Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Quy trình 06 Bước thực hiện Kiểm kê khí thải nhà kính theo tiêu chuẩn iso 14064-1 mới nhất năm 2024 | Nhanh chóng - Uy Tín

⭐️Quy trình thực hiện Kiểm kê khí nhà kính✅Dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính✅ Tư vấn & Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính✅Lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14064-1 mới nhất năm 2024. Liên hệ ngay!

Nội dung chính

  1. Giới thiệu Kiểm kê khí nhà kính là gì?

  2. Đối tượng của Kiểm Kê Khí Nhà Kính í nhà kính

  3. Quy Trình  06 Bước Kiểm kê khí nhà kính mới nhất năm 2024

  4. Lý do chọn TQC CGLOBAL để thực hiện Quy Trình Kiểm Quy Trình Kiểm kê Khí nhà kính

  5. Liên hệ

 

Kiểm kê khí nhà kính mới nhất năm 2023 | TQC

I. Khí Nhà Kính Là Gì?

⭐️ Khí nhà kính được hiểu  là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài được phản xạ từ bề mặt Trái Đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính.

⭐️ Với Điều 91, Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72/2020/QH14, các khí nhà kính bao gồm carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCS), perfluorocarbons (PFCS), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen, trifluoride (NF3).

II. Đối Tượng Chính Phải Thực Hiện Kiểm Kê Khí Nhà Kính

Trong năm 2023, Đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là đối tượng có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

✅ Thứ 1: Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;

✅ Thứ 2: Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

✅ Thứ 3: Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

✅ Thứ 4:  Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

III. Quy Trình Thực Hiện Kiểm Kê Khí Nhà Kính Mới Nhất 2024

Thông tin Bộ Trưởng Bộ TN&MT ban hành Thông tư 17/2022/BTNMT ngày 15/11/2022 quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải. 

Tư vấn Kiểm kê khí nhà kính mới nhất năm 2023 | TQC

Cụ thể, quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở trong lĩnh vực quản lý chất thải được thực hiện qua 06 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Xác định ranh giới hoạt động và phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

👉 Việc Xác định ranh giới hoạt động của cơ sở và lựa chọn phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Xác định ranh giới hoạt động của cơ sở được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064-1:2011, 

👉Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức, bao gồm:

✔ Xác định các hoạt động phát thải khí nhà kính;

✔ Phân loại các nguồn phát thải khí nhà kính thành nguồn phát thải trực tiếp và nguồn phát thải gián tiếp.

✔ Xác định phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II.1 Thông tư 17/2022/BTNMT.

Bước 2: Lựa chọn hệ số, Thu thập số liệu phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

Hệ số phát thải được sử dụng để kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được áp dụng theo danh mục hệ số phát thải do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

Số liệu hoạt động cho từng nguồn phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được lựa chọn và thu thập theo quy định tại Phụ lục II.2 Thông tư 17/2022/BTNMT.

Bước 3: Tính toán phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

Việc tính toán phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được căn cứ vào các phương pháp kiểm kê khí nhà kính đã lựa chọn theo quy định tại Điều 16 Thông tư 17/2022/BTNMT.

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được tính toán dựa vào các biểu mẫu bao gồm các bảng tính về số liệu đầu vào, số liệu hoạt động, hệ số phát thải, lượng phát thải, hệ số làm nóng lên toàn cầu cho tất cả các hoạt động phát thải khí nhà kính của cơ sở.

Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính mới nhất năm 2023 | TQC

Bước 4: Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064-1:2011 , Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ cơ sở, bao gồm các bước sau:

✔ Xác định và kiểm tra các ranh giới hoạt động của cơ sở;

✔ Xác định và kiểm tra về trách nhiệm, quyền hạn của những người có trách nhiệm triển khai kiểm kê khí nhà kính;

✔ Xác định, áp dụng và kiểm tra việc đào tạo tương ứng cho các thành viên thực hiện kiểm kê khí nhà kính;

✔ Xác định và kiểm tra các nguồn phát thải khí nhà kính;

✔ Định kỳ kiểm tra độ chính xác của các phương tiện đo;

✔ Lựa chọn và kiểm tra các phương pháp luận định lượng, gồm cả các số liệu hoạt động khí nhà kính và các hệ số phát thải khí nhà kính;

✔ Xây dựng và bảo trì hệ thống thu thập số liệu;

✔ Kiểm tra việc áp dụng các phương pháp kiểm kê khí nhà kính để đảm bảo sự nhất quán trong nhiều cơ sở;

✔ Sử dụng, bảo dưỡng và kiểm định thiết bị đo;

✔ Đánh giá nội bộ và tiến hành kiểm tra kỹ thuật định kỳ;

👉 Nhận báo giá Chứng nhận Hợp chuẩn Sản phẩm - Công Bố Sản phẩm - Đăng ký FDA tại đây để nhận sự hỗ trợ tốt nhất !

Bước 5: Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Việc đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II.3 Thông tư 17/2022/BTNMT.

Bước 6: Tính toán lại kết quả, Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

👉 Việc tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện trong các trường hợp sau:

✔ Có thay đổi về ranh giới hoạt động dẫn tới thay đổi về nguồn phát thải và số liệu hoạt động của cơ sở;

✔ Phát hiện sai sót trong thu thập, xử lý số liệu hoạt động của cơ sở dẫn tới kết quả tính toán lượng phát thải khí nhà kính thay đổi trên 10% so với kết quả do cơ sở đã báo cáo.

✔ Có thay đổi về nguồn phát thải khí nhà kính do thay đổi quyền sở hữu, vận hành cơ sở;

✔ Có sai sót trong sử dụng phương pháp tính toán lượng phát thải khí nhà kính và áp dụng hệ số phát thải;

👉 Nội dung tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính được trình bày trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở của kỳ báo cáo tiếp theo.

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được xây dựng theo Mẫu 06, Phụ lục II Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, gửi cơ quan thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định theo quy định.

Dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính mới nhất năm 2023 | TQC

IV. Lý Do Chọn TQC CGLOBAL Để Thực Hiện Quy Trình Kiểm Kê Khí Nhà Kính Mới Nhất Năm 2024

✔ TQC CGLOBAL triển khai đi đầu về cung cấp Dịch vụ Tư vấn Đào tạo chứng nhận ISO 14064-1:2018, Lập Báo khí nhà kính mới nhất năm 2023.

✔ TQC CGLOBAL có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, tư vấn đăng  ký quy mô trên 100 nhân sự, 5 văn phòng trải rộng trên cả nước và đối tác liên kết toàn cầu tại 5 thị trường lớn: Hoa Kỳ, Châu âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 

✔ Đào tạo Chứng nhận ISO 14064:2018 uy tín - chuyên nghiệp.

✔ Tư vấn Kiểm kê, Lập Báo cáo Khí nhà kính.

✔ Quy trình làm việc khoa học, nhanh chóng - uy tín.

✔ Dịch vụ trọn gói, không phát sinh chi phí.

 Tham khảoKiểm kê khí nhà kính là gì? 

 Tham khảoTư vấn Đào tạo về Kiểm kê khí nhà kính và Lập báo cáo theo ISO 14064-1:2018 năm 2024

 Tham khảo: Dịch vụ Tư vấn Kiểm kê - Báo cáo khí nhà Kính năm 2024

 Tham khảoDịch vụ Tư vấn dấu chân Carbon theo ISO 14064-1 năm 2024

VI. Liên Hệ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL Hà Nội: Biệt thự C11, Khu Pandora, số 53 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Đà Nẵng: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

TQC CGLOBAL cung cấp Dịch vụ Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính Chuyên nghiệp, chi phí tiết kiệm!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156
Bài viết liên quan
Kiểm Kê Khí Nhà Kính Là Gì? Thực hiện Tư Vấn - Đào tạo - Lập Báo Cáo Kiểm kê khí nhà kinh theo Quy định pháp luật mới nhất 2024 | Nhanh chóng - Uy tín
Kiểm Kê Khí Nhà Kính Là Gì? Thực hiện Tư Vấn - Đào tạo - Lập Báo Cáo Kiểm kê khí nhà kinh theo Quy định pháp luật mới nhất 2024 | Nhanh chóng - Uy tín

⭐️Kiểm kê khí nhà kính là gì? ✅TQC CGLOBAL triển khai Tư vấn Kiểm kê khí nhà kính✅ Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính✅Lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo quy định pháp luật đáp ứng yêu vầu Luật bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14. Liên hệ ngay!

Top 5 Lý Do Doanh Nghiệp Phải Thực Hiện Đáp Ứng Yêu Cầu Về Kiểm Kê Khí Nhà Kính Từ Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Top 5 Lý Do Doanh Nghiệp Phải Thực Hiện Đáp Ứng Yêu Cầu Về Kiểm Kê Khí Nhà Kính Từ Năm 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Top 5 lý do phải Kiểm kê khí nhà kính năm 2023✅Dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho Doanh nghiệp✅ Tư vấn & Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính✅Lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất năm 2023. Liên hệ ngay!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC