Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Đào tạo Tiêu chuẩn FSR - Yêu cầu An Ninh cơ cở Tapa năm 2023 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Đào tạo Tiêu chuẩn FSR ✅Dịch vụ Đào tạo Chứng nhận TAPA ✅FSR các yêu cầu tối thiểu liên quan đến việc lưu trữ tài sản tạm thời liên quan đến an toàn, bảo mật và vận chuyển năm 2023. Liên hệ ngay!

Nội dung chính

 1. Tiêu chuẩn FSR là gì?

 2. Mục đích, Phạm vi, tiêu chuẩn FSR

 3. Yêu cầu về Chứng nhận và Kiểm toàn TAPA về tiêu chuẩn FSR

 4. Lợi ích khi đạt chứng nhận Tapa FRS mới nhất 2023

 5. Lý do chọn TQC để Đào tạo đạt tiêu chuẩn FSR TAPA trong năm 2023

 6. Liên hệ


Đào tạo Tiêu chuẩn FSR - mới nhất năm 2023 | TQC

I. Tiêu Chuẩn FSR Là Gì?

✅ TAPA: Hiệp hội bảo vệ tài sản vận chuyển. 

✅ Tiêu chuẩn Bảo mật TAPA: nhằm mục đích giải quyết bản chất của các sản phẩm và vật liệu được xử lý, lưu kho và vận chuyển khi chúng di chuyển trên toàn thế giới.

✅ Các tiêu chuẩn của TAPA được phát triển dựa trên các nghiên cứu và thống kê liên quan đến các vụ mất mát tài sản trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này giúp giảm thiểu nguy cơ mất mát tài sản, tăng cường an ninh cho hàng hóa và đội ngũ nhân viên vận chuyển.

⭐️ Tiêu chuẩn FSR (Fright Security Requirement):

✔ Yêu cầu an ninh lưu trữ cơ bản ;

✔ Thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu để thực hành tốt nhất an ninh và công nghiệp cho các cơ sở lưu trữ và xử lý/ vận chuyển tài sản là các mục tiêu trộm cắp có giá trị cao;

✔ Xác định các phương pháp thích hợp cho việc duy trì các tiêu chuẩn này;

⭐️ Các thành viên của TAPA – những người mua/ sử dụng dịch vụ cung cấp chuỗi cung ứng nên lựa chọn các nhà cung cấp đáp ứng hoặc vượt các yêu cầu chứng nhận về an ninh vận tải FSR của TAPA.

⭐️ Chứng nhận các yêu cầu an ninh vận tải áp dụng cho từng cơ sở, không phải toàn bộ công ty. Chỉ những công ty đạt được chứng nhận FSR cho tất cả các cơ sở của họ mới có thể đạt được "Chứng nhận TAPA". 

Các cơ sở muốn nhận chứng chỉ FSR phải thông qua một quá trình đánh giá bởi các đánh giá viên được TAPA chấp thuận.

II. Mục Tiêu, Phạm Vi, Tiêu Chuẩn Tapa FSR

Mục đích: 

 • Việc Chứng nhận đạt tiêu chuẩn FSR - Nâng giá trị cốt lõi Doanh nghiệp;

 • Để Đảm bảo An ninh hàng hóa trong quá trình lưu kho;

 • Đáp ứng tiêu chuẩn - Việc vận hành, lưu kho, được logic và tối ưu; 

Phạm vi:

 1. TAPA hoạt động Chứng nhận đạt tiêu chuẩn FSR trên khắp thế giới ;

 2. Chứng nhận tại một địa điểm của Cơ quan Kiểm toán độc lập (IAB). Mỗi cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn FSR độc lập với tiêu chuẩn hiện tại;

 3. Chứng nhận tại nhiều địa điểm của IAB. Doanh nghiệp có từ 03 địa điểm trở lên có thể đạt được chứng nhận nhiều địa điểm.

 4. Chứng nhận tự kiểm tra của Kiểm toán viên được ủy quyền của LSP/Người đăng ký hoặc IAB. Mỗi cơ sở được nhà điều hành tự chứng nhận độc lập với cấp độ C của tiêu chuẩn FSR hiện tại. 

Tiêu chuẩn FSR: 

✔ Để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn FSR, các tổ chức có thể đăng ký chứng nhận và kiểm toán theo tiêu chuẩn TAPA (Transported Asset Protection Association). Các yêu cầu để đạt được chứng nhận TAPA bao gồm:

✔ Các cơ sở vật chất và hệ thống an ninh phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của TAPA, bao gồm cả tiêu chuẩn FSR.

✔ Các nhân viên phải được đào tạo về an ninh và các quy trình liên quan đến FSR để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

✔ Các hoạt động của tổ chức phải được giám sát và đánh giá định kỳ để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của TAPA.

TQC cung cấp Dịch vụ Đào tạo, Chứng nhận TAPA Chuyên nghiệp, chi phí tiết kiệm!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

III. Yêu Cầu Về Chứng Nhận và Kiểm Toán TAPA

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực logistics và vận chuyển hàng hóa ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ và an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Vì vậy, các tiêu chuẩn bảo vệ hàng hóa như FSR (Facility Security Requirements) được đặt ra và ngày càng được áp dụng rộng rãi.

Để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn FSR, các tổ chức có thể đăng ký chứng nhận và kiểm toán theo tiêu chuẩn TAPA (Transported Asset Protection Association). Các yêu cầu để đạt được chứng nhận TAPA bao gồm:

3.1 Cấp độ An ninh tiêu chuẩn FSR TAPA

Trong quá trình lưu kho Hàng hóa thì Cấp độ an ninh là mức độ bảo vệ cần thiết. Với các cấp độ như sau:

 1. Cấp độ A = Bảo vệ an ninh nâng cao;

 2. Cấp độ B = Bảo vệ An ninh Trung bình;

 3. Cấp độ C = Bảo vệ an ninh tiêu chuẩn; 

Doanh nghiệp có thể đạt được những chứng nhận ở cấp độ C, sau đó nâng dần khi đạt các tiêu chuẩn lên Cấp độ B hoặc Cấp độ A khi các cải tiến đạt được thực hiện.

Việc thực hiện được thương lượng giữa Người Mua và LSP/ Người đăng ký, các cơ sở nằm ở các quốc gia có rủi ro cao có thể được phân loại ở cấp độ A. Trong khi tất cả các quốc gia khác được phân loại ở Cấp độ B hoặc C. Trong mọi trường hợp.

Tổ chức có thể chọn loại hình dưới đây để chứng minh sự tuân thủ và đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn bảo mật TAPA.

STT Dạng Kiểm Loại chứng nhận Mức độ Loại kiểm toán viên
1 Kiểm Toán IAB Chứng nhận một địa điểm Mức độ A, B hoặc C AA, IAB của TAPA
2 Chứng nhận nhiều địa điểm Mức độ A, B hoặc C AA, IAB của TAPA
3 Tự Kiểm Tự chứng nhận  C Người nộp đơn AA, IAB

3.2 Yêu cầu về địa điểm

Chứng nhận tại một địa điểm: 

 1. Phạm vi sẽ được rõ ràng và Kiểm toán IAB sẽ kiểm toán dựa trên phạm vi đó.

 2. Chứng nhận TAPA IAB là dành cho địa điểm, cơ sở. Nếu tất các yêu cầu kiểm toán của Tiều chuẩn bảo mật Tapa đều được đáp ứng thì Doanh nghiệp được coi là đã vượt qua đợt kiểm tra.

 3. IAB sẽ cung cấp cho TAPA kết quả kiểm tra dưới dạng bản sao chứng chỉ đã cấp hoặc thông báo về kiểm tra không đạt.

Chứng nhận nhiều địa điểm:

 • Chứng nhận nhiều địa điểm yêu cầu Doanh nghiệp đăng ký phải thiết lập hệ thống quản lý an ninh duy nhất cung cấp sự tin cậy và đảm bảo rằng tất cả các địa điểm có trong hệ thống quản lý đều đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hiện hành.

 • Các yếu tố cần thiết lập. Một chức năng trung tâm được xác định. 

 • Tất cả các địa điểm, cơ sở được xác định và liệt kê trong chứng nhận.

 • Chịu sự giám sát liên tục và kiểm toán nội bộ.

3.3 Kiểm tra chức năng điều hành trung tâm

 • Chức năng điều hành có thể, nhưng không nhất thiết phải là trụ sở chính của Doanh nghiệp.

 • Tuy nhiên khi đăng ký và chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý duy nhất. 

 • Có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các địa điểm của mình trong hệ thống quản lý đều đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn FSR. 

 • Có quyền đưa ra các hành động khắc phục, phòng ngừa khi cần thiết.

 • Phải có văn bản, chính sách chính thức về vai trò trách nhiệm chức năng trung tâm và các địa điểm:

 • Tất cả các địa điểm được bao gồm trong hệ thống quản lý an ninh duy nhất sẽ có mối quan hệ với nhau, có thể là mối quan hệ pháp lý hoặc hợp đồng với chức năng trung tâm của tổ chức. 

 • Không thể mở rộng mối quan hệ đến các địa điểm hoặc cơ sở của nhà thầu phụ được đưa vào Hệ thống chứng nhận nhiều địa điểm của chức năng trung tâm

3.4 Thời hạn chứng nhận Tapa

✅ Thời hạn của Chứng nhận TAPA (Transported Asset Protection Association) là 3 năm. 

✅ Tuy nhiên, để giữ được chứng nhận, các tổ chức cần phải được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng họ vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn của TAPA.

IV. Lợi Ích Đạt Tiêu Chuẩn FSR Nhất Năm 2023

Ngày nay, an ninh có tầm quan trọng hàng đầu, đặc biệt là đối với các công ty công nghệ cao. Hiệp hội bảo vệ tài sản vận chuyển (TAPA) là một tổ chức được thành lập bởi các chuyên gia an ninh đại diện cho những công ty công nghệ cao và nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.

Chứng nhận TAPA mất 1 - 2 ngày nói chung và được lặp lại trong suốt chu kỳ 3 năm.

Lợi ích chứng nhận TAPA:

✅ TAPA là một tổ chức đang phát triển với danh tiếng rất tốt;

✅ Đạt được chứng nhận TAPA cung cấp mức độ đảm bảo cao cho khách hàng của bạn;

✅ Với gần 1.000 chứng chỉ được cấp trên toàn cầu, việc đạt được chứng nhận TAPA ngày càng quan trọng để duy trì lợi thế cạnh tranh;

✅ Cộng đồng TAPA rất cởi mở và cung cấp thông tin có giá trị cho các thành viên của mình;

✅ TAPA rất phù hợp với các hệ thống quản lý bảo mật khác và tương đối đơn giản để thực hiện và đạt được chứng nhận.

V. Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Khi Làm Chứng Nhận TAPA FSR Năm 2023

Tiêu chuẩn FRS có những loại nào?

Tiêu chuẩn FSR - Yêu cầu về bảo mật hàng hóa

Tiêu chuẩn TSR - Yêu cầu bảo mật vận tải

Tiêu chuẩn TACSS - Tiêu chuẩn An ninh Hàng hóa Hàng không TAPA

Chi phí cho Tiêu chuẩn TAPA FRS là bao nhiêu?

Chi phí chứng nhận TAPA phụ thuộc vào một số yếu tố. 

Quy mô và mức độ phức tạp của công ty bạn đóng một vai trò quan trọng và ảnh hưởng đến giá cả. 

Hàng hóa sản phẩm và nhân sự của Công ty.

Chứng nhận FSR nào là tốt nhất?

Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp của bạn, bạn có thể cần đạt được một mức chứng nhận FSR A, B, C

Với hầu hết khi giao dịch với hàng hóa Công nghệ cao hoặc Giá trị cao, bạn sẽ được yêu cầu hoặc đề nghị đạt được chứng nhận Loại A. 

 Tham khảoTư vấn Đào tạo Chứng nhận TAPA năm 2023

 Tham khảo: Dịch vụ Dào tạo, Kiểm kê - Báo cáo khí nhà Kính năm 2023

 Tham khảoDịch vụ Công bố sản phẩm mới nhất năm 2023

VI. Lý Do Chọn TQC Đào Tạo Chứng Nhận TAPA Mới Nhất Năm 2023

✔ TQC triển khai đi đầu về cung cấp Dịch vụ Đào tạo Chứng nhận TAPA - Bảo Mật hàng hóa trong chuỗi cung ứng.

✔ TQC có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, Đào tạo đăng ký quy mô trên 100 nhân sự, 5 văn phòng trải rộng trên cả nước và đối tác liên kết toàn cầu tại 5 thị trường lớn: Hoa Kỳ, Châu âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 

✔ Văn phòng có mặt tại 03 miền.

✔ Với hơn 4000 khách hàng đã sử dụng dịch vụ.

✔ Quy trình làm việc khoa học, nhanh chóng - uy tín.

✔ Dịch vụ trọn gói, không phát sinh chi phí.

VII. Liên Hệ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 

TQC Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

TQC Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

TQC Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

TQC cung cấp Dịch vụ Đào tạo, Chứng nhận TAPA Chuyên nghiệp, chi phí tiết kiệm!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156
 
Bài viết liên quan
Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo với TQC