Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Chứng nhận hợp quy xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

Chứng nhận hợp quy xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông theo QCVN 16:2019/BXD là điều cần phải thực hiện trước khi lưu hành sản phẩm ngoài thị trường. Lựa chọn TQC là tổ chức chứng nhận hợp quy các loại xi măng poóc lăng, phụ gia xi măng và bê tông để được phục vụ nhanh - chuẩn mực - thân thiện - chuyên nghiệp.

Nội dung chính
 1. Tại sao cần chứng nhận hợp quy xi măng?
 2. Chứng nhận hợp quy xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông theo QCVN 16:2019/BXD
  1. Danh mục xi măng, phụ gia xi măng cần chứng nhận hợp quy
  2. Tài liệu viện dẫn
 3. Tổ chức chứng nhận hợp quy xi măng, phụ gia xi măng và bê tông uy tín
  1. Tại sao nên lựa chọn TQC?
  2. Quy trình chứng nhận hợp quy xi măng tại TQC
 4. TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

Tại sao cần chứng nhận hợp quy xi măng?

Xi măng là chất kết dính thủy dạng bột mịn, khi trộn với nước tạo thành dạng hồ dẻo có khả năng đóng rắn trong không khí và trong nước nhờ phản ứng hóa lý thành vật liệu dạng đá. Loại vật liệu này có vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động xây dựng, tác động trực tiếp đến độ bền, khả năng chịu tác động... của công trình kiến trúc. Chính vì vậy mà xi măng và phụ gia cho xi măng cần phải đạt được các quy chuẩn nhất định để đảm bảo chất lượng khi lưu hành trên thị trường.

Chứng nhận hợp quy xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông theo QCVN 16:2019/BXD

chứng nhận hợp quy xi măng
 
QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (xi măng, phụ gia của xi măng và bê tông cũng thuộc nhóm này)
 
Chính vì vậy, xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông cần được chứng nhận hợp quy trước khi được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

  Tìm hiểu thêm về: chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Danh mục xi măng, phụ gia xi măng cần chứng nhận hợp quy

 1. Xi măng poóc lăng: Xi măng được nghiền từ clinker với một lượng nhỏ thạch cao (4% - 5%)

 2. Xi măng poóc lăng hỗn hợp: Xi măng được nghiền từ hỗn hợp clinker, thạch cao và phụ gia.

 3. Xi măng poóc lăng bền sun phát: Xi măng được nghiền từ clinker xi măng bền sun phát (thành phần khoáng được quy định chặt chẽ hơn clinker xi măng poóc lăng) với thạch cao.

 4. Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát: Theo TCVN 7711:2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát là một trong các loại xi măng: Xi măng poóc lăng hỗn hợp hoặc xi măng poóc lăng xỉ lò cao hoặc xi măng đa cấu tử.

 5. Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng: Phụ phẩm của quá trình sản xuất axit phosphoric từ quặng apatit với thành phần chính là CaSO4.2H2O

 6. Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng: phụ phẩm của quá trình sản xuất gang trong lò cao, một loại phụ gia khoáng hoạt tính rất tốt cho xi măng và bê tông.

 7. Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa: Một loại phụ gia cho bê tông và vữa, là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất gang thép trong lò cao.

 8. Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây: Tro bay được tạo ra từ quá trình đốt than của nhà máy nhiệt điện. Đây là loại phụ gia giúp bê tông có độ cứng vượt trội, chống thấm tốt, bền sun phát... và giảm tỉ trọng bê tông một cách đáng kể.

 9. Tro bay dùng cho xi măng: Tro bay là hỗn hợp của Al2O3, CaO, SiO2, Fe2O3, SO2 và một lượng than chưa cháy hết. Việc sử dụng tro bay cho xi măng làm giảm đáng kể lượng dùng xi măng mà vẫn đảm bảo các yêu cầu của bê tông.

Tài liệu viện dẫn

Danh sách tài liệu viện dẫn cần thiết để áp dụng quy chuẩn cho xi măng, phụ gia của xi măng và bê tông
 • TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 6067:2018, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 7711:2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát
 • TCVN 7713:2007, Xi măng- Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sun phát
 • TCVN 141:2008, Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học
 • TCVN 6016:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ
 • TCVN 8877:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ nở autoclave
 • TCVN 6017:2015, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích
 • TCVN 9807:2013, Thạch cao dùng để sản xuất xi măng
 • TCVN 11833:2017, Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng
 • TCVN 4315:2007, Xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng
 • TCVN 11586:2016, Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa
 • TCVN 8265:2009, Xỉ hạt lò cao - Phương pháp phân tích hóa học
 • TCVN 10302:2014, Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
 • TCVN 6882:2016, Phụ gia khoáng cho xi măng
 • TCVN 8262:2009, Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học
 • TCVN 8826:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông
 • TCVN 9339:2012, Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH bằng máy đo pH
(Theo QCVN 16:2019/BXD)

Tổ chức chứng nhận hợp quy xi măng, phụ gia xi măng và bê tông uy tín

Theo quy định, chỉ những tổ chức thử nghiệm/chứng nhận được Bộ xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận mới có quyền chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD. Chính vì vậy, các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cần lựa chọn tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định và ban hành Quyết định chỉ định việc chứng nhận, thử nghiệm phù hợp QCVN 16:2019/BXD.
 
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD (Theo Quyết định số 1126/QĐ-BXD ngày 24/8/2020 của Bộ Xây dựng)
 
Quyết định số 1126/QĐ-BXD chỉ định TQC là tổ chức thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Quyết định số 1126/QĐ-BXD chỉ định TQC là tổ chức thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Lựa chọn TQC, quý khách hàng sẽ:

► Được hỗ trợ tối đa về các thủ tục, hồ sơ để công bố chứng nhận hợp quy xi măng tại Sở xây dựng
 • Nhận được góp ý, đánh giá từ chuyên gia của TQC

 • Hỗ trợ về thủ tục pháp lý

 • Mạng lưới đánh giá rộng lớn tại rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước

► Chi phí chứng nhận được tối ưu, phù hợp với đặc thù của lĩnh vực
► Đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất, tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận hợp quy.

Quy trình chứng nhận hợp quy xi măng tại TQC

Bước 1: Liên hệ với TQC để đăng ký chứng nhận hợp quy
 • Cá nhân, tổ chức kinh doanh xi măng, phụ gia xi măng và bê tông cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm cần chứng nhận hợp quy.

 • TQC lập kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ, tiến hành đánh giá chứng nhận.

HOTLINE Hỗ trợ tư vấn dịch vụ chứng nhận hợp quy xi măng, phụ gia xi măng và bê tông
Miền Bắc: 096 941 6668 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156

Bước 2: Đánh giá sơ bộ ban đầu 
 • Đánh giá sơ bộ điều kiện chứng nhận hợp quy tại cơ sở.

 • Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có)

Bước 3: Đánh giá chính thức và cấp giấy chứng nhận
 • TQC tiến hành đánh giá điều kiện sản xuất và đảm bảo chất lượng, kết hợp lấy mẫu sản phẩm điển hình tại nơi sản xuất để thử nghiệm

 • Cấp chứng nhận hợp quy xi măng sau khi có kết quả thử nghiệm.

Bước 4: Hướng dẫn công bố hợp quy xi măng tại Sở Xây dựng

Sau khi hoàn thành chứng nhận hợp quy, TQC sẽ hướng dẫn khách hàng về các thủ tục công bố hợp quy tại Sở xây dựng tỉnh/thành phố, hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo sản phẩm có thể lưu hành trên thị trường.

 • TQC hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố theo quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD

 • TQC hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở xây dựng tỉnh/thành phố

 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:

 • Biệt thự C11, Khu Pandora, số 53 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

 • Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

 • Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:

 • Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

 • Hotline: 0968 799 816

 • Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:

 • Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 • Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

 • Email: vpsg@tqc.vn


Bài viết liên quan
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD được ban hành kèm theo thông tư số 19/2019/TT-BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Một số tiêu chuẩn cho tro xỉ, thạch cao nhiệt điện
Một số tiêu chuẩn cho tro xỉ, thạch cao nhiệt điện

Theo Quyết định số 452/QĐ-TTg của Chính phủ, việc sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất…làm nguyên liệu sản xuất vật liệu trong các công trình xây dựng nhằm mục đích bảo vệ môi trường, tiết kiệm diện tích đất làm bãi chứa, giảm sử dụng tài nguyên khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng, đảm bảo phát triển bền vững.

Chứng Nhận Hợp Quy Sơn Đạt QCVN 16:2019/BXD Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Chứng Nhận Hợp Quy Sơn Đạt QCVN 16:2019/BXD Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

Sơn là một trong những sản phẩm vật liệu xây dựng chịu sự điều chỉnh của cần chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD về các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tính an toàn của sản phẩm đối với người và môi trường. Liên hệ nay!

Chứng nhận hợp quy ống và phụ tùng theo QCVN 16:2019/BXD
Chứng nhận hợp quy ống và phụ tùng theo QCVN 16:2019/BXD

Thông tin chứng nhận hợp quy ống nhựa và phụ tùng PP, PE, PVC-U, GRP dùng cho mục đích cấp và thoát nước, sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp theo QCVN 16:2019/BXD.

Chứng nhận hợp quy thanh định hình (profile) PVC-U chế tạo cửa sổ và cửa đi
Chứng nhận hợp quy thanh định hình (profile) PVC-U chế tạo cửa sổ và cửa đi

Chứng nhận hợp quy thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi theo QCVN 16:2019/BXD là quy định bắt buộc đối với các đơn vị nhập khẩu, sản xuất sản phẩm này tại Việt Nam. Trong bài viết này, TQC sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần biết liên quan đến hoạt động chứng nhận hợp quy thanh profile PVC-U chế tạo cửa sổ và cửa đi.

Chứng nhận hợp quy thanh định hình nhôm và hợp kim nhôm
Chứng nhận hợp quy thanh định hình nhôm và hợp kim nhôm

Chứng nhận hợp quy nhôm và hợp kim nhôm dạng profile dựa trên QCVN 16:2019/BXD là quy định bắt buộc đối với đơn vị nhập khẩu hoặc xuất khẩu thanh nhôm, hợp kim nhôm định hình. Tìm hiểu thêm những thông tin về chứng nhận hợp quy thanh định hình (profile nhôm và hợp kim nhôm trong bài viết dưới đây!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC