Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Giới thiệu về QCVN 08:2020/BCT - Về việc Chứng nhận hợp quy Hàm lượng Chì trong Sơn

TQC cung cấp Dịch vụ chứng nhận hợp quy hóa chất Hàm lượng Chì trong Sơn. Sản phẩm Sơn trước khi lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam phải đạt các yêu cầu, quy chuẩn trong QCVN 08:2020/BCT chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2022.

QCVN 08:2020/BCT của Bộ Công thương và thông tin cơ bản

Ngày 21/12/2020, Bộ Công thương đã chính thức ban hành Thông tư : 51/2020/TT-BCT Kèm theo quy QCVN 08:2020/BCT chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2022 .

Với Quy định về Hàm lượng Chì trong Sơn của Cục Hóa Chất – Bộ Công Thương đã ban hành liên quan tới việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm Sơn phải thực hiện thi hành trên toàn quốc. 

QCVN 08:2020/BCT năm 2022 | TQC

Giới hạn hàm lượng chì trong Sơn áp dụng 1/7/2022 | TQC

QCVN 08 : 2020/BCT : Triển khai về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về giới hạn Hàm lượng Chì trong Sơn

 •  Phạm vi của QCVN 08:2020/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với hàm lượng chì trong các loại sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

 • Đối tượng áp dụng giới hạn Hàm lượng chì trong sơn

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các loại sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 •  Hàm lượng Chì được hiểu :

Hàm lượng chì là % khối lượng của chì (được tính theo chì kim loại (Pb)) tồn tại ở tất cả các dạng đơn chất và hợp chất của chì trong sơn và được xác định theo Phương pháp thử quy định tại Quy chuẩn này.

Một số tài liệu liên quan như: 

 1. CPSC-CH-E1003-09-01: Quy trình thực hành chuẩn để xác định chì (Pb) có trong sơn và lớp phủ bề mặt tương tự khác, ngày 25 tháng 02 năm 2011.
 2. TCVN 2090:2015 (ISO 15528:2013): về Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu.

Một số điểm đáng chú ý về Yêu cầu kỹ thuật quy định QCVN 08:2020/BCT

Đối với quy trình sản xuất Sơn hay trong quá trình nhập khẩu Sơn đều phải đảm bảo là Sản phẩm trước khi lưu thông phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về Hàm lượng chì trong sơn được nêu rõ ở QCVN 08:2020/BCT - Bộ công thương áp dụng từ ngày 1/7/2022 :

2.1 Giới hạn hàm lượng Chì và Danh mục các loại Sơn cho phép của chì trong sơn phải đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định như sau:

Bảng Giới hạn hàm lượng chì trong sơn 2022 | TQC

STT Hàm lượng chì (ppm) Phương pháp thử Lộ trình áp dụng
1 ≤ 600 Theo quy định tại Mục 4 Trong thời hạn 05 năm đầu kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực
2 ≤ 90 Theo quy định tại Mục 4 Trong thời hạn 05 năm đầu kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực


DANH MỤC CÁC LOẠI SƠN PHẢI ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU THEO QCVN 08 : 2020/BCT

STT Loại sơn Mã hàng hóa hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)
1 Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước.

3208.10.90

3208.20.90

3208.90.90

2 Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước.

3209.10.40

3209.10.90

3209.10.00

3 Sơn khác; các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da.

3210.00.20

3210.00.30

3210.00.99

 


QCVN 08:2020/BCT áp dựng chứng nhận hàm lượng chì trong sơn | TQC

Một số mẫu Sơn lưu hành tại thị trưởng 2022 | TQC

Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

2.2. Ghi nhãn sản phẩm hàng hóa lưu hành, Phương pháp thử QCVN 08:2020/BCT

Ghi nhãn sản phẩm hàng hóa:

✔ Ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định ghi nhãn hiện hành.

✔ Hàm lượng chì phải được công bố và ghi nhãn trên bao bì của các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này.

