Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Thép Ống - Thép Vằn - Thép Xây Dựng Đạt TCVN Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Hợp chuẩn sản phẩm Thép vằn - Thép ống ✅TQC CGLOBAL triển khai chứng nhận hợp chuẩn thép✅ Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đạt Hợp chuẩn thép trước khi lưu thông hàng hóa ra thị trường mới nhất năm 2023. Liên hệ ngay!

Chứng Nhận Hợp Chuẩn Thép Vằn - Thép Hộp Năm 2024

✅ Thép được hiểu là hợp kim với thành phần chính là sắt (Fe), với carbon (C): từ 0,02% - 2,14% theo trọng lượng, và một số nguyên tố hóa học khác.Sản phẩm Thép có tính chất lượng như độ cứng, độ đàn hồi, tính dễ uốn, và sức bền kéo đứt mang lại giá trị rất cao cho đời sống con người trong xây dựng hiện nay;

Chứng nhận hợp chuẩn Thép thanh vằn, thép hộp, thép xây dựng là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp chất lượng của sản phẩm Thép đạt TCVN trước khi lưu hành ra thị trường;

Chứng nhận hợp chuẩn thép thanh vằn đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-2:2018,Tiêu chuẩn này chính là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu các sản phẩm về thép vằn phải đạt tiêu chuẩn. 

Căn Cứ Pháp Lý - Đối Tượng Của Chứng Nhận Hợp Chuẩn Thép Vằn, Thép Hộp Theo TCVN

Căn cứ pháp lý để làm Hợp chuẩn Thép:

 • Thứ nhất: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

 • Thứ hai: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

 • Thứ ba: Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

 • ......

Đối tượng Chứng nhận hợp chuẩn Thép Vằn:

 1. Đáp ứng Tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2018 thể hiện quy định các yêu cầu cho thép thanh vằn dùng làm cốt trong các kết cấu bê tông;

 2. Đối với Tiêu chuẩn này áp dụng cho các mác thép thanh vằn: CB300-V, CB400-V, CB500-V, CB600-V, được cung cấp ở dạng thẳng, dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng. Công nghệ chế tạo do nhà sản xuất lựa chọn;

 3. TCVN 1651-2:2018 không áp dụng cho thép thanh vằn được chế tạo từ thành phẩm như thép tấm hoặc ray đường sắt.

TQC CGLOBAL Chứng nhận Hợp chuẩn thép phù hợp tiêu chuẩn mới nhất năm 2023.

✅ Đạt Chứng nhận Hợp chuẩn sản phẩm.

✅ Chi phí trọn gói tối ưu.
✅ Quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.
✅ Thuận tiện Văn phòng có 3 miền.
✅ Hơn 100+ Chuyên gia đầu ngành.
Liên hệ TQC CGLOBAL Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Thép cho doanh nghiệp !
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

TQC CGLOBAL cung cấp Dịch vụ Chứng nhận sản phẩm Thép , vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn với các sản phẩm/dịch vụ bao gồm:

chứng nhận hợp chuẩn thép 2023 | TQC CGLOBAL chứng nhận hợp chuẩn thép 2023 | TQC CGLOBAL -1 chứng nhận hợp chuẩn thép 2023 | TQC CGLOBAL -2
Thép thanh vằn 1 Thép thanh vằn 2 Thép thanh vằn 3
chứng nhận hợp chuẩn thép 2023 | TQC CGLOBAL -3 chứng nhận hợp chuẩn thép 2023 | TQC CGLOBAL -4 chứng nhận hợp chuẩn thép 2023 | TQC CGLOBAL - 5
Thép hộp 1
Thép hộp 2 Thép hộp 3
chứng nhận hợp chuẩn thép 2023 | TQC CGLOBAL  - 6 chứng nhận hợp chuẩn thép 2023 | TQC CGLOBAL  - 7 chứng nhận hợp chuẩn thép 2023 | TQC CGLOBAL  -8
Thép quận 1
Thép quận 2 Thép quận 3

Lợi Ích Khi Đạt Chứng Nhận Hợp Chuẩn Thép - Thép Vằn - Thép Hộp Mang Lại Cho Doanh Nghiệp

 • Tăng tính cạnh tranh về Giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng;

 • Giấy chứng nhận hợp chuẩn thép là bằng chứng tin cậy và được chấp nhận trong đấu thầu xây dựng;
 • Khả năng hoàn thiện hồ sợ năng lực - Đáp ứng năng lực Xuất Nhập khẩu;

 • Có thể được xem xét miễn, giảm kiểm tra khi có giấy chứng nhận và Dấu Chất lượng Việt Nam;

 • Được sử dụng kết quả chứng nhận hợp chuẩn trong quá trình Công bố phù hợp tiêu chuẩn;
 • Có cơ hội cạnh tranh trên thị trường tại Việt Nam và khu vực, quốc tế;

 • Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương;

 • Nâng cáo niềm tin hình ảnh với khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng;

 • Đáp ứng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

chứng nhận hợp chuẩn thép năm 2023 | TQC CGLOBAL

Quy Trình Chứng Nhận Hợp Chuẩn Thép Đạt TCVN Mới Nhất 2024 TQC CGLOBAL

Bước 1: Tiếp nhận thông tin của Doanh Nghiệp sản xuất Thép

Doanh Nghiệp cung cấp tất cả các thông tin cần thiết theo yêu cầu của TQC CGLOBAL để đăng ký chứng nhận hợp chuẩn Thép Vằn - Thép xây dựng.

Bước 2: Ký kết hợp đồng chứng nhận hợp chuẩn Thép vằn, Thép hộp, Thép xây dựng

 • TQC CGLOBAL căn cứ vào các thông tin mà Doanh Nghiệp cung cấp để soạn thảo hợp đồng và báo phí dịch vụ cho Doanh Nghiệp.

 • Mẫu thử và phương pháp thử tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn tương ứng với sản phẩm.

Bước 3: Đánh giá quá trình sản xuất Thép

 • Chuyên gia tiến hành đánh giá Con người , máy móc, kỹ thuật…

 • Đánh giá dây truyền tham gia vào quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm Thép Vằn - Thép Hộp - Thép Xây Dựng

Bước 4: Thử nghiệm mẫu điển hình cửa Thép

Đem mẫu Cửa sổ - Cửa đi của Doanh Nghiệp thử nghiệm tại Phòng VI- LAS được Công nhận.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn Thép Vằn - Thép Xây Dựng

Giấy chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ - Cửa đi có hiệu lực 3 năm

Bước 6: Đánh giá duy trì chứng nhận Hợp chuẩn

Doanh Nghiệp phải trả qua 2 cuộc đánh giá giám sát trong 3 năm để duy trì hiệu lực của chứng chỉ hợp chuẩn thép.

Lưu ý:

 • Doanh Nghiệp phải tiến hành tái đánh giá chứng nhận. Cuộc tái đánh giá diễn ra tương tự như lần đánh giá đầu tiên.

 • Thời gian hiệu lực : 3 năm 

STT Dịch Vụ Thông tin - TQC CGLOBAL
1 ✅ Dịch vụ Hợp chuẩn Vật liệu xây dựng
Chứng nhận Hợp chuẩn VLXD chuyên nghiệp, uy tín
2 ✅ Dịch vụ Hợp chuẩn Cửa đi - Cửa sổ
Chi phí trọn gói - Không phát sinh 
3 ✅ Dịch vụ Hợp chuẩn Thép thanh vằn Triển khanh Nhanh chóng - Tiết kiệm thời gian
(Link tham khảo)
4 ✅ Dịch vụ Công Bố Hợp chuẩn Chuyên gia với trình độ chuyên môn rất cao
(Link tham khảo)

Chứng nhận hợp chuẩn thép 20323

Quy Trình Công Bố Hợp Chuẩn Thép Vằn, Thép Hộp, Thép Xây Dựng Năm 2024

Trình tự thực hiện Công bố hợp chuẩn thép vằn - Thép hộp - Thép xây dựng

Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đánh giá Đối tượng 

 1. Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng .

 2. Việc đánh giá hợp chuẩn có thể do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất) thực hiện.

 3. Việc đánh giá hợp chuẩn được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong TCVN , quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 4. Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

 5. Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 2: Đăng ký bản Công bố Hợp Chuẩn 

 • Đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành theo quy định;

 • Đăng ký bản công bố hợp chuẩn theo lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định;

Bước 3: Trả Kết quả

 • Đợi nhận kết quả theo quy định;

 • Thời gian thường 7-15 ngày theo quy định;

Chi Phí Chứng Nhận Hợp Chuẩn Thép Vằn - Thép Hộp - Thép Xây Dựng Năm 2024

Đối với Chi phí chứng nhận hợp chuẩn Thép vằn , Thép hộp, Thép xây dựng bao gồm:

 1. Chi phí đăng ký chứng nhận hợp chuẩn thép;

 2. Chi phí đánh giá chứng nhận hợp chuẩn thép;

 3. Chi phí thử nghiệm sản phẩm thép;

 4. Chi phí đi lại, ăn ở của chuyên gia;

Dựa vào loại hình doanh nghiệp, loại sản phẩm, quy mô, … mà chi phí chứng nhận hợp chuẩn của các doanh nghiệp có sự khác biệt. Doanh Nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với TQC CGLOBAL để nhận đươc báo phí trọn gói cụ thể năm 2023.

Liên hệ với Chúng tôi 

Trung Tâm Kiểm Nghiệm và Chứng Nhận TQC CGLOBAL

✅Khách hàng Chứng nhận ⭐+3600 Khách hàng hài lòng
✅Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm ⭐+100 Chuyên gia kinh nghiệm
✅Hỗ trợ 24/7 ☎️  096.941.6668

Lý Do Nên Lựa Chọn Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuấn Thép Vằn, Thép Hộp, Thép Xây Dựng Tại TQC CGLOBAL?

 1. Giấy chứng nhận hợp chuẩn có giá trị công bố hợp chuẩn theo quy định của pháp luật;

 2. Hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi trong quá trình đánh giá chứng nhận hợp chuẩn thép;

 3. Hỗ trợ các thủ tục pháp lý có liên quan quá trình chứng nhận hợp chuẩn thép vằn;

 4. Hỗ trợ tư vấn các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới;

 5. Giải đáp toàn bộ thắc mắc liên quan tới dịch vụ hợp chuẩn;

 6. Làm việc trực tiếp - Không qua trung gian - Tiết kiệm thời gian và chi phí;

 7. Hình ảnh và sản phẩm của Doanh Nghiệp sẽ được quảng bá miễn phí trên website , kênh socail , video của TQC CGLOBAL.

 Tham khảo: Dịch vụ Chứng nhận Hợp chuẩn sản phẩm 2024

 Tham khảoDịch vụ Công Bố Sản phẩm năm 2024

Liên Hệ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL

TQC CGLOBAL Hà Nội: Biệt thự C11, Khu Pandora, số 53 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Đà Nẵng: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

TQC CGLOBAL Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

TQC CGLOBAL cung cấp Chứng nhận hợp chuẩn Thép Chuyên nghiệp, tiết kiệm!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156
Bài viết liên quan
Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Bàn Ghế Học Sinh Đạt TCVN 7490:2005 Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Bàn Ghế Học Sinh Đạt TCVN 7490:2005 Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Hợp chuẩn sản phẩm Bàn ghế cho học sinh ✅TQC CGLOBAL chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh✅ Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đạt TCVN 7490:2005, trước khi lưu thông hàng hóa ra thị trường mới nhất năm 2023. Liên hệ ngay!

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Kính Tôi Nhiệt - Kính Xây Dựng Theo TCVN 7455:2013 Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Kính Tôi Nhiệt - Kính Xây Dựng Theo TCVN 7455:2013 Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Hợp chuẩn sản phẩm Kính tôi nhiệt, Kính xây dựng ✅TQC CGLOBAL triển khai chứng nhận hợp chuẩn kính tôi nhiệt, kính xây dựng✅ Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đạt TCVN 7455:2013, trước khi lưu thông hàng hóa ra thị trường mới nhất năm 2024. Liên hệ ngay!

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Gạch Xi Măng Lát Nền Theo TCVN 6065:1995 Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Gạch Xi Măng Lát Nền Theo TCVN 6065:1995 Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Hợp chuẩn sản phẩm Gạch xi măng ✅TQC CGLOBAL triển khai chứng nhận hợp chuẩn gạch lát nền✅ Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đạt TCVN 6065:1995, trước khi lưu thông hàng hóa ra thị trường mới nhất năm 2024. Liên hệ ngay!

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Ống Nhựa - Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Ống Nhựa - Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Hợp chuẩn sản phẩm Ống Nhựa - Ống nhựa chịu nhiệt ✅TQC CGLOBAL triển khai chứng nhận hợp chuẩn Ống nhựa✅ Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đạt Hợp chuẩn Ống nhựa TCVN 9562:2017, Ống nhựa chịu nhiệt PPR theo TCVN 10097-1:2013 tương đương ISO 15874-2:2013 trước khi lưu thông hàng hóa ra thị trường mới nhất năm 2024. Liên hệ ngay!

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Ngói Xi Măng - Ngói Đất Sét Nung Đạt TCVN Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Ngói Xi Măng - Ngói Đất Sét Nung Đạt TCVN Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Hợp chuẩn sản phẩm Ngói xi măng - Ngói đất sét nung ✅TQC CGLOBAL triển khai chứng nhận hợp chuẩn Ngói✅ Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đạt Hợp chuẩn Ngói TCVN 1452:2004 , TCVN 1453:1986 trước khi lưu thông hàng hóa ra thị trường mới nhất năm 2024. Liên hệ ngay!

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Bê Tông Tươi - Bê Tông Trộn Sẵn Đạt TCVN 9340: 2012 Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín
Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Chuẩn Sản Phẩm Bê Tông Tươi - Bê Tông Trộn Sẵn Đạt TCVN 9340: 2012 Mới Nhất 2024 | Nhanh Chóng - Uy Tín

⭐️Hợp chuẩn sản bê tông tươi - bê tông trộn sẵn ✅TQC CGLOBAL triển khai chứng nhận hợp chuẩn bê tông✅ Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đạt Hợp chuẩn bê tông TCVN 9340:2012 trước khi lưu thông hàng hóa ra thị trường mới nhất năm 2024. Liên hệ ngay!

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC