Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

OHSAS 18001 là gì ?

OHSAS 18001 giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo vệ an toàn & sức khỏe nghề nghiệp đang trở nên ngày càng quan trọng đối với bất kỳ loại hình tổ chức đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất.

OHSAS được viết tắt từ cụm từ tiếng anh Occupational Health and Safety Assessment Series có nghĩa là Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

OHSAS 18001:2007 được Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) ban hành, phiên bản đầu tiên là OHSAS 18001:1999, và sau đó có sửa đổi, bổ sung vào năm 2002.

OHSAS 18001 tập trung vào đối tượng là người lao động với ý nghĩa là thiết lập các biện pháp quản lý để phòng ngừa tất cả các rủi ro có thể phát sinh dẫn đến mất an toàn cho người lao động (tai nạn lao động) hoặc dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động (làm việc trong môi trường độc hại, ô nhiễm).

OHSAS 18001 là gì ?

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP OHSAS LÀ GÌ?

Khung chính trong Tiêu chuẩn OHSAS cũng theo nguyên lý cải tiến liên tục PDCA tức là Plan – Do – Check – Action (Lập kế hoạch – Thực hiện theo kế hoạch – Kiểm tra việc thực hiện có đúng theo hoạch định – Hành động đánh giá, cải tiến.

1. Lập kế hoạch (Plan)

 • Ban lãnh đạo xem xét tới phạm vi và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để thiết lập chính sách đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

 • Các bộ phận/phòng ban phải tiến hành nhận diện các mối nguy và đánh giá các rủi ro dẫn đến mất an toàn, tai nạn lao động có thể xảy ra cũng như các điều kiện môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Cuối cùng cần xác định được mối nguy nào cần phải đưa ra những biện pháp kiểm soát để ngăn chặn, phòng ngừa không cho xảy ra hoặc nếu có xảy ra thì hậu quả sẽ được giảm thiểu.

 • Trong quá trình nhận diện các mối nguy, Doanh nghiệp phải thu thập các yêu cầu pháp lý của nhà nước, các yêu cầu của các bên liên quan để xem xét những yêu cầu nào buộc phải tuân thủ.

 • Căn cứ trên kết quả phân tích mối nguy, rủi ro và xem xét đến các yêu cầu pháp lý, yêu cầu khác, doanh nghiệp cần:

  • Thiết lập các mục tiêu để chính sách về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp đưa ra có thể thực hiện được và ngăn ngừa những rủi ro có thể có (tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vi phạp luật về an toàn lao động và đảm bảo sức khỏe,…)

  • Thiết lập các chương trình, biện pháp quản lý về vấn đề đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động để đảm bảo các mục tiêu đưa ra phải có khả năng đạt được.

2. Thực hiện (Do)

Thực hiện áp dụng và vận hành hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), gồm các công việc phải triển khai chính:

 • Thiết lập cơ cấu quản lý, chỉ định các vai trò và trách nhiệm của các cá nhân để thực hiện các chương trình quản lý OH&S.

 • Cung cấp nguồn lực đầy đủ bao gồm nhân sự cần thiết để duy trì các hoạt động, các chương trình về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đào tạo cho những nhân sự cần thiết để đạt được trình độ, kỹ năng an toàn lao động và giám sát an toàn lao động cần thiết, thiết lập xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị bảo hộ lao động, trang thiết bị an toàn để ngăn ngừa rủi ro về tai nạn lao động, môi trường độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động.

 • Triển khai tổ chức đào tạo cho người lao động hoặc nhà thầu phụ làm việc cho doanh nghiệp và đảm bảo những người này nhận thức được các rủi ro an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp cần phải kiểm soát, hậu quả do không kiểm soát, cũng nhưng đảm bảo họ đủ năng lực để thực hiện các biện pháp kiểm soát các rủi ro này.

 • Thiết lập các quá trình để đảm bảo việc trao đổi thông tin về vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong nội bộ có hiệu quả, cũng như đáp ứng các thông tin về OH&S với các bên hữu quan bên ngoài.

 • Tổ chức tham vấn người lao động trong quá trình nhận diện mối nguy, xây dựng các chương trình kiểm soát rủi ro, điều tra tai nạn lao động, điều tra bệnh nghề nghiệp phát sinh, …

 • Thiết lập, phổ biến và duy trì tài liệu của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 • Thiết lập và duy trì các hoạt động kiểm soát tác nghiệp để đảm bảm rằng các thủ tục liên quan đến các mục tiêu về OH&S được thực hiện.

 • Đảm bảo sự chuẩn bị và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, thiết lập và thử nghiệm sự chuẩn bị và khả năng ứng phó với các trình trạng khẩn cấp.

3. Kiểm tra (Check)

Hoạt động kiểm tra là việc đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của các quá trình của hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm các hành động:

 • Giám sát và đo lường các kết quả về hoạt động kiểm soát OH&S theo định kỳ.

 • Đánh giá thực trạng của sự tuân thủ với các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác và các yêu cầu khác do tổ chức đề ra.

 • Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xác định sự không phù hợp, xử lý và điều tra sự không phù hợp, thực hiện hành động khắc phục và hành động phòng ngừa.

 • Quản lý hồ sơ, thiết lập và duy trì thủ tục để phân định, bảo quản và xử lý các hồ sơ về OH&S.

 • Tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý OH&S hiện tại so với tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

4. Hành động (Action)

Xem xét lại và tiến hành các hoạt động để cải tiến hệ thống quản lý OH&S

 • Lãnh đạo Doanh nghiệp phải tiến hành xem xét về mặt quản lý của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo các giai đoạn thích hợp.

 • Xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

 • Các yêu cầu liên quan đến “Hành động (Action)” nếu được duy trì liên tục và thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến hệ thống quản lý OH&S và kết quả chung trong hoạt động kiểm soát an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức.

(Theo tài liệu đào tạo của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC)

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

Miền Bắc: 096 941 6668 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338 | 024 2213 1515

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn


👉 Yêu cầu báo giá chứng nhận OHSAS 18001 tại đây để nhận sự hỗ trợ tốt nhất

 
Bài viết liên quan
TQC trực tiếp cấp Chứng chỉ Chứng nhận OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Được Tổng cục TCĐLCL Bộ KH&CN cấp phép
TQC trực tiếp cấp Chứng chỉ Chứng nhận OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Được Tổng cục TCĐLCL Bộ KH&CN cấp phép

Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

OHSAS 18001 – Những hiểu biết cần có trước khi triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
OHSAS 18001 – Những hiểu biết cần có trước khi triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả loại hình hay qui mô tổ chức. OHSAS 18001 được thiết kế tương thích với các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 nhằm tạo điều kiện xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm – an toàn cho con người – an toàn cho môi trường – tiết kiệm chi phí.

Đào tạo, Chứng nhận OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Đào tạo, Chứng nhận OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC