Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

BLUESIGN là gi? 05 Chỉ tiêu Bluesign Doanh nghiệp phải biết khi muốn Sản xuất bền vững mới nhất 2023

⭐️Bluesign là gì? ✅Lợi ích của chứng nhận Bluesign? ✅Tiêu chí Bluesign trong sản xuất ngành Dệt May, sản xuất Bền Vững năm 2023. Tìm hiểu, liên hệ ngay hôm nay!

Nội dung chính

  1.  Bluesign Là Gì ?

  2. Chỉ tiêu quan trọng trong Bluesign - Sản xuất Bền Vững

  3. Lý do lên chọn TQC tư vấn đạt Chứng nhận Blusign 

  4. Liên hệ

 

Bluesign Là Gì?

⭐️ Bluesign được hiểu là một hệ thống toàn cầu hàng đầu để quản lý các tác động môi trường của ngành sản xuất dệt may thông qua quản lý đầu vào và đầu ra. 

⭐️ Tiêu chuẩn bluesign® là một hệ thống chứng nhận dệt may nhằm ngăn ngừa việc sử dụng các hóa chất đáng quan ngại trong nguyên liệu đầu vào của mỗi bước trong quy trình sản xuất.

1.1 Chứng nhận Bluesign là gì?

✔  Chứng nhận Bluesign: Hệ thống là giải pháp cho sản xuất dệt bền vững. Tiêu chuẩn Bluesign giúp loại bỏ các chất độc hại ngay từ đầu của quá trình sản xuất và kiểm soát và các tiêu chuẩn cho sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường đảm bảo, an toàn. Quan trọng đáp ứng và đảm bảo cho sản phẩm dệt may cuối cùng đáp ứng yêu cầu an toàn cho người tiêu dùng rất nghiệm ngặt trên toàn thế giới mà còn cung cấp sự tự tin cho người tiêu dùng để có được một sản phẩm an toàn- bền vững- chất lượng.

✔  Đối tượng áp dụng: Nhà sản xuất dệt may, thương hiệu may mặc, các nhà sản xuất hóa chất dùng trong dệt may và các nhà sản uất trong các ngành công nghiệp liên quan.

✔ Các Mục tiêu Phát triển Bền vững : Tổ chức Liên hợp quốc tế (UN). Tầm nhìn này tạo ra một con đường cho ngành đi theo: Con đường Xanh, phát triển bền vững. Đây đường dẫn cung cấp các dịch vụ và công cụ cho các công ty dọc theo chuỗi cung ứng, trong đó HỆ THỐNG bluesign® là một giải pháp toàn diện.

bluesign là gì?

1.2 Mục đích của Bluesign

⭕ Tiêu chí Bluesign này được xác định bởi các yêu cầu đối với hàng tiêu dùng may mặc có đặc tính sản xuất bằng vải dệt cho người tiêu dùng cuối cùng nhằm mục đích dán nhãn cho Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Bluesign.

⭕ Các Yêu cầu đối với hóa chất và vật phẩm có thể được dán nhãn với nhãn hiệu Bluesign Approved được mô tả trong bộ tiêu chuẩn Bluesign đối với hóa chất được chấp thuận và được sử dụng trong công nghiệp và các quy trình sản xuất liên quan khác.

⭕ Đẩy mạnh về truyền thông thương hiệu Bluesign và quyền sử dụng được cũng như đối tác được nêu trong thỏa thuận khi phát triển hệ thống Bluesign

1.3 Phạm vi của Sản phẩm phẩm Bluesign®

Nhãn hiệu Bluesign Product áp dụng cho hàng tiêu dùng có đặc tính được sản xuất để sử dụng cho người tiêu dùng cuối cùng.

Các Danh mục nằm ngoài phạm vị của sản phẩm Bluesigne:

✔ Giầy dép

✔ Đồ dùng y tế : Băng gạc,...

✔ Sản phẩm vệ sinh

✔ Đồ chơi, các mặt hàng an toàn thực phẩm

✔ Nội thất

Tư vấn chứng nhận Bluesign mới nhất 2022

1.4 Ưu điểm của Bluesign?

  • Thứ 1: Việc triển khai  xử lý khí thải: hạn chế ô nhiễm không khí là mục tiêu tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và động vật;

  • Thứ 2: Bluesign giúp kiểm soát được các tiêu chuẩn cho sản xuất thân thiện hơn với môi trường và an toàn cho công nhân sản xuất;

  • Thứ 3: Với Hệ thống Bluesign giúp doanh nghiệp sản xuất và cải tiến theo cách thức thân thiện hơn với môi trường;

  • Thứ 4: Tiết kiệm nguồn lực kết hợp lợi ích kinh rế và hệ sinh thái cho xã hội.

Khi các tổ chức, doanh nghiệp đạt chứng nhận Bluesign ở Việt Nam

Năm 2022, Nhà nước chúng ta luôn hướng đến sản xuất xanh. Hiện nay ở Việt Nam tiêu chuẩn Blusign được áp dụng cho lĩnh vực dệt may, nhựa, hóa chất… Hệ thống này tích hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

 Chứng chỉ tái chế GRS, RCS… đều nhằm mục đích sản xuất an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường.

TQC cung cấp Dịch vụ tư vấn đạt Chứng nhận Bluesign chuyên nghiệp!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

1.5 Đối tượng Bluesign®

Trong việc sản xuất hàng dệt may, hàng hóa  theo chuỗi cung ứng liên quan đến dệt và dệt may, cũng như việc sử dụng hàng dệt, có thể gây hại cho con người:

👉 Người lao động: 

✔️ Tại các địa điểm sản xuất có thể tiếp xúc với các tình huống nguy hiểm tại nơi làm việc đặc trưng bởi việc xử lý các chất độc hại hoặc các quá trình nguy hiểm khác.

✔️ Nhiệm vụ thiết yếu của ĐỐI TÁC HỆ THỐNG bluesign® là cung cấp một nơi làm việc an toàn cho nhân viên của họ, đòi hỏi các hành động liên tục và có hệ thống trong khuôn khổ

✔️ Chương trình OH&S của công ty và để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và quyền cơ bản của ILO tại nơi làm việc.

👉 Người tiêu dùng và sử dụng hàng dệt may:

✔️ Thông qua tiếp xúc gần gũi, các chất độc hại có thể xâm nhập vào cơ thể và gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. 

✔️ Bằng cách áp dụng quản lý thay đổi hóa chất và kiểm soát quá trình tuyệt vời và tuân thủ hạn chế và cấm các chất trong các sản phẩm hóa chất và dệt may, ĐỐI TÁC HỆ THỐNG bluesign® đảm bảo tốt nhất sự an toàn có thể có của người tiêu dùng
 Tham khảo: Tư vấn Chứng nhận Bluesign năm 2023

1.6 Cách thức hoạt động của Bluesign®

Tiêu chuẩn Bluesign đưa ra các yêu cầu nhằm loại bỏ các chất độc hại từ đầu vào quá trình sản xuất và kiểm soát và các tiêu chuẩn cho việc sản xuất thân thiện với môi trường và an toàn.

⭐️ Việc Quản lý Dòng đầu vào có liên quan như thế nào đến giai đoạn kiểm tra thành phẩm tới người tiêu dùng? 

⭐️ Cần chú trọng nếu các nguyên vật liệu đầu vào được sử dụng trong những công đoạn đầu có vấn đề? 

⭐️ Một trong các quy trình và cơ sở nào đó sản xuất không hiệu quả về mặt môi trường?

Để giải quyết vấn đề đầu ra, đầu vào, quá trình vận hành. Cách thức hoạt động của Bluesign đơn giản quy trình của hệ thống quản lý Bluesign như sau:

✔ Quản lý Dòng đầu vào: Loại bỏ chất độc hại & kiểm soát nguồn đầu vào

✔ Quản lý quá trình sản xuất: Đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường.

✔ An toàn tiêu dùng: Người tiêu dùng muốn biết sản phẩm họ sử dụng là mặt hàng chất lượng cao, an toàn khi sử dụng và điều đặc biệt nó được sản xuất trong môi trường CHẤT LƯỢNG, từ nguyên liệu đến môi trường sản xuất. Bluesign sẽ đánh giá và công nhận những công ty sản xuất có ít quy trình sản xuất ít ảnh hưởng nhất đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

✔ Xử lý nước thải: Bao nhiêu nước được sử dụng trong quá trình sản xuất, nước này được tái sử dụng ở 1 khâu nào đó trong quá trình hoạt động hay

Hiện nay ở Việt Nam tiêu chuẩn Bluesign được áp dụng cho lĩnh vực dệt may, nhựa, hóa chất… Hệ thống này tích hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001,

GRS… đều nhằm mục đích sản xuất an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường.

Chỉ Tiêu Quan Trọng Chứng Nhận Bluesign Trong Năm 2023

2.1 Chí tiêu Nước Thải Bluesign

STT Nội Dung Đơn Vị QCVN 40:2011/BTNMT Amata industry Park Bluesign

1

Temperature °C 40 40

*

2

Color Pt/Co

50

150

*

3

pH  

6-9

5.5-9

*

4

BOD5 (20 °C) mg/l

30

50

*

5

COD mg/l

75

150

Efficiency of wastewater treatment: > 90 %

6

TSS mg/l

50

100

*

7

Arsenic mg/l

0,05

0,1

*

8

Mercury mg/l

0,005

0,01

0,05

9

Lead mg/l

0,1

0,5

0,5

10

Cadimium mg/l

0,05

0,1

0,2

11

Chromium (VI) mg/l

0,05

0,1

0,1

12

Chromium (III) mg/l

0,2

1

*

13

Copper mg/l

2

2

0,5

14

Zinc mg/l

3

3

2

15

Nickel mg/l

0,2

0,5

0,5

16

Manganese mg/l

0,5

1

*

17

Iron mg/l

1

5

*

18

Total cyanide mg/l

0,07

0,1

*

19

Toatol phenol mg/l

0,1

0,5

*

20

........ .

.....

.....

.....

2.2 Chỉ tiêu Môi trường làm việc Bluesign

STT

Nội dung

Đơn vị

3733/2002/QĐ-BYT (mg/m3)

Bluesign

1

Xylene

100

100

440

2

Acetone

200

500

1200

3

Acrylic amide

0,03

*

0,15

4

Acetic acid

25

10

25

5

Amoniac

17

20

14

6

Benzen

5

0,6

1,9

7

Butyl acetate

500

62

300

8

Butoxyethanol

*

10

49

9

Dichloromethane

50

75

260

10

Diethylenetriamine

*

1

4,2

11

Diethylene glycol

*

10

44

12

Dimethyl formamide

10

10

30

........

.........

........

........

........

2.3 Chỉ tiêu Khí thải Bluesign

STT Nội dung QCVN 19:2009/BTNMT 
(mg/nm3)
Bluesign 
(mg/m3)
1 Dust 200 *
2 SO2 500 *
3 NO2 850 *
4 CO 1000 *
5 Toluene 750 *
6 Xylene 870 *
7 TOC * 50

2.4 An toàn sức khỏe nghề nghiệp

⭐️ Nó bao gồm lời hứa cho các sản phẩm dệt chất lượng cao không có rủi ro về sức khỏe cũng như viêc tuân thủ bền vững được thực hiện tưng bước của Quá trình Sản xuất sản phẩm dệt may.

2.5 An toàn người tiêu dùng

⭐️ Khi sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất dệt may hoặc việc xử lý cẩn thận và an toàn đối với người lao động đó là sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất.
Vì vậy việc Hệ thống Bluesign làm cho các Chương trình đào tạo cho Nhân viên viên liên quan đến việc lưu trữ và xử lý các chất có hại là điều bắt buộc
Sản phẩm Bluesign mới nhất 2022
✅Trung Tâm Kiểm Nghiệm Và Chứng Nhận TQC CGLOBAL ⭐TQC CGLOBAL
✅Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm ⭐Chứng Nhận Bluesign
✅Hỗ trợ 24/7 ☎️  096.941.6668

Lý Do Nên Chọn TQC Để Tư vấn Đạt Chứng nhận Bluesign Trong Năm 2023

✔ TQC triển khai cung cấp Dịch vụ tư vấn đạt tiêu chuẩn Bluesign mới nhất 2023, tư vấn tối ưu chi phí để đạt được chứng nhận Bluesign - tiêu chuẩn bền vững may mặc.

✔ TQC có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, quy mô trên 100 nhân sự, 5 văn phòng trải rộng trên cả nước và đối tác liên kết toàn cầu tại 5 thị trường lớn: Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. TQC với mục tiêu góp sức kiến tạo một nền sản xuất, dịch vụ của Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế bền vững.

LIÊN HỆ

TQC Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

TQC Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

TQC Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

TQC cung cấp Dịch vụ tư vấn đạt Chứng nhận Bluesign chuyên nghiệp!
Miền Bắc
096.941.6668
Miền Trung
096.879.9816
Miền Nam
 0988.397.156

Bài viết liên quan
Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC