Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Tìm hiểu về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Vậy Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là gì? Tất cả sẽ được giải đáp thông qua bài viết sau đây.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là gì?

bộ tiêu chuẩn iso 9000 là gì

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là những tài liệu được xây dựng theo chuẩn quốc tế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng, áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng sao cho có hiệu lực. ISO 9000 được xây dựng và đảm bảo duy trì bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO.

Bộ tiêu chuẩn này được bắt nguồn từ sản xuất kinh doanh, tuy nhiên có thể áp dụng cho các tổ chức ở mọi quy mô.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm những tiêu chuẩn gì?

bộ tiêu chuẩn iso 9000 gồm những gì
 • ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý và chất lượng – Các yêu cầu. Đây chính là tiêu chuẩn trung tâm và quan trọng nhất của Bộ tiêu chuẩn 9000, được áp dụng ở bất kỳ tổ chức nào. Bằng việc đưa ra các yêu cầu mà tổ chức cần hoàn thành.

 • ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý và chất lượng – Cơ sở và từ vựng. Tiêu chuẩn này mô tả cơ sở của các hệ thống quản lý chất lượng và quy định các từ ngữ cho hệ thống quản lý, chứa đựng ngôn ngữ cốt lõi của bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

 • ISO 9004:2018: Quản lý và chất lượng – Chất lượng của mỗi tổ chức. Cách để tiếp cận quản lý chất lượng.

 • ISO 19011:2018: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý. Hướng về các cách đánh giá hệ thống quản lý.

Lịch sử phát triển của ISO 9000

Tiêu chuẩn ISO 9000 ban hành lần đầu vào năm 1987, sau đó cứ 5 năm một lần lại được ban hành và xem xét lại. Cụ thể:
 • Lần 1: năm 1987 (ISO 9000:1987)

 • Lần 2: năm 1994 (ISO 9000:1994)

 • Lần 3: năm 2000 (ISO 9000:2000)

 • Lần 4: năm 1987 (ISO 9001:2008)

 • Lần 5: năm 1987 (ISO 9001:2015)

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã được triển khai ở Việt Nam từ năm 1995 và đã góp phần làm thay đổi hệ thống quản lý của các doanh nghiệp, tổ chức. giúp doanh nghiệp thay đổi những chiến lược trong kinh doanh, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Bộ tiêu chuẩn này được áp dụng trong lĩnh vực hành chính nhà nước từ năm 2006 theo quy định của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Khi dịch từ tiếng anh sang tiếng việt, nội dung của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 không thể truyền tải hết được dẫn đến việc còn khó hiểu và khó áp dụng.

Nguyên tắc ISO 9000

ISO 9000 đưa ra các nguyên tắc về quản lý và đưa ra các quy định cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp, tổ chức để đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, ISO còn là cơ sở đánh giá doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao năng hiệu quả hoạt động. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm có 8 nguyên tắc sau:
 1. Định hướng tới những nhu cầu, mong muốn thiết thực từ phía khách hàng

 2. Đề cao người lãnh đạo trong việc xác định các mục đích, phương pháp…nhằm tạo ra môi trường làm việc thuận tiện cho đội ngũ nhân viên.

 3. Khuyến khích sự tham gia của toàn bộ nhân viên nhằm mục đích chung của doanh nghiệp.

 4. Thúc đẩy phương pháp làm việc theo quy trình, tất cả đều có đầu ra và đầu vào theo trình tự nhằm mang lại hiệu quả cao trong công việc.

 5. Áp dụng phương pháp quản lý có hệ thống: kế hoạch – thực hiện – kiểm tra, đánh giá – hành động.

 6. Tiến hành cải tiến quá trình hoạt động, sản phẩm.

 7. Đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên cơ sở phân tích thông tin và số liệu từ quá trình sản xuất. Tránh quyết định cảm tính có thể dẫn đến những sai phạm.

 8. Duy trì và đảm bảo lợi ích giữa doanh nghiệp và các bên liên quan.

► Tham khảo thêm: 7 Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Đối tượng và các trường hợp áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000

đối tượng bộ tiêu chuẩn iso 9000
 • Các tổ chức, doanh nghiệp muốn tạo ra sự tin tưởng với khách hàng.

 • Tổ chức, doanh nghiệp muốn xây dựng các tiêu chuẩn liên quan

 • Cá nhân thuộc nội bộ hoặc bên ngoài doanh nghiệp có nhiệm vụ đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.

 • Cá nhân tư vấn, đào tạo hệ thống quản lý chất lượng với doanh nghiệp.

>Xem thêm: chứng nhận ISO 9001

Lợi ích của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

 • Việc áp dụng ISO 9000 là áp dụng phương pháp quản lý theo khoa học. ISO 9000 sẽ tạo ra cơ chế quản lý tự động trong kiểm soát công việc cũng như con người, thúc đẩy cả hệ thống cùng làm việc đồng nhất. Cụ thể, bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mang lại những lợi ích sau:

 • Giúp doanh nghiệp giảm các loại chi phí và thời gian, đem lại lợi ích trong kinh doanh, sản xuất.

 • Giúp doanh nghiệp xác định được vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận, tổ chức thuộc doanh nghiệp từ đó tăng hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

 • Tạo ra nền tảng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

 • Đội ngũ nhân viên hiểu rõ hơn về những mục tiêu từ hệ thống quản lý.

 • Tổng hợp thông tin dễ dàng, tiện lợi và tránh việc hiểu sai ý kiến của nhau thông qua những tài liệu cụ thể ghi rõ các bước thực hiện, nội dung cần thực hiện.

 • Giúp cho việc thu thập thông tin, đánh giá phân tích để tiến hành cải tiến diễn ra tốt hơn.

 • Chứng minh với khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình đã được kiểm soát bởi hệ thống quản lý ISO 9000. Từ đó tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Vai trò của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

 • ISO 9000 được ban hành trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa người mua và người cung cấp. Là phương tiện hiệu quả giúp các doanh nghiệp tự xây dựng và đảm bảo hệ thống chất lượng doanh nghiệp của mình.

 • Ngoài ra, ISO 9000 còn đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống chất lượng có thể áp dụng ở mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh. ISO hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý thích hợp từ các yếu tố của hệ thống chất lượng theo mô hình đã chọn nhằm đưa ra các chuẩn mực về tổ chức, biện pháp…

Bài viết trên là những thông tin về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp doanh nghiệp nắm được những nội dung cần thiết về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và áp dụng hiệu quả hơn vào hệ thống quản lý chất lượng của mình.
Bài viết liên quan
ISO 9001:2015 là gì? Bản chất và các yêu cầu?
ISO 9001:2015 là gì? Bản chất và các yêu cầu?

Với mục tiêu mang lại nhận thức đúng đắn về ISO 9001, Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC mong rằng bài viết sẽ giúp tổ chức/doanh nghiệp có cái nhìn đúng hơn về tiêu chuẩn và các lợi ích mà tiêu chuẩn ISO 9001 mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị.

7 Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
7 Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Một hệ thống, tiêu chuẩn nào đó khi hoạt động cũng đều dựa theo những nguyên tắc nhất định. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cũng không nằm ngoài điều đó, ISO 9001:2015 bao gồm 7 nguyên tắc.

Danh mục tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015
Danh mục tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015

Để có thể áp dụng được tiêu chuẩn ISO 9001:2015, không những phải xây dựng một kế hoạch cụ thể chi tiết mà còn cần rất nhiều tài liệu cần thiết. Tài liệu hồ sơ là một trong những yếu tố quan trọng giúp hệ thống ISO 9001:2015 được vận hành tốt.

QMS là gì? Tìm hiểu về QMS
QMS là gì? Tìm hiểu về QMS

Hệ thống quản lý chất lượng - QMS thường đi cùng với các tiêu chuẩn ISO. Để hiểu QMS là gì, các doanh nghiệp có thể tham khảo bài viết sau đây.

Sổ tay chất lượng ISO 9001 là gì?
Sổ tay chất lượng ISO 9001 là gì?

Sổ tay chất lượng ISO là một từ ngữ quen thuộc đối với các doanh nghiệp đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001. Cùng tìm hiểu kỹ hơn những thông tin chi tiết về sổ tay ISO 9001 qua bài viết sau đây.

Chứng nhận ISO 9001 là gì? Làm thế nào để được chứng nhận?
Chứng nhận ISO 9001 là gì? Làm thế nào để được chứng nhận?

Được nhắc đến ngày càng nhiều nhưng không phải ai cũng hiểu chứng nhận ISO 9001 là gì. TQC sẽ giải đáp câu hỏi "chứng nhận ISO 9001 là gì" cùng nhiều vấn đề liên quan khác trong bài viết dưới đây.

Liên hệ hỗ trợ
Miền Bắc
Mobile: 096 941 6668
Tel: 024 6680 0338
Mail: vphn@tqc.vn
Miền Trung
Mobile: 0968 799 816
Tel: 023 6362 2668
Mail: vpdn@tqc.vn
Miền Nam
Mobile: 0988 397 156
Tel: 028 6270 1386
Mail: vpsg@tqc.vn
Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo với TQC