Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Giới Thiệu Công Bố Sản Phẩm Là Gì? Trình Tự, Thủ Tục Tự Công Bố Sản Phẩm Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Công bố sản phẩm là? ✅Trình tự thủ tục đạt Công bố sản phẩm ✅Đáp ứng quy định lưu thông hàng hóa đúng quy định của pháp luật năm 2024 . Liên hệ ngay!

Nội dung chính

 1. Công bố sản phẩm là gì?

 2. Trình tự thủ tục Công Bố sản phẩm năm 2024

 3. 03 Danh mục sản phẩm Công Bố sản phẩm theo quy định 

 4. Lý do chọn TQC CGLOBAL công bố sản phẩm năm 2024 

 5. Liên hệ

Công bố sản phẩm là gì? quy trình công bố sản phẩm 2024 | TQC

Đưa sản phẩm mới ra thị trường lưu hành không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Để Công Bố được sản phẩm ra thị trường lưu hành phải tuân thủ trình tự nhất định theo luật pháp hiện hành về thủ tục Công bố sản phẩm.

I. Công Bố Sản Phẩm Là Gì?

Lưu hành sản phẩm phải Đáp ứng Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính Phủ đã quy định chi tiết các đối tượng cần đăng ký công bố sản phẩm.

Giới thiệu Công bố sản phẩm:

✔ Doanh nghiệp muốn lưu hành tự do sản phẩm ra thị trường Việt Nam thì phải làm Công Bố Sản Phẩm;

✔ Công bố Sản phẩm: là thủ tục bắt buộc mà các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải thực hiện trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đây là hành động tự nguyện của doanh nghiệp nhằm công khai các thông tin về sản phẩm;

Mục đích của việc công bố sản phẩm:

 1. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Giúp người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về sản phẩm để lựa chọn sản phẩm phù hợp, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng.

 2. Quản lý thị trường: Giúp cơ quan quản lý nhà nước giám sát chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm lưu hành trên thị trường đáp ứng các quy định của pháp luật.

Có 02 Loại hình công bố sản phẩm:

 • Thứ 1: Công bố hợp quy sản phẩm là áp dụng cho các sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công bố hợp quy. Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định và được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận công bố hợp quy.

 • Thứ 2: Tự công bố sản phẩm là áp dụng cho các sản phẩm không thuộc Danh mục sản phẩm công bố hợp quy. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và công khai thông tin sản phẩm theo quy định.


Video Công Bố Sản Phẩm Mới Nhất TQC CGLOAL Năm 2024

 Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ Công Bố Sản Phẩm Mới Nhất Năm 2024

II. Trình Tự - Thủ Tục Tự Công Bố Sản Phẩm Mới Nhất Năm 2024

TQC CGLOBAL xin giới thiệu Trình tự thủ tục công bố sản phẩm chi tiết như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ công bố sản phẩm bao gồm:

 • Bản tự công bố sản phẩm (theo mẫu quy định);

 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Phiếu kết quả phải được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

 • Nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến. Nhãn sản phẩm phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận có giá trị tương đương.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong nước: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cấp tỉnh nơi có cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cấp tỉnh nơi làm thủ tục nhập khẩu.

Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước thẩm định hồ sơ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

 • Thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Bước 4: Tự công bố sản phẩm

 • Sau khi nhận được Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tự công bố sản phẩm theo quy định.

Chú ý:

 1. Các tài liệu trong hồ sơ công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

 2. Hồ sơ công bố sản phẩm phải được nộp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Công bố sản phẩm là gì? quy trình công bố sản phẩm 2024 | TQC -2

 Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm năm 2024

Trở thành khách hàng Công Bố Sản Phẩm cùng TQC CGLOBAL với chi phí ưu đãi tại đây!
TỔ CHỨC CÔNG BỐ SẢN PHẨM KHÔNG QUA TRUNG GIAN

III. 03 Danh Mục Sản Phẩm Theo Quy Định Về Công Bố Sản Phẩm Năm 2024

TQC CGLOBAL giởi thiệu 03 nhóm danh mục sản phẩm Công Bố Sản phẩm như sau:

Danh mục 01: Sản phẩm tự công bố

 • Tự công bố sản phẩm là việc các cá nhân, tổ chức tự nguyện đăng ký công khai thông tin lưu hành sản phẩm thuộc hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các thông tin về sản phẩm được đăng tải trên cổng thông tin điện tử được quy định.

 • Theo khoản 1, Điều 4, Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành vào ngày 02/02/2018, quy định những sản phẩm sau đây nằm trong danh sách tự công bố chất lượng:

 1. Thực phẩm đã được chế biến và bao gói sẵn;

 2. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ việc chế biến thực phẩm;

 3. Dụng cụ chứa, đựng thực phẩm;

 4. Vật liệu dùng để bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Công bố sản phẩm là gì? quy trình công bố sản phẩm 2024 | TQC -3

Danh mục 02: Sản phẩm được miễn công bố sản phẩm 

Theo Khoản 2, Điều 4, Nghị định 15/2018/NĐ-CP, sản phẩm được miễn thủ tục công bố bao gồm:

 • Sản phẩm, nguyên liệu được sản xuất hoặc nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

 • Sản phẩm, nguyên liệu được sản xuất hoặc nhập khẩu chỉ phục vụ cho việc sản xuất trong nội bộ của cá nhân, tổ chức, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Công bố sản phẩm là gì? quy trình công bố sản phẩm 2024 | TQC -4

Danh mục 03: Sản phẩm cần đăng ký công bố sản phẩm 

 • Đăng ký công bố sản phẩm là việc cá nhân, tổ chức đăng ký công bố chất lượng sản phẩm với cơ quan Nhà nước, trước khi đưa sản phẩm vào lưu hành tự do trong thị trường, bao gồm cả sản phẩm trong nước và nhập khẩu. Đây chính là hoạt động đăng ký cấp giấy phép lưu hành sản phẩm.

Theo điều 6, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính Phủ đã quy định chi tiết các đối tượng cần đăng ký công bố sản phẩm, bao gồm:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc dành cho chế độ ăn đặc biệt.

 • Thực phẩm dinh dưỡng thuộc lĩnh vực y học.

 • Sản phẩm dinh dưỡng đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi.

 • Chất phụ gia thực phẩm thuộc một trong các trường hợp: 

 • Có công dụng mới;

 • Không thuộc danh mục phụ gia được sử dụng cho thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế;

 • Không đúng với đối tượng được phép sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Công bố sản phẩm là gì? quy trình công bố sản phẩm 2024 | TQC -5

IV. Lý Do Nên Chọn TQC CGLOBAL Công Bố Sản Phẩm Năm 2024

✔ Uy tín và kinh nghiệm:

 • TQC CGLOBAL là đơn vị uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công bố sản phẩm.

 • TQC CGLOBAL là tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định thực hiện công bố sản phẩm cho nhiều loại sản phẩm khác nhau.

✔ Chuyên nghiệp và tận tâm:

 • TQC CGLOBAL sở hữu đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, am hiểu về quy định công bố sản phẩm.

 • TQC CGLOBAL luôn tận tâm hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thực hiện công bố sản phẩm.

✔ Hiệu quả và tiết kiệm:

 • TQC CGLOBAL cung cấp dịch vụ công bố sản phẩm chuyên nghiệp, hiệu quả với mức chi phí cạnh tranh.

 • TQC CGLOBAL giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình thực hiện công bố sản phẩm.

✔ Dịch vụ trọn gói:

 • TQC CGLOBAL cung cấp dịch vụ công bố sản phẩm trọn gói, bao gồm:

  1. Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm.

  2. Soạn thảo hồ sơ công bố sản phẩm.

  3. Nộp hồ sơ công bố sản phẩm.

  4. Theo dõi kết quả công bố sản phẩm.

✔ Cam kết chất lượng:

 • TQC CGLOBAL cam kết chất lượng dịch vụ công bố sản phẩm.

 • TQC CGLOBAL hoàn tiền 100% nếu hồ sơ công bố sản phẩm không được chấp nhận.

✔ Ngoài ra, TQC CGLOBAL còn cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến công bố sản phẩm như:

 1. Dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm.

 2. Dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm.

 3. Dịch vụ tư vấn về quy định công bố sản phẩm.

ĐIỂM NỔI BẬT ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

✍ Xem thêm Dịch vụ Đăng ký Mã số GACC, Mã IRE xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2024

   Giao thương Mã số xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, lệnh 249 |TQC

DỊCH VỤ công bố sản phẩm năm 2024

✅ 4000+ khách hàng hài lòng

✅ 100+ chuyên gia kinh nghiệm

✅ Văn phòng ở 03 Miền

✅ Trọn gói - Chi phí tối ưu

✅ Tiêu chuẩn lưu thông hàng hóa

V. Liên Hệ  

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

 • Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

 • Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

 • Hotline: 0968 799 816

 • Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 • Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

 • Email: vpsg@tqc.vn
Bài viết liên quan
Tư Vấn Đăng Ký Mã Số BIS Xuất Khẩu Hàng Hóa Sang Ấn Độ Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Tư Vấn Đăng Ký Mã Số BIS Xuất Khẩu Hàng Hóa Sang Ấn Độ Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Giới thiệu Chứng nhận BIS (Bureau of Indian Standards)✅Đăng ký Mã số BIS tiêu chuẩn xuất khẩu hàng hóa vào Ấn Độ✅Tiêu chuẩn BIS là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ở Ấn Độ✅Tư vấn Chứng nhận BIS Đáp ứng quy định xuất khẩu vào Ấn độ. Liên hệ ngay!

Giới Thiệu Tiêu Chuẩn BIS Của Cục Tiêu Chuẩn Ấn Độ Mới Nhất 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng
Giới Thiệu Tiêu Chuẩn BIS Của Cục Tiêu Chuẩn Ấn Độ Mới Nhất 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng

Ấn Độ là một trong những quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Để sản phẩm được phân phối và tiêu thụ tại thị trường này, doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước bắt buộc phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn do Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ (gọi tắt là BIS). Liên hệ ngày!

BIS Là Gì? 03 Loại Chứng Chỉ BIS Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Hiệu quả
BIS Là Gì? 03 Loại Chứng Chỉ BIS Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng - Hiệu quả

⭐️Tiêu chuẩn BIS là gì? ✅Để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu vào Thị trường Ấn Độ nhưng không phải ai cũng hiểu Chứng nhận BIS là gì ✅TQC CGLOBAL sẽ giải đáp câu hỏi "Tiêu chuẩn BIS là gì" cùng nhiều vấn đề liên quan khác trong bài viết dưới đây. Liên hệ ngay!

Dịch Vụ Tư Vấn Cấp Mã Số Vùng Trồng - Đáp Ứng Mã Số Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Năm 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng
Dịch Vụ Tư Vấn Cấp Mã Số Vùng Trồng - Đáp Ứng Mã Số Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Năm 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng

⭐️Dịch vụ Đăng ký Mã số vùng trồng ✅Đáp ứng TCCS 774:2020/BVTV ✅Đáp tiêu chuẩn cho việc đăng ký Mã số GACC để xuất khẩu Nông sản sang thị trường Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 01/01/2022. Liên hệ ngay!

Dịch Vụ Đăng Ký Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng, Uy Tín
Dịch Vụ Đăng Ký Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Mới Nhất Năm 2024 | Nhanh Chóng, Uy Tín

⭐️Từ ngày 01/01/2022, Khi xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, Các sản phẩm Thực phẩm - Nông sản phải ✅Đăng ký Mã số GACC, Mã Cifer xuất khẩu sang Trung Quốc ✅ Đáp ứng Điều Lệnh 248, Lệnh 249 do Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc GACC quy định về Mã số GACC, Mã số xuất khẩu và Mã vùng trồng, An toàn thực phẩm.

Giới Thiệu Chi Phí Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm Mới Nhất 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng
Giới Thiệu Chi Phí Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm Mới Nhất 2024 | Uy Tín - Nhanh Chóng

⭐️Giới thiệu Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm✅06 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm năm 2024 sẽ được giói thiệu sau đây. Liên hệ ngay!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC