Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Giới Thiệu Chi Phí Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm Mới Nhất 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng

⭐️Giới thiệu Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm✅06 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm năm 2024 sẽ được giói thiệu sau đây. Liên hệ ngay!

Nội dung chính

 1. Giới thiệu hợp quy sản phẩm

 2. 08 bước cơ bản chứng nhận hợp quy sản phẩm

 3. 06 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí hợp quy sản phẩm 2024

 4. Giới thiệu chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm

 5. Danh mục bắt buộc phải chứng nhận hợp quy sản phẩm năm 2024

 6. Liên hệ

Nội dung này dành cho những người quan tâm về hợp quy sản phẩm, chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất 2024, những người đang tìm hiểu về quy chuẩn QCVN đối với sản phẩm trước khi lưu thông phải làm hợp quy sản phẩm, tuân thủ quy định pháp luật đã ban hành.

I. Giới Thiệu Hợp Quy Sản Phẩm


Chứng nhận hợp quy 

 • Chứng nhận hợp quy là hành động đánh giá, xác nhận chất lượng của hàng hóa, sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Khi sản phẩm, hàng hóa được đánh giá phù hợp đáp ứng được yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật thì sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Sản phẩm phải chứng nhận hợp quy

 1. Tương ứng với đó cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa chứng nhận hợp quy sẽ phải bỏ một khoản phí nhất định. Khoản phí này gọi là chi phí chứng nhận hợp quy. Tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng phải chứng nhận hợp quy.

 2. Đối tượng phải chứng nhận hợp quy bao gồm các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

 3. Đối tượng cụ thể được quy định trong 7 danh mục tương ứng. Các sản phẩm có tên trong danh mục bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo đúng quy định. Sản phẩm khi được chứng nhận về chất lượng sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy. Giấy chứng nhận hợp quy sẽ phục vụ cho hoạt động công bố hợp quy trên các phương tiện thông tin để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận.

Thủ tục cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm

 • Giấy chứng nhận hợp quy là hình thức chứng nhận được tiến hành thông qua thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy cho sản phẩm mà mình sản xuất kinh doanh với một tổ chức chứng nhận sự phù hợp. Bên thứ 3 này sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần được chứng nhận hợp quy có đáp ứng được yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật hay không.
Giới thiệu: Thông tin Vật liệu xây dựng phải tuẩn thủ và đáp ứng quy định tại QCVN 16:2023/BXD để xác nhận sản phẩm đạt chất lượng của tổ chức/doanh nghiệp phù hợp với các yêu cầu của QCVN trước khi lưu thông.

► Tìm hiểu chi tiết: Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng năm 2024

Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất 2024 | TQC CGLOBAL

II. 08 Bước Cơ Bản Về Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm 2024


TQC giới thiệu thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp quý sản phẩm như sau:

 1. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy cho sản phẩm của mình sẽ nộp hồ sơ đăng ký cho tổ chức chứng nhận sự phù hợp.
 2. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp sẽ tiến hành xem xét và xác định sự phù hợp cũng như tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký mà cá nhân, tổ chức có nhu cầu đã nộp.

 3. Tiến hành đánh giá ban đầu về những điều kiện liên quan đến chứng nhận hợp quy tại cơ sở.

 4. Thông báo để ký kết hợp đồng chứng nhận hợp quy với tổ chức, cá nhân đã đăng ký.

 5. Đánh giá chính thức bao gồm đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất của cơ sở và lấy mẫu thử nghiệm, đánh giá mẫu điển hình. qua đó đánh giá chất lượng và tính phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm cần được chứng nhận hợp quy.

 6. Lên báo cáo đánh giá sự hợp quy.

 7. Trong trường hợp sản phẩm được đánh giá đã đáp ứng sự phù hợp theo đúng quy định thì bên thứ 3 sẽ cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm đó.

 8. Thực hiện giám sát sau chứng nhận định kỳ 9-12 tháng/lần tùy thuộc vào từng đối tượng cần chứng nhận hợp quy.

Giới thiệu: Vật liệu xây dựng phải tuẩn thủ và đáp ứng quy định tại QCVN 16:2023/BXD để xác nhận sản phẩm đạt chất lượng của tổ chức/doanh nghiệp phù hợp với các yêu cầu của QCVN trước khi lưu thông.

► Tìm hiểu chi tiết: Giới thiệu QCVN16:2023/bxd áp dụng từ 1/1/2024

Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất 2024 | TQC CGLOBAL -1

III. 06 Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Chi Phí Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm


Khi làm chứng nhận sản phẩm sẽ có những yếu tố cơ bản ảnh hưởng sau:

 1. Số lượng sản phẩm, hàng hóa và mẫu mã chủng loại cần được chứng nhận hợp quy sản phẩm;
 2. Phân mục hàng hóa, sản phẩm thuộc lĩnh vực nào, chịu sự quản lý của ban ngành nào;

 3. Sản phẩm được sản xuất trong nước hay hàng hóa nhập khẩu;

 4. Phương thức đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo  quy định;

 5. Quy mô, số lượng nhân công xác định ngày công đánh giá;

 6. Chi phí thử nghiệm mẫu sản phẩm.

Tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí xin cấp chứng nhận hợp quy của cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Giới thiệu: Giới thiệu quy định QCVN 03-1:2022/BNNPTNT quy chuẩn mới nhất cho keo dán gỗ có hiệu lực từ ngày 25/04/2023 thay thế cho thông tư số 40/2018/TT- BNNPTNT ngày 27/12/2018.

► Tìm hiểu chi tiết: Giới thiệu QCVN 03-01:2022/BNNPTNT quy chuẩn về keo dán gỗ mới nhất năm 2024

IV. Giới Thiệu Chi Phí Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm Năm 2024Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất 2024 | TQC CGLOBAL -4

Giới thiệu chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm 2024

 • Chi phí Chứng nhận hợp quy sản phẩm được cấp thông qua thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa của mình với tổ chức chứng nhận sự phù hợp. Vì vậy mọi hoạt động bao gồm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hợp quy cho đến chi phí chứng nhận hợp quy đều là thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ và bên muốn sử dụng dịch vụ.

 • Toàn bộ quá trình này được thỏa thuận trước khi chính thức ký hợp đồng dịch vụ cấp giấy chứng nhận hợp quy. Chi phí cụ thể sẽ do tổ chức chứng nhận hợp quy tự mình ấn định ảnh và thỏa thuận thêm với khách hàng để đảm bảo cả hai cùng hài lòng. Mức chi phí này được ấn định dựa trên dịch vụ thực tế.

 • Dịch vụ chứng nhận hợp quy được tiến hành thông qua quá trình đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm cần công bố hợp quy.

Chi phí công bố hợp quy

 • Sau khi được cấp giấy chứng nhận hợp quy thì cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm đó phải tiến hành công bố hợp quy. Tương tự như khi xin giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình công bố hợp quy cũng yêu cầu một khoản lệ phí nhất định. Tuy nhiên mức lệ phí này được ấn định trực tiếp thay vì thỏa thuận như chi phí chứng nhận hợp quy.

 • Thông tin về mức thu lệ phí công bố hợp quy được quy định rõ tại điều 4, Thông tư 183/2016/TT-BTC ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Theo đó đó lệ phí cấp thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy là 150.000 đồng/ một loại sản phẩm, hàng hóa.

Sự Quan Trọng Của Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm Là

 • Có thể dễ dàng thấy được các doanh nghiệp phải đầu tư khá nhiều bao gồm cả thời gian và chi phí để nhận được giấy chứng nhận hợp quy. Giấy chứng nhận hợp quy có thực sự cần thiết? Dù muốn hay không thì các sản phẩm, hàng hóa nằm trong danh mục phải công bố hợp quy thì đều phải xin cấp giấy chứng nhận hợp quy.

 • Trong trường hợp những hàng quán đó không được cấp giấy chứng nhận hợp quy thì cá nhân, tổ chức sẽ không được phép đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường. việc sở hữu giấy chứng nhận hợp quy và tiến hành công bố hợp quy đem đến lợi ích thiết thực cho cả ba bên bao gồm nhà sản xuất, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

 • Người tiêu dùng có thể thông qua chứng nhận hợp quy để yên tâm hơn về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Trong khi đó nhà sản xuất lại có thể từ giấy chứng nhận hợp quy để khẳng định chất lượng sản phẩm của mình. Đây là cơ sở để nhà sản xuất thay đổi và củng cố phương thức quản lý chất lượng sản phẩm.

 • Từ đó giảm số lượng sản phẩm bị lỗi, bị hỏng, ngăn ngừa nguy cơ phải thu hồi sản phẩm hoặc tình trạng gây mất an toàn với sức khỏe người tiêu dùng ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu. Mặt khác chứng nhận hợp quy còn là giấy thông hành để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • Cơ quan quản lý nhà nước có thể thông qua giấy chứng nhận hợp quy để thuận lợi hơn trong quá trình kiểm soát sản phẩm lưu hành trên thị trường. Có thể nói chứng nhận hợp quy đem đến lợi ích thiết thực để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

Trở thành khách hàng Chứng nhận hợp quy Sản phẩm cùng TQC CGLOBAL với chi phí ưu đãi tại đây!
TỔ CHỨC TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN KHÔNG QUA TRUNG GIAN

V. Danh Mục Bắt Buộc Phải Làm Hợp Quy Sản Phẩm & Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Theo Quy Định 2024


Giới thiệu Bảng danh mục sản phẩm theo quy định cần làm hợp quy sản phẩm

STT

Tên danh mục sản phẩm

Văn bản quy phạm pháp luật ban hành

Ghi chú

1 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư
14/2018/TT-BNNPTNT
 
2 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận trước thông quan (đối với nhập khẩu), trước khi đưa ra thị trường (đối với sản xuất, lắp ráp) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
Thông tư
41/2018/TT-BGTVT
 • Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trước khi thông quan;

 • Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước phải được chứng nhận, công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trước khi đưa ra thị trường.

3 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Thông tư
41/2018/TT-BGTVT
 • Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường;

 • Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước phải được chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trước khi đưa ra thị trường.

4 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 11/2020/TT-BTTTT
 • Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục này có tích hợp chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khác phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.
5 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 11/2020/TT-BTTTT
6 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
 1. Thông tư 41/2015/TT-BCT

 2. Thông tư 29/2016/TT-BCT

 3. Thông tư 33/2017/TT-BCT

Danh mục này không điều chỉnh đối với các sản phẩm, hàng hóa sau đây:
 • Hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong các định mức miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 31/2015/QĐ-TTg;

 • Sản phẩm, hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh;

 • Sản phẩm, hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

7 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an Thông tư
08/2019/TT-BCA
 
8 Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư
01/2009/TT-BKHCN
 
9 Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Thông tư
22/2018/TT-BLĐTBXH
 

Giới thiệu: Dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm, công bố hợp quy sản phẩm năm 2024 với chi phí hợp lý, uy tín, nhanh chóng nhất tại TQC CLGOBAL.

► Tìm hiểu chi tiết: Chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất năm 2024

VII. Vì Sao Chọn TQC CGLOBAL Kiểm Nghiệm Chứng Nhận Năm 2024


TQC CGLOBAL Kiểm nghiệm chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất năm 2024 uy tín hàng đầu tại Việt Nam với một số lý do sau:

 1. Là đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép bởi cơ quan công quyền;

 2. Chi phí tối ưu, Kiểm nghiệm chứng nhận nhanh chóng;

 3. Quá trình Đánh giá , kiểm nghiệm chứng nhận đạt theo đúng quy định, nhanh chóng;

 4. Văn phòng có mặt ở 3 Miền, hơn 100+ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

⭐️  TQC CGLOBAL là tổ chức Kiểm nghiệm và Chứng nhận uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

⭐️ TQC CGLOBAL Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, luôn hỗ trợ giúp đỡ khách hàng tới khi đạt chứng nhận nhanh gọn nhất; thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

ĐIỂM NỔI BẬT ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

✍ Xem thêm Dịch vụ Đăng ký Mã số GACC, Mã IRE xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2024

⭐Trung Tâm Kiểm Nghiệm và Chứng Nhận TQC CGLOBAL ✅ Hợp quy sản phẩm
⭐Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm  ✅ Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm
⭐Hotline Hỗ trợ 24/7 ☎️ 096.941.6668

VII. Liên Hệ


TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

 • Hotline: 096 941 6668 ; Điện thoại: 024 6680 0338

 • Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

 • Hotline: 0968 799 816

 • Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 • Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

 • Email: vpsg@tqc.vn

TQC CGLOBAL cung cấp Chứng nhận Hợp quy sản phẩm Chuyên nghiệp, tiết kiệm!
Miền Bắc 096.941.6668
Miền Trung     096.879.9816
Miền Nam   0988.397.156
 

Bài viết liên quan
Giới Thiệu Công Bố Sản Phẩm Là Gì? Trình Tự, Thủ Tục Tự Công Bố Sản Phẩm Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Giới Thiệu Công Bố Sản Phẩm Là Gì? Trình Tự, Thủ Tục Tự Công Bố Sản Phẩm Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Công bố sản phẩm là? ✅Trình tự thủ tục đạt Công bố sản phẩm ✅Đáp ứng quy định lưu thông hàng hóa đúng quy định của pháp luật năm 2024 . Liên hệ ngay!

Tư Vấn Đăng Ký Mã Số BIS Xuất Khẩu Hàng Hóa Sang Ấn Độ Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Tư Vấn Đăng Ký Mã Số BIS Xuất Khẩu Hàng Hóa Sang Ấn Độ Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Giới thiệu Chứng nhận BIS (Bureau of Indian Standards)✅Đăng ký Mã số BIS tiêu chuẩn xuất khẩu hàng hóa vào Ấn Độ✅Tiêu chuẩn BIS là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ở Ấn Độ✅Tư vấn Chứng nhận BIS Đáp ứng quy định xuất khẩu vào Ấn độ. Liên hệ ngay!

Giới Thiệu Tiêu Chuẩn BIS Của Cục Tiêu Chuẩn Ấn Độ Mới Nhất 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng
Giới Thiệu Tiêu Chuẩn BIS Của Cục Tiêu Chuẩn Ấn Độ Mới Nhất 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng

Ấn Độ là một trong những quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Để sản phẩm được phân phối và tiêu thụ tại thị trường này, doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước bắt buộc phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn do Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ (gọi tắt là BIS). Liên hệ ngày!

BIS Là Gì? 03 Loại Chứng Chỉ BIS Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Hiệu quả
BIS Là Gì? 03 Loại Chứng Chỉ BIS Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Hiệu quả

⭐️Tiêu chuẩn BIS là gì? ✅Để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu vào Thị trường Ấn Độ nhưng không phải ai cũng hiểu Chứng nhận BIS là gì ✅TQC CGLOBAL sẽ giải đáp câu hỏi "Tiêu chuẩn BIS là gì" cùng nhiều vấn đề liên quan khác trong bài viết dưới đây. Liên hệ ngay!

Dịch Vụ Tư Vấn Cấp Mã Số Vùng Trồng - Đáp Ứng Mã Số Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Năm 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng
Dịch Vụ Tư Vấn Cấp Mã Số Vùng Trồng - Đáp Ứng Mã Số Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Năm 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng

⭐️Dịch vụ Đăng ký Mã số vùng trồng ✅Đáp ứng TCCS 774:2020/BVTV ✅Đáp tiêu chuẩn cho việc đăng ký Mã số GACC để xuất khẩu Nông sản sang thị trường Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 01/01/2022. Liên hệ ngay!

Dịch Vụ Đăng Ký Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng, Uy Tín
Dịch Vụ Đăng Ký Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng, Uy Tín

⭐️Từ ngày 01/01/2022, Khi xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, Các sản phẩm Thực phẩm - Nông sản phải ✅Đăng ký Mã số GACC, Mã Cifer xuất khẩu sang Trung Quốc ✅ Đáp ứng Điều Lệnh 248, Lệnh 249 do Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc GACC quy định về Mã số GACC, Mã số xuất khẩu và Mã vùng trồng, An toàn thực phẩm.

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC