Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

OHSAS 18001 – Những hiểu biết cần có trước khi triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Ngày đăng: 11/12/2019
OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả loại hình hay qui mô tổ chức. OHSAS 18001 được thiết kế tương thích với các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 nhằm tạo điều kiện xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm – an toàn cho con người – an toàn cho môi trường – tiết kiệm chi phí.

OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

NHẬN THỨC CHUNG OHSAS 18001

Sự phát triển nhanh chóng và đa dạng hóa của các ngành công nghiệp và các hoạt động kinh tế đang góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều đó đã tạo ra những thách thức mới về vấn đề sức khỏe và an toàn lao động.

chứng nhận ohsas 18001:2007

Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động trở nên quan trọng hơn đối với các tổ chức, vì khi thiếu những biện pháp thích hợp để bảo vệ thì có thể gây ra những tổn thất nguồn lực trực tiếp do người lao động bị chấn thương, bệnh tật tại nơi làm việc và tổ chức sẽ chịu sự liên quan lâu dài với người lao động và gia đình của họ. Theo thống kê từ khu vực châu Á Thái Bình Dương, hàng triệu giờ làm việc đã bị mất đi do những tai nạn bệnh tật liên quan đến công việc chưa kể đến những tổn thương về mặt tinh thần và thể chất của người lao động. Hậu quả của tai nạn và bệnh tật nơi làm việc bao gồm: Tổn thất thời gian làm việc, mất thu nhập, gia đình và nạn nhân phải chịu đau đớn.

Việc mất an toàn và các bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra do sự thiếu hiểu biết về sức khỏe an toàn lao động, hệ thống quản lý yếu kém hoặc không có hê thống quản lý. Để giải quyết vấn đề sức khỏe và an toàn lao động, việc áp dụng phương pháp quản lý theo tiêu chuẩn OHSAS 18000 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là hết sức cần thiết. Bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000 bao gồm các tiêu chuẩn OHSAS:18001 và OHSAS:18002. Nó cũng bao gồm các yêu cầu về BS 8800 và một số hệ thống liên quan. Tiêu chuẩn OHSAS quy định các yêu cầu chi tiết về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động để hỗ trợ việc theo dõi và kiểm soát rủi ro, cải thiện hiệu suất thực hiện hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động.

OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng từ sự kết hợp của các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, các tổ chức chứng nhận, các tổ chức tư vấn và các chuyên gia trong ngành.

Mục đích của hệ thống là để kiểm soát các rủi ro về mặt an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức thuộc các quy mô, loại hình, sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.

TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 NHẤN MẠNH CÁC NỘI DUNG

 • Tầm quan trọng của “sức khỏe” được đưa ra nhấn mạnh cao hơn so với “an toàn”

 • Tập trung vào an toàn nghề nghiệp, không dẫn đến tình trạng rối loạn đối với vấn đề về tài sản, an ninh…

 • Thuật ngữ “việc xảy ra bất ngờ” nay được sử dụng thay thế cho thuật ngữ “tai nạn”.

Kể cả những hành vi của con người, khả năng và các yêu tố con người khác đều là những nhân tố có thể đem đến các mối nguy cần nhận diện, kiểm soát xác định và đánh giá rủi ro và cuối cùng là năng lực, đào tạo và nhận thức.

Một yêu cầu mới được giới thiệu đối với việc kiểm soát những người giữ trọng trách là một phần trong kế hoạch OHS.

 • Quản lý thay đổi giờ đây được đưa ra một cách triệt để.

 • Một điểu khoản mới “Đánh Giá việc tuân thủ” đã được đưa ra, tương ứng với ISO 14001.

 • Những yêu cầu mới được đưa ra cho việc tham gia và tư vấn

 • Những yêu cầu mới được giới thiệu cho viêc điều tra các tình huống có thể xảy ra

OHSAS 18001 giờ đây được nhắc đến như một tiêu chuẩn, không còn là tiêu chí kỹ thuật, hay văn bản, như phiên bản trước đây. Điều này nói lên rằng OHSAS 18001 đã được chấp nhận như nền tảng cho các tiêu chuẩn quốc gia về các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 • Các Định nghĩa mới được thêm vào, bao gồm các vấn đề chính như “tình huống có thể xảy ra”, “rủi ro”, “đánh giá rủi ro”, và chỉnh sửa các định nghĩa hiện tại.

 • Thuật ngữ “rủi ro có thể vượt qua” được thay thể bởi thuật ngữ “rủi ro có thể chấp nhận”

 • Định nghĩa về thuật ngữ ‘mối nguy’ không nhắc đến “thiệt hại về tài sản hay thiệt hại về môi trường làm việc” nữa. Giờ đây được cân nhắc như “thiệt hại” không trực tiếp đến việc quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, đó cũng là mục đích của Tiêu chuẩn OHSAS, và điều đó bao gốm cả lĩnh vực về quản lý tài sản. Thay vào đó, các mối nguy gây thiệt hại có ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải đựơc nhận diện thông qua việc đánh giá các rủi ro trong tổ chức, và được kiểm soát thông qua việc áp dụng cách biện pháp kiểm soát mối nguy thích hợp.

AI CẦN OHSAS 18001?

Các tổ chức mong muốn:

 • Thiết lập một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro với nhân viên hoặc các bên quan tâm, những người có thể tiếp xúc với các rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong quá trình thực hiện các công việc của mình,

 • Tự khẳng định sự tuân thủ với các chính sách về an toàn sức khỏe nghề nghiệp,

 • Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm,

 • Được chứng nhận bởi một bên thứ ba cho hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của mình.

LỢI ÍCH KHI CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG OHSAS 18001

 • Nâng cao hiệu suất, giảm thiểu rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;

OHSAS 18001 giúp cho tổ chức doanh nghiệp có thể kiểm soát và lường trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó.

 • Phòng ngừa được các thiệt hại về con người và tài sản;

OHSAS 18001 giúp cho doanh nghiệp kiểm soát và lường trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó.

 • Minh chứng những cam kết của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ con người, tài sản và cơ sở sản xuất;

OHSAS 18001 giúp cho tổ chức doanh nghiệp có thể kiểm soát và lường trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó.

 • Đảm bảo việc tuân thủ luật pháp của doanh nghiệp;

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 • Nâng cao hình ảnh tổ chức đối với nội bộ công nhân viên, khách hàng, các bên hữu quan khác;

Bằng cách thiết lập hệ thống được tổ chức chứng nhận bên thứ ba đánh giá, tổ chức sẽ chứng minh cho nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của mình thấy được họ đã thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe một cách hết sức nghiêm túc.

 • Cắt giảm chi phí mua bảo hiểm;

OHSAS 18001 thích hợp với các tổ chức muốn có được hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt các tai nạn ở nơi làm việc.

 • Là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển bền vững.

Áp dụng OHSAS 18001 tạo ra một môi trường làm việc bảo đảm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp chính là nền tảng để nguồn sáng tạo và nội lực phát triển, đồng thời thể hiện vị thế và hình ảnh tiên phong của một doanh nghiệp có trách nhiệm.

GÍA TRỊ CỦA CHỨNG NHẬN OHSAS 18001 DO TQC CẤP

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001 do Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC cấp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. (xem quyết định chỉ định của Bộ KH CN tại đây).

Quyết định số: 2865 /TĐC-HCHQ chỉ định Trung tâm TQC chứng nhận OHSAS 18001 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số: 2865 /TĐC-HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định TQC chứng nhận OHSAS 18001

Giá trị thương hiệu Tổ chức khoa học và công nghệ

Giá trị thương hiệu Tổ chức khoa học và công nghệ

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC không phải là doanh nghiệp hay công ty đơn thuần mà là Tổ chức khoa học công nghệ được Bộ Khoa học và công nghệ cấp Giấy đăng ký hoạt động. TQC thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập và điều lệ, với kinh nghiệm hoạt động khoa học và công nghệ trên 35 năm (thành lập từ năm 1983) và TQC có 11 năm kinh nghiệm trong hoạt động chứng nhận.Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu

TQC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận OHSAS 18001. Tổng cục là đơn vị đại diện Việt Nam tham gia vào Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế do đó Chứng chỉ của TQC được chấp nhận trên toàn cầu:

Giấy chứng nhận Trung tâm TQC Chứng nhận OHSAS 18001 cho Petro Enertech

Chứng nhận OHSAS 18001 của Petro Enertech do TQC đánh giá cấp chứng nhận

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

Miền Bắc: 096 941 6668 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338 | 024 2213 1515

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

👉 Yêu cầu báo giá chứng nhận OHSAS 18001 tại đây để nhận sự hỗ trợ tốt nhất


Khách hàng tiêu biểu

Các tổng công ty, thương hiệu lớn, uy tín được TQC đánh giá cấp chứng nhận
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 096 941 6668
Điện thoại: 024 6680 0338 
Email: vphn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0968 799 816
Điện thoại: 023 6362 2668
Email: vpdn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0988 397 156
Điện thoại: 028 6270 1386
Email: vpsg@tqc.vn
DMCA.com Protection Status
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline 24/7: 0969 416 668/ 0988 397 156