 Phương pháp thử mẫu Sơn theo QCVN 08:2020/BCT:

✔ Phương pháp lấy mẫu thực hiện theo TCVN 2090 : 2015

✔ Hàm lượng chì trong sơn được xác định theo quy định tại Phụ lục B.

2.3 Quy định về công bố hợp quy

✔ Các loại sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với Quy chuẩn này.

✔ Việc công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này được thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2019/TT-BCT).

2.4 Quy định về đánh giá sự phù hợp

Việc đánh giá sự phù hợp trong thực hiện QCVN 08:2020/BCT

✔ Hoạt động nhập khẩu các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này: Thực hiện theo phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

 ✔ Hoạt động sản xuất trong nước đối với các sản phẩm sơn được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN .

✔ Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8 Thông tư số 36/2019/TT-BCT.

2.5 Quy định về sử dụng dấu hợp quy

✔ Việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ theo khoản 2 Điều 4 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Chứng nhận hợp quy Sơn theo QCVN 08:2020/BCT

Mẫu Tem chứng nhận hợp quy sơn theo QCVN 08:2020/BCT | TQC

TQC Đánh giá Chứng nhận Hợp quy Sơn theo QCVN 08:2020/BCT

TQC cung cấp Dịch vụ chứng nhận Hàm lượng chì trong Sơn theo QCVN 08:2020/BCT uy tín - trọn gói - chuyên nghiệp cho tổ chức/doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề với quy mô đa dạng.

TQC có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, quy mô trên 100 nhân sự, 5 văn phòng trải rộng trên cả nước và đối tác liên kết toàn cầu tại 5 thị trường lớn: Hoa Kỳ, Châu  u, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. TQC với mục tiêu góp sức kiến tạo một nền sản xuất, dịch vụ của Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế bền vững. 

TQC có các bước Đánh giá Chứng nhận Hàm lượng Chì trong Sơn cơ bản như sau:

 • Bước 1: Tiếp xúc ban đầu để trao đổi thông tin với Khách hàng.
 • Bước 2: Khách hàng gửi bản Đăng ký chứng nhận sản phẩm cho TQC kèm các tài liệu liên quan. 
 • Bước 3: Phòng Chứng nhận liên hệ với khách hàng hoàn thiện các thủ tục chứng nhận sản phẩm.
 • Bước 4: TQC sẽ tiến hành đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại phân xưởng/nhà máy sản xuất và tiến hành lấy mẫu thử nghiệm.
 • Bước 5: Thẩm tra kết quả, bao gồm xem xét kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm và kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại Nhà máy/phân xưởng.
 • Bước 6: Nếu kết quả Thử nghiệm mẫu sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng hoặc điều kiện đảm bảo chất lượng của Nhà máy/phân xưởng phù hợp với yêu cầu chứng nhận, khách hàng sẽ được TQC cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật và cấp dấu hợp quy của TQC
 • Bước 7: TQC sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ hằng năm. Đánh giá giám sát cũng tiến hành lấy mẫu sản phẩm như đánh giá cấp chứng nhận lần đầu.

Hệ thống sản xuât Sơn đạt QCVN 08:2020/BCT năm 2022 | TQC

Hệ thống nhà máy Sản xuất Sơn tiên tiến năm 2022 | TQC

Câu hỏi thường gập khi chứng nhận Hàm Chì trong Sơn QCVN 08:2020/BCT

Khi triển khai Thông tư : 51/2020/TT-BCT Kèm theo quy QCVN 08:2020/BCT chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2022. 

Khi triển khai Chứng nhận Hàm lượng Chì trong sơn sẽ có một số câu hỏi như sau:

1.Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được quy định như thế nào?

✔  Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm sơn trên lãnh thổ Việt Nam. Sản phẩm phải đạt Quy chuẩn này phải bảo đảm giới hạn hàm lượng chì theo quy định tại Quy chuẩn này.

✔  Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm sơn đạt Quy chuẩn này xong thì sau đó công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Thông tư số 36/2019/TT-BCT.

2. Việc Tổ chức thực hiện chứng nhận chì trong Sơn theo QCVN 08:2020/BCT như thế nào? 

 •  Cục Hóa chất có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.
 • Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục Hóa chất có trách nhiệm kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.
 •  Tổng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về giới hạn hàm lượng chì trong sơn lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật và Quy chuẩn này.
 •  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này trên địa bàn quản lý.

3. Hóa chất và dụng cụ, thiết bị quy định kiểm nghiệm Hàm lượng Chì trong Sơn trong QCVN 08:2020/BCT gồm những gì?

a. Hóa chất

1. Dung dịch chì chuẩn (1mg/ml) hoặc pha 1.5980 g chì nitrat Pb(NO3)2 trong 10 ml nước, thêm 10 ml HNO3 (khối lượng riêng: 1.42 g/l) và pha loãng thành 1 lít.

2. Dung dịch amoni axetat (NH4CH3COO): axit nitric (HNO3) tỷ lệ 1:1

3. Dung dịch amoni axetat (NH4CH3COO - 50% khối lượng/thể tích): Hòa tan 500 g amoni axetat (NH4CH3COO) trong nước, và pha loãng thành 1 lít.

4. Axit nitric đậm đặc (HNO3).

5. Nước cất.

b. Dụng cụ

1. Cốc nung

2. Bình định mức dung tích (50, 100, 1000 ml)

3. Pipet dung tích (1, 2, 5 ml)

4. Giấy lọc

5. Đũa thủy tinh

6. Kẹp

c. Thiết bị

1. Lò nung hoặc lò vi sóng phá mẫu

2. Tủ sấy

3. Thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) hoặc Thiết bị phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng (ICP)

4. Cân phân tích 4 số

LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Biệt thự C11, Khu Pandora, số 53 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

👉 Nhận báo giá Kiểm nghiệm - Chứng nhận - Công Bố - Đăng ký mã Xuất khẩu GACC tại đây để nhận sự hỗ trợ tốt nhất !

Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156
Bài viết liên quan
Top 3 lý do Doanh nghiệp nên làm Chứng nhận Hàm lượng trong Sơn QCVN 08:2020/BCT
Top 3 lý do Doanh nghiệp nên làm Chứng nhận Hàm lượng trong Sơn QCVN 08:2020/BCT

Doanh nghiệp bắt buộc Chứng nhận Hàm lượng Chì trong Sơn QCVN 08:2020/BCT. Đối với Sản phẩm Sơn trước khi lưu hành bắt buộc phải đạt các yêu cầu, quy chuẩn trong QCVN 08:2020/BCT áp dụng từ ngày 01/07/2022

Tác hại khi không Chứng nhận Hợp quy Hàm lượng Chì trong Sơn QCVN 08:2020/BCT
Tác hại khi không Chứng nhận Hợp quy Hàm lượng Chì trong Sơn QCVN 08:2020/BCT

Thông tư : 51/2020/TT-BCT Kèm theo quy QCVN 08:2020/BCT áp dụng từ 01/07/2022 bắt buộc phải chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong sơn. TQC là đơn vị được Bộ công thương Chỉ định đươc phép Chứng nhận Hàm lượng Chì trong sơn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia theo QCVN 08:2020/BCT.

Quy trình thực hiện Chứng nhận Hợp quy Hàm lượng Chì trong Sơn QCVN 08:2020/BCT
Quy trình thực hiện Chứng nhận Hợp quy Hàm lượng Chì trong Sơn QCVN 08:2020/BCT

TQC triển khai Quy trình thực hiện chứng nhận Sơn đạt QCVN 08:2020/BCT về tiêu chuẩn kỹ thuật Hàm lượng Chì trong Sơn. Sản phẩm Sơn trước khi được lưu hành trên thị trường phải đạt các yêu cầu, quy chuẩn QCVN 08:2020/BCT về Hàm lượng Chì trong Sơn chính thức có hiệu lực vào ngày 01/ 07/2022.

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC