Trọn gói dịch vụ trong nước: TQC CGLOBAL là tổ chức cung cấp dịch vụ đa ngành - đa lĩnh vực trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. TQC CGLOBAL được 05 Bộ ngành chỉ định là tổ chức chứng nhận, thử nghiệm gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn; Bộ Công Thương; Bộ Y tế và Bộ Xây dựng.

 Xem chi tiết

 

Go Global – kết nối toàn cầu: TQC CGLOBAL đã thiết lập được hệ thống dịch vụ toàn cầu thông qua các đối tác liên kết tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản để tư vấn hỗ trợ chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế và thủ tục xuất khẩu hàng hóa ra toàn cầu.

 Xem chi tiết