Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Hướng dẫn triển khai chứng nhận, công bố hợp quy hàng dệt may, hàng may mặc theo QCVN 01:2017/BCT

Thủ tục chứng nhận, công bố hợp quy hàng dệt may, hàng may mặc: Để các sản phẩm như vải sợi, vải dệt, vải không dệt, sản phẩm sản xuất từ vải như quần áo, khăn, giầy vải, chăn, ga, gối nệm, hàng phụ kiện may mặc, khăn và tã lót cho trẻ em,… được phép gắn dấu hợp quy (CR) lên nhãn mác của các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường thì phải trải qua các quá trình đánh giá, chứng nhận, kiểm nghiệm, phân tích sản phẩm và công bố hợp quy tại Sở Công Thương các tỉnh thành.

Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL nhận thấy, hiện nay các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may, may mặc vẫn đang còn lúng túng trong quá trình triển khai các hoạt động: chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN 01:2017/BCT. Bởi vậy bài viết này sẽ giúp các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn phần nào đó công việc này và có thể thuận lợi triển khai các thủ tục cần thiết trước khi đưa sản phẩm dệt may, may mặc của mình ra thị trường trong thời gian tới.

Nội dung chính

 1. Các bước chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may

  1. Bước 1: Đăng ký chứng nhận

  2. Bước 2: Đánh giá và lấy mẫu kiểm nghiệm

  3. Bước 3: TQC CGLOBAL cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy dệt may

  4. Bước 4: Công bố hợp quy tại Sở Công thương

 2. Hướng dẫn công bố hợp quy hàng dệt may

  1. Thủ tục công bố hợp quy hàng dệt may

  2. Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may

  3. Thời gian triển khai chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm dệt may

Để các sản phẩm như vải sợi, vải dệt, vải không dệt, sản phẩm sản xuất từ vải như quần áo, khăn, giầy vải, chăn, ga, gối nệm, hàng phụ kiện may mặc, khăn và tã lót cho trẻ em,… được phép gắn dấu hợp quy (CR) lên nhãn mác của các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường thì phải trải qua các quá trình đánh giá, chứng nhận, kiểm nghiệm, phân tích sản phẩm và công bố hợp quy tại Sở Công Thương các tỉnh thành.

Các bước chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may

Chứng nhận cho Cơ sở sản xuất hàng dệt may trong nước

Chứng nhận hợp quy theo từng lô hàng trong nước/nhập khẩu

 1. Đăng ký chứng nhận

 2. TQC CGLOBAL đánh giá điều kiện nhà xưởng và Lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm

 3. TQC CGLOBAL cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy cho sản phẩm dệt may (có giá trị 3 năm)

 4. Công bố hợp quy tại Sở Công Thương (có giá trị 3 năm)

 1. Đăng ký chứng nhận

 2. TQC CGLOBAL kiểm tra điều kiện lô hàng và Lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm.

 3. TQC CGLOBAL cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy cho lô sản phẩm

 4. Công bố hợp quy tại Sở Công Thương

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Tổ chức/cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng dệt may, may mặc có nhu cầu chứng nhận hợp quy cần đăng ký chứng nhận với TQC CGLOBAL (TQC CGLOBAL sẽ gửi khách hàng mẫu đơn đăng ký chứng nhận hợp quy dệt may để khách hàng điền thông tin)

Quý khách hàng có nhu cầu chứng nhận hơp quy dệt may tìm hiểu thêm dịch vụ của TQC CGLOBAL tại chứng nhận hợp quy dệt may hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 096.941.6668 để được tư vấn dịch vụ chi tiết!

Bước 2: Đánh giá và lấy mẫu kiểm nghiệm

► 2.1 Đánh giá điều kiện nhà xưởng và lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm

Đánh giá

TQC CGLOBAL sẽ tới xưởng sản xuất để đánh giá điều kiện nhà xưởng, quy trình sản xuất và lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm theo QCVN 01:2017/BCT. Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy hàng dệt may của chuyên gia tại xưởng sản xuất được thực hiện đảm bảo tính khách quan, thân thiện và chuyên nghiệp.

TQC đánh giá điều kiện nhà xưởng theo QCVN 01:2017/BCT

Kiểm nghiệm sản phẩm dệt may

Các sản phẩm dệt may được phân làm 03 nhóm như sau:

a) Nhóm số 01: Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi.

b) Nhóm số 02: Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng. 

c) Nhóm số 03: Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

Mỗi nhóm sản phẩm nêu trên sẽ có yêu cầu về mức giới hạn tối đa hàm lượng formaldehyt và amin thơm như sau:

STT

Nhóm sản phẩm dệt may

Mức giới hạn tối đa formaldehyt (mg/kg)

Mức giới hạn tối đa cho phép amin thơm (mg/kg)

1

Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi

30

30

2

Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da

75

30

3

Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da

300

30

Kết quả phân tích, kiểm nghiệm sản phẩm dệt may phải đáp ứng dưới mức giới hạn tối đa nêu trên thì có thể kết luận sản phẩm phù hợp với QCVN 01:2017/BCT.

Dịch vụ liên quanKiểm nghiệm, phân tích hàng dệt may, may mặc, quần áo, giầy dép tại TQC CGLOBAL 

► 2.2 Kiểm tra điều kiện lô hàng và lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm

Chuyên gia của TQC CGLOBAL sẽ xem xét cảm quan sản phẩm, đánh giá hồ sơ lô hàng và lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm theo QCVN 01:2017/BCT.

Hoạt động lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm tương tự như đối với trường hợp chứng nhận hợp quy cho cơ sở sản xuất dệt may trong nước.

Bước 3: TQC CGLOBAL cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy dệt may

TQC cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy dệt may

► 3.1 TQC CGLOBAL cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy cho sản phẩm dệt may

Nếu kết quả đánh giá, kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn đề ra trong QCVN 01:2017/BCT, TQC CGLOBAL sẽ cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may cho cơ sở. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm. Trong thời gian này, TQC CGLOBAL có trách nhiệm hàng quý báo cáo Bộ Công Thương kết quả đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Quy chuẩn

Sau thời hạn 03 năm, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng đệt may cần đánh giá chứng nhận và công bố hợp quy lại.

► 3.2 TQC CGLOBAL cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy cho lô sản phẩm dệt may

Nếu kết quả kiểm tra lô hàng, kiểm nghiệm sản phẩm đạt tiêu chuẩn đề ra trong QCVN 01:2017/BCT, TQC CGLOBAL sẽ cấp giấy chứng nhận hợp quy cho lô sản phẩm. Giấy chứng nhận này chỉ có hiệu lực đối với lô sản phẩm đó.

Bước 4: Công bố hợp quy tại Sở Công thương

Dựa vào kết quả đánh giá hợp quy sản phẩm dệt may, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng dệt may thực hiện công bố hợp quy tại Sở Công thương để hoàn tất thủ tục đưa sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Chi tiết các bước công bố hợp quy sản phẩm dệt may sẽ được hướng dẫn ở phần tiếp theo.

Hướng dẫn công bố hợp quy hàng dệt may

Đối với các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng dệt may thì công bố hợp quy dệt may là bước cuối cùng để đưa sản phẩm lưu hành hợp pháp trên thị trường Việt Nam. Vậy, thủ tục công bố hợp quy ra sao? Hãy tìm hiểu chi tiết dưới đây!

Thủ tục công bố hợp quy hàng dệt may

► 1. Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân

Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là phương thức 7

Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định 107.

 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại 3.1.2.1 Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT cho Sở Công Thương;

 2. Sau khi gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân được phép đưa ra thị trường Việt Nam.

 3. Số công bố hợp quy được ký hiệu như sau X/Y, trong đó:

 • X là mã số doanh nghiệp;

 • Y là số vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (trong trường hợp không có vận tải đơn) đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước.

► 2. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định

Dấu hợp quy sản phẩm dệt may may mặc của TQC

Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là phương thức 5 hoặc phương thức 7.

Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định 107.

 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại 3.1.2.1 Quy chuẩn này cho Sở Công Thương;

 2. Sau khi gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân được phép đưa ra thị trường Việt Nam.

 3. Số công bố hợp quy (số trong Bản công bố hợp quy)

 4. Số công bố hợp quy được ký hiệu như sau X/Y/Z, trong đó:

  • X là mã số doanh nghiệp;

  • Y là số vận đơn đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước;

  • Z là mã số của tổ chức đánh giá.

(Theo QCVN 01: 2017/BCT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY)

Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may

Hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và theo QCVN 01:2017/BCT gồm:

 1. Bản công bố hợp quy (theo mẫu số 01, Phụ lục IV của QCVN 01:2017/BCT);

 2. Bản sao đăng ký kinh doanh;

 3. Bản gốc Tiêu chuẩn cơ sở;

 4. Bản sao Quyết định chứng nhận hợp quy và chứng chỉ hợp quy;

 5. Bản sao kết quả thử nghiệm phục vụ chứng nhận hợp quy được cấp bởi Trung tâm TQC CGLOBAL;

 6. Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may của Trung tâm TQC CGLOBAL.

 7. Bản QCVN 01:2017/BCT được sử dụng làm căn cứ chứng nhận

Doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ Chứng nhận hợp quy dệt may tại TQC CGLOBAL sẽ được hỗ trợ Công bố hợp quy miễn phí tại Sở Công thương các tỉnh/thành phố. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ công bố hợp quy, công bố hợp quy tại Sở Công thương và thông báo kết quả đến khách hàng. Tham khảo dịch vụ của chúng tôi tại:

Thời gian triển khai chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may

Thời gian triển khai phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiến độ triển khai trong nội bộ doanh nghiệp, kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất hàng dệt may, thời gian trả kết quả phân tích của phòng kiểm nghiệm. Một khung thời gian thông thường như sau:

 1. Đối với cơ sở sản xuất hàng dệt may, may mặc cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước chứng nhận theo phương thức 5: Từ 25 đến 60 ngày.

 2. Đối với các lô hàng dệt may, may mặc nhập khẩu hoặc phân phối trong nước: 05 đến 07 ngày làm việc (nếu kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu).

 3. Công bố hợp quy từ 07 đến 15 ngày.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

 

 HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

Miền Bắc: 096 941 6668 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Biệt thự C11, Khu Pandora, số 53 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338 | 024 2213 1515

 Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn  

  
Bài viết liên quan
Danh mục các sản phẩm dệt may, hàng may mặc phải được chứng nhận hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT
Danh mục các sản phẩm dệt may, hàng may mặc phải được chứng nhận hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT

Các sản phẩm dệt may, hàng may mặc phải được chứng nhận hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT: Các sản phẩm dệt may, may mặc thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 01:2017/BCT là các sản phẩm cung cấp tại thị trường Việt Nam gồm các sản phẩm có nguồn gốc từ vật liệu dệt đã qua các công đoạn gia công (sợi, vải dệt thoi, vải dệt kim, vải không dệt, vải tráng phủ, vải giả da tổng hợp, các sản phẩm sản xuất từ sản phẩm nêu trên) hoặc là sản phẩm dệt may có cùng nguyên liệu, kiểu dệt, quy trình xử lý hoàn tất.

Chứng nhận hợp quy khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang vải - Công bố lưu hành tại Sở Công Thương để sản phẩm đủ điều kiện và hợp pháp kinh doanh, bán trên thị trường
Chứng nhận hợp quy khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang vải - Công bố lưu hành tại Sở Công Thương để sản phẩm đủ điều kiện và hợp pháp kinh doanh, bán trên thị trường

Theo Thông tư số 07/2018/TT-BCT của Bộ Công thương, các sản phẩm dệt may (quần, áo, khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải …) phải được chứng nhận và công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT trước khi bán ra thị trường.

Chứng nhận hợp quy quần áo theo QCVN 01:2017/BCT
Chứng nhận hợp quy quần áo theo QCVN 01:2017/BCT

Các sản phẩm như quần áo đều là những sản phẩm thuộc lĩnh vực dệt may. Tất cả các sản phẩm này bắt buộc phải được công bố hợp quy phù hợp với QCVN 01:2017/BCT trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Chứng nhận hợp quy chăn ga gối đệm theo QCVN 01:2017/BCT
Chứng nhận hợp quy chăn ga gối đệm theo QCVN 01:2017/BCT

Các sản phẩm như chăn, ga, gối, đệm đều là những sản phẩm thuộc lĩnh vực dệt may. Tất cả các sản phẩm này bắt buộc phải được công bố hợp quy phù hợp với QCVN 01:2017/BCT trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Chứng nhận hợp quy vải theo QCVN 01:2017/BCT - Hỗ trợ công bố hợp quy
Chứng nhận hợp quy vải theo QCVN 01:2017/BCT - Hỗ trợ công bố hợp quy

Chứng nhận hợp quy vải theo QCVN 01:2017/BCT không chỉ là điều kiện bắt buộc để lưu hành sản phẩm trên thị trường Việt Nam mà còn lại "công cụ" sắc bén, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Nếu Quý doanh nghiệp đang có nhu cầu chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy vải, đừng bỏ qua nội dung dưới đây!

Chứng nhận hợp quy phụ kiện may mặc, thời trang theo QCVN 01:2017/BCT
Chứng nhận hợp quy phụ kiện may mặc, thời trang theo QCVN 01:2017/BCT

Phụ kiện thời trang, phụ kiện may mặc nào cần làm chứng nhận hợp quy? Tại sao cần chứng nhận hợp quy phụ kiện may mặc, thời trang? Tìm lời giải cho những câu hỏi trên trong bài viết Chứng nhận hợp quy phụ kiện may mặc theo QCVN 01:2017/BCT của TQC.

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC