Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Giới thiệu Chương trình OCOP - QĐ 919/QĐ-TTG Phê duyệt Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn Năm 2021 - 2025

TQC CGLOBAL triển khai Tư vấn đạt Chứng nhận OCOP, Đạt tiêu chuẩn sản phẩm theo chương trình OCOP - Đáp ứng QĐ 919/QĐ-TTG ngày 01/8/2022 để đạt tiêu chí chung về Sản phẩm đặc sản và phục vụ thúc đẩy nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Nội dung chính

 1. Chương trình OCOP là gì?

 2. Điểm đáng chú ý về chương trình OCOP

 3. Điểm lưu ý khi làm Sản phẩm OCOP - Chương trình OCOP

 4. TQC CGLOBAL tư vấn đạt sản đạt tiêu chí chương trình OCOP 

 5. Liên hệ

Chương trình OCOP là gì?

 • Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

 • Chương trình OCOP là được xác định các giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn mới theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm đặc trưng “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”. 

 • Sản phẩm OCOP được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng theo chương trình OCOP của QĐ 919/QĐ-TTG ngày 01/8/2022 để đạt tiêu chí chung về Sản phẩm đặc sản và phục vụ thúc đẩy nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

 • Đối với Nhà nước đóng vai trò nhà lập pháp, kiến tạo, ban hành chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng…cho các Chủ thể triển khai chương trình OCOP đạt hiệu quả.

Điểm đáng chú ý về Chương trình OCOP

2.1 Quan điểm nổi bật Chương trình OCOP

 1. Phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đặc biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của làng, xã, cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững.

 2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm OCOP, đáp ứng yêu cầu của thị trường, gắn với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn cảnh quan, văn hóa truyền thống, đặc biệt ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc khó khăn.

 3. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, ưu tiên củng cố, kiện toàn và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với phát triển dịch vụ và ngành nghề ở nông thôn.

 4. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là cấp xã trong triển khai Chương trình OCOP, trong đó: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, ban hành cơ chế, chính sách thực hiện định hướng phát triển trục sản phẩm đặc sản địa phương, tạo các vùng nguyên liệu để sản xuất hàng hóa, phát triển dịch vụ; tăng cường quản lý và giám sát tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; hỗ trợ: tín dụng, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP.

2.2 Mục tiêu Chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm

Mục tiêu chung chương trình OCOP:

✔ Phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân;

✔ Góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; 

✔ Thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên.

Mục tiêu cụ thể chương trình OCOP:

 1. Tới năm 2025, đạt ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400 - 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

 2.  Sản phẩm OCOP ít nất 50%  được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn.

 3. Ưu tiên phát triển các HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 30% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 4. Tỉ lệ từ 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh; trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng.

 5. Từ 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống.

 6. Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%; 

 7. Từ 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại,phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

 8. Diễn đàn hợp tác quốc tế mỗi làng/xã một sản phẩm được tổ chức ít nhất 1 lần/năm.

Gọi ngay Hotline để đăng ký sớm nhất Dịch vụ tư vấn đạt Chứng nhận OCOP chuyên nghiệp!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

2.3 Phạm vi, đối tượng của Chương trình OCOP

Phạm vi thực hiện:

 • Phạm vi về không gian: Chương trình OCOP được triển khai trên địa bàn nông thôn cả nước. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào điều kiện thực tế chủ động tổ chức triển khai phù hợp ở khu vực đô thị.

 • Phạm vi về thời gian: Chương trình OCOP được triển khai thực hiện đến hết năm 2025.

Đối tượng thực hiện:

Chủ thể thực hiện: Các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, chủ thể, bao gồm: Các đối tượng trên và các hội/hiệp hội, Trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương.

Sản phẩm: Gồm các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương; đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, dịch vụ du lịch dựa trên các thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, tri thức và văn hóa bản địa.

2.4 Phân loại Sản phẩm OCOP 

Sản phẩm OCOP theo chương trình được phân theo 6 nhóm, gồm:

✔ Nhóm thực phẩm, gồm: Nông, thủy sản tươi sống; nông, thủy sản sản sơ chế, chế biến và các thực phẩm khác.

✔ Nhóm đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn; đồ uống không cồn.

✔ Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, gồm: Sản phẩm chức năng, thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm có thành phần từ thảo dược, tinh dầu và dược liệu khác.

✔ Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, gồm: Các sản phẩm từ gỗ, sợi tự nhiên, kim loại, gốm sứ, dệt may, thêu ren... làm đồ lưu niệm, đồ trang trí, đồ gia dụng.

✔ Nhóm sinh vật cảnh, gồm: Hoa, cây cảnh, động vật cảnh.

✔ Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

2.5 Lợi ích cho sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

 • Các cơ sở sản xuất còn được hỗ trợ trong việc quảng bá,

 • Giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, 

 • Đặc biệt là tìm kiếm các kênh phân phối, 

 • Kết nối, mở rộng việc tiêu thụ sản phẩm. 

 • Có sản phẩm được hỗ trợ đưa lên kệ hàng tiêu thụ tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

2.6 Quy định về đánh giá xếp hạng sản phẩm theo chương trình OCOP 5 hạng sao

 • Đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP đạt hạng theo chương trình, gồm 05 hạng sao:

 • Hạng 5 sao: Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

 • Hạng 4 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

 • Hạng 3 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao;

 • Hạng 2 sao: Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao.

 2.7 Quy trình về chứng nhận sản phẩm OCOP 

Các bước tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP Cơ bản như sau:
 1. Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm, dịch vụ du lịch

 2. Tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên ngành:

 3. Tổ chức họp Hội đồng OCOP cấp quốc gia:

 4. Xếp hạng và công bố kết quả đánh giá

 Tham khảo: Dịch vụ trọn gói tư vấn đạt chứng nhận OCOP

 Tham khảo: Tư vấn dịch vụ hỗ trợ đăng ký chất lượng sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao, 5 sao

Lưu ý khi thực hiện sản phẩm OCOP theo Chương trình OCOP

Phải xác định đây là chương trình mang tính dài hạn

✔ Triển khai gần 10 năm thực hiện đồng loạt trên cả nước, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mang lại giá trị Đặc biệt, sức lan tỏa sâu rộng của Chương trình OCOP.
✔ Mục tiêu quốc gia còn được thể hiện qua Chương trình OCOP, chương trình phát triển kinh tế ở nông thôn dựa trên thế mạnh, lợi thế, đặc biệt là những sản vật, làng nghề truyền thống của các địa phương, vùng miền trên cả nước.

Các Địa phương Phải giữ vai trò đầu tàu trong các chuỗi giá trị sản phẩm OCOP

✔ Sự chủ động vào cuộc ở một số địa phương còn hạn chế, bên cạnh đó, một số địa phương lại có biểu hiện chạy theo thành tích, chưa đi vào thực chất, đặc biệt là chưa dựa vào lợi thế, thế mạnh của các sản phẩm đặc trưng. Lên để ý nâng cao năng lực về tổ chức, quản trị, chế biến và thương mại sản phẩm, nhiều sản phẩm chỉ quan tâm đến mẫu mã, bao bì, chưa trú trọng vào yếu tố chất lượng, đặc biệt là gắn với thị hiếu người tiêu dùng.

Tuyệt đối không làm theo phong trào khi chưa có sản phẩm chính

✔ Chương trình OCOP bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Như tư tưởng tiền chùa, Tuyệt đối không được làm theo phong trào, thậm chí xảy ra tình trạng “xuê xoa” trong quá trình thẩm định, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu của các sản phẩm OCOP khác.

Lý do nên chọn TQC CGLOBAL để triển khai sản phẩm OCOP theo Chương trình OCOP năm 2023

✔ TQC CGLOBAL triển khai cung cấp Dịch vụ đăng ký chứng nhận OCOP, Tư vấn đạt các tiêu chuẩn đạt sản phẩm OCOP, tư vấn tối ưu chi phí để hoàn thiện khi thực hiện chương trình OCOP  “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2022.

✔ TQC CGLOBAL có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, quy mô trên 100 nhân sự, 5 văn phòng trải rộng trên cả nước và đối tác liên kết toàn cầu tại 5 thị trường lớn: Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. TQC CGLOBAL với mục tiêu góp sức kiến tạo một nền sản xuất, dịch vụ của Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế bền vững.

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Đà Nẵng: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Email: vpsg@tqc.vn

Nhấc máy lên gọi ngay Hotline để đăng ký sớm nhất Dịch vụ tư vấn đạt Chứng nhận OCOP 
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156
Bài viết liên quan
Tư vấn đạt Chứng nhận OCOP - Mỗi xã một sản phẩm mới nhất 2023
Tư vấn đạt Chứng nhận OCOP - Mỗi xã một sản phẩm mới nhất 2023

TQC CGLOBAL là đơn vị tiên phong về tư vấn đăng ký đạt Chứng nhận OCOP - Mỗi xã một sản phẩm Theo Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mang lại giá trị cốt lõi cho từng địa phương, nâng cao giá trị và tầm nhìn phát triển của Sản phẩm trọng điểm của Địa phương.

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC