Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Top 5 Lý Do Doanh Nghiệp Phải Thực Hiện Đáp Ứng Yêu Cầu Về Kiểm Kê Khí Nhà Kính Từ Năm 2023 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Top 5 lý do phải Kiểm kê khí nhà kính năm 2023✅Dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho Doanh nghiệp✅ Tư vấn & Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính✅Lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất năm 2023. Liên hệ ngay!

Nội dung chính

 1. Thông tin cơ bản về Kiểm kê khí nhà kính

 2. TOP 5 Lý do phải thực hiện Kiểm kê khí nhà kính năm 2023

 3. Một số khó khăn khi Kiểm kê khí nhà kính năm 2023

 4. Tại sao chọn TQC để triển khai Kiểm Quy Trình Kiểm kê Khí nhà kính

 5. Liên hệ


Lý do phải kiểm kê khí nhà kính năm 2023 | TQC

I. Thông Tin Cơ Bản Về Kiểm Kê Khí Nhà Kính Năm 2023

 • Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng, trong ngành sản xuất có liên quan tới khi thải nhà kính?

 • Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng mọi bước cho việc đáp ứng tiêu chuẩn liên quan tơi Khí nhà kính chưa ạ? 

⭐️ Kể từ ngày 1/1/2022 luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực;

 Trước ngày 31/3/2023 Có gần 1200 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành, lĩnh vực sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính (KNK) của cơ sở theo hướng dẫn của bộ quản lý lĩnh vực;

 Tuy nhiên, Việc tiếp cận với các luật định - yêu cầu từ Bộ ngành còn chưa đầy đủ và chi tiết. Nên các đơn vị nằm trong đối tượng phải làm Kiểm kê khí nhà hay phải lâp báo cáo khí nhà kính chưa năm rõ thông tin để thực thi nhanh chóng.

⭐️ Trung Tâm Kiểm Nghiệm và Chứng Nhận Chất Lượng TQC là những đơn vị Hàng đầu, đi tiên phong triển khai:

✔ Dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà kính;

✔ Dịch vụ Đào tạo, Lập báo cáo Kiểm kê khí nhà kính đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14064-1;

✔ Dịch vụ Tư vấn dấu chân cacbon khí thải nhà kính đáp ứng tiêu chuẩn iso 14067;

 Tham khảoTư vấn Đào tạo về Kiểm kê khí nhà kính năm 2023

 Tham khảo: Dịch vụ Tư vấn Kiểm kê - Báo cáo khí nhà Kính năm 2023

 Tham khảoDịch vụ Tư vấn dấu chân Carbon theo ISO 14064-1 năm 2023

II. Dưới Đây Là TOP 5 Lý Do Doanh Nghiệp Phải Kiểm Kê Khí Nhà Kính Năm 2023

Lý do phải kiểm kê khí nhà kính mới nhất năm 2023 | TQC

2.1  Đáp Ứng Yêu Cầu Luật Pháp 

Luật Bảo vệ Môi trường 2020 - Luật số 72/2020/QH14

 Kể từ ngày 1/1/2022, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 (Luật số 72/2020/QH14) có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp thuộc Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê Khí nhà kính.

Thông tư số 96/2020/TT-BTC

 👉 Theo Mục 2, Điều 10, Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoản có hiệu lực từ ngày 1/2/2021 đề cập nội dung báo cáo về phát thải khí nhà kính trong Báo cáo thường niên áp dụng cho công ty đại chúng như sau:

👉 “Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và công bố báo cáo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

👉 Thông tin tài chính trong báo cáo thường niên phải phù hợp với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán”.

Nghị Định số 06/2020/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính Phủ về việc Quy Định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng Ô-dôn 

 Theo Điều 6, Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính gồm:

 Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;

 2. Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

 3. Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

 4. Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

Quyết định số 01/2022/QĐ - TTG của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 18/1/2022 Ban Hành Danh mục Lĩnh vực , cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện Kiểm Kê khí nhà kinh

Ngày 18/1/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. 

Theo đó, có sáu lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm:

 1. Năng lượng;

 2. Giao thông vận tải;

 3. Xây dựng;

 4. Các quá trình công nghiệp, nông- lâm nghiệp;

 5. Sử dụng đất;

 6. Chất thải. 

2.2 Giảm thiểu rủi ro

Quá trình sản xuất là tuần hoàn - các khâu đều liên kết chặt chẽ bởi quy trình và chỉ số. Bởi vậy khi thải nhà kính tiêu chuẩn khắt khe để thể hiện quá trình sản xuất đap ứng tiêu chuẩn ở từng bộ phận - từng khâu, để vân hành môt cách trơn tru.

Nếu nằm trong list danh sách các Doanh nghiệp phải kiểm kê trong năm 2023 mà không làm : khi có đoàn thanh tra, kiểm tra 

 1. Nhẹ thì bị xử lý hành chính;

 2. Nặng có thể bị xử lý hình sự;

 3. Và có thể bị tước giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động.

Lý do phải làm báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2023 | TQC

2.3. Tạo Cơ hội cho doanh nghiệp

✅ Ngoài việc để tuân thủ các quy định, thực hiện kiểm kê khí nhà kính còn mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích.

✅ Cụ thể, việc kiểm kê giúp doanh nghiệp hiểu rõ hoạt động kinh doanh của chính mình qua việc khảo sát, lựa chọn và tập hợp thông tin một cách có hệ thống. 

✅ Việc doanh nghiệp phải đánh giá rủi ro liên quan đến tác động tiêu cực của khí nhà kính sẽ làm lộ diện các “điểm nóng” trong chuỗi giá trị của mình, giúp doanh nghiệp lựa chọn ưu tiên trong nỗ lực giảm phát thải một cách phù hợp với nguồn lực nội bộ đồng thời đáp ứng các mục tiêu ESG (Environment – môi trường, Social – xã hội và Governance – quản trị doanh nghiệp).

✅ Ngoài ra, việc có một cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính chính xác và sẵn sàng sẽ làm tăng độ tin cậy, thỏa mãn nhu cầu của các bên liên quan, đồng thời là tiền đề trong việc sử dụng tài nguyên và năng lượng của mình một cách hiệu quả.

Có một cơ sở dữ liệu minh bạch cũng sẽ giúp có được chứng nhận khí nhà kính, là điều kiện cần thiết để đăng ký nhãn sinh thái, giúp cải thiện uy tín của doanh nghiệp, nâng cao lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

✅ Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp có đầu tư giảm phát thải hiệu quả thì việc trao đổi tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon cũng có thể là một nguồn thu nhập đáng kể.

2.4 Nâng cao giá trị, hình ảnh với khách hàng , đối tác

 • Đối với một Doanh nghiệp đã được Tư vấn , đào tạo, lập Báo cáo khí nhà kính với một doanh nghiệp chưa được thực hiện thì Đối tác có xu hướng lựa chọn những đơn vị đã áp dụng các yêu cầu mà luật pháp đưa ra đặc biệt là trong khí thải nhà kính;

 • Thể hiện được sản phẩm dịch vụ của họ cung cấp ra thị trường đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về khí thải nhà kính theo luật định được đảm bảo;

 • Khẳng định được vị thế của Doanh nghiệp trên thị trường.

2.5 Tạo ra được sức mạnh nội bộ cho Doanh nghiệp

 1. Mang lại giá trị pháp lý cao;

 2. Đánh giá nội lực và quy trình sản xuất của Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về khí thải nhà kính theo quy định;

 3. Việc thực hiện công việc thực tế sẽ mang lại giá trị sức khỏe , tâm lý tốt cho Người lao động khi họ được làm việc trong môi trường đảm bảo;

 4. Kich thích được cho các chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược tuyển nhân sự;

 5. Thúc đẩy được hiệu quả làm việc khi người lao động tinh thần và trách nhiệm trong công việc sẽ được nâng cao vì đã được đáp ứng về Tháp nhu cầu.

III . Một Số Khó Khắn Những Thách Thức Gặp Phải Khi Kiểm Kê Khí Nhà Kính 2023

Ngoại trừ một số ít doanh nghiệp đã đi trước trong kiểm kê khí nhà kính, phần lớn các doanh nghiệp đang đối mặt với các thách thức như sau:

 1. Thứ Nhất: Nói chung cơ bản, chưa có hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng về kiểm kê khí nhà kính cho tất cả các ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

 2. Thứ Hai: Mức độ tin cậy, sự chính xác của kiểm kê khí nhà kính phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, do đó cũng thuộc rất nhiều vào mức độ minh bạch và trình độ quản trị doanh nghiệp.

 3. Thứ Ba: hệ thống giáo dục, đào tạo chính thống vẫn đi chậm một bước trong việc cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn, có thể nắm được các quy định, yêu cầu kỹ thuật về kiểm kê khí nhà kính và quan trọng hơn, là thiết lập và vận hành hệ thống quản trị ESG/khí nhà kính.

  Lý do phải kiểm kê khí nhà kính mới nhất năm 2023 | TQC

IV. Lý Do Chọn TQC Tư Vấn - Đào Tạo- Lập Báo Cáo Kiểm Kê Khí Nhà Kính Mới Nhất Năm 2023

✔ TQC triển khai đi đầu về cung cấp Dịch vụ Tư vấn Đào tạo chứng nhận ISO 14064-1:2018, Lập Báo khí nhà kính mới nhất năm 2023.

✔ TQC có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, tư vấn đăng  ký quy mô trên 100 nhân sự, 5 văn phòng trải rộng trên cả nước và đối tác liên kết toàn cầu tại 5 thị trường lớn: Hoa Kỳ, Châu âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 

✔ Đào tạo Chứng nhận ISO 14064:2018 uy tín - chuyên nghiệp.

✔ Tư vấn Kiểm kê, Lập Báo cáo Khí nhà kính.

✔ Quy trình làm việc khoa học, nhanh chóng - uy tín.

✔ Dịch vụ trọn gói, không phát sinh chi phí.

 Tham khảoKiểm kê khí nhà kính là gì? 

 Tham khảoQuy trình 06 Bước Kiểm Kê Khí Nhà Kính mới nhất 2023

VI. Liên Hệ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

TQC Đà Nẵng: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

TQC Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

TQC cung cấp Dịch vụ Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính Chuyên nghiệp, chi phí tiết kiệm!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

Bài viết liên quan
Kiểm Kê Khí Nhà Kính Là Gì? Thực hiện Tư Vấn - Đào tạo - Lập Báo Cáo Kiểm kê khí nhà kinh theo Quy định pháp luật mới nhất 2024 | Nhanh chóng - Uy tín
Kiểm Kê Khí Nhà Kính Là Gì? Thực hiện Tư Vấn - Đào tạo - Lập Báo Cáo Kiểm kê khí nhà kinh theo Quy định pháp luật mới nhất 2024 | Nhanh chóng - Uy tín

⭐️Kiểm kê khí nhà kính là gì? ✅TQC CGLOBAL triển khai Tư vấn Kiểm kê khí nhà kính✅ Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính✅Lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo quy định pháp luật đáp ứng yêu vầu Luật bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14. Liên hệ ngay!

Quy trình 06 Bước thực hiện Kiểm kê khí thải nhà kính theo tiêu chuẩn iso 14064-1 mới nhất năm 2023 | Nhanh chóng - Uy Tín
Quy trình 06 Bước thực hiện Kiểm kê khí thải nhà kính theo tiêu chuẩn iso 14064-1 mới nhất năm 2023 | Nhanh chóng - Uy Tín

⭐️Quy trình thực hiện Kiểm kê khí nhà kính✅Dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính✅ Tư vấn & Đào tạo Kiểm kê khí nhà kính✅Lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14064-1 mới nhất năm 2023. Liên hệ ngay!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC