nghiệm một số chỉ tiêu trong nước thải để đảm bảo đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải trong chăn nuôi.

- Nếu kết quả đánh giá tại trang trại và kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu thì Trung tâm TQC sẽ cấp Giấy chứng nhận trại nuôi và sản phẩm chăn nuôi phù hợp với Quy trình thực hành chăn nuôi tốt VIETGAP theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN của Cục Chăn nuôi, chứng chỉ này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa nhận, có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

Miền Bắc: 096 941 6668 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338 | 024 2213 1515

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn


Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC