Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

TQC tham dự Hội thảo Giải pháp nâng cao năng suất chất lượng và Định hướng phát triển cây măng cụt huyện Tiên Phước

Vào chiều ngày 21/12/2022, Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và định hướng phát triển cây măng cụt trên địa bàn huyện Tiên Phước được UBND huyên Tiên Phước tổ chức với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các doanh nghiệp, các hợp tác xã và các đơn vị cơ quan chuyên ngành.

Hội thảo Giải pháp nâng cao năng suất chất lượng và Định hướng phát triển cây măng cụt huyện Tiên Phước
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC vinh dự là đại biểu tham gia Hội thảo với công tác hỗ trợ Quý doanh nghiệp, hộ nông dân tại địa bàn huyện trong định hướng nâng cao chất lượng trồng trọt cây măng cụt với các chứng nhận VietGAP, chứng nhận hữu cơ và các chứng nhận quản lý hệ thống an toàn thực phẩm liên quan.
Trong giai đoạn 2020 - 2025, huyện Tiên Phước tập trung xây dựng thành huyện trung du miền núi Vùng duyên hải miền Trung đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu và tập trung phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái gắn với xây dựng bản sắc văn hóa thuần Việt giai đoạn 2021 - 2025. Chính vì vậy, huyện Tiên Phước đã có định hướng huy động mạnh mẽ tiềm lực vốn có kết hợp sự hỗ trợ của kỹ thuật trồng trọt, sản xuất và áp dụng các Tiêu chuẩn nông nghiệp Quốc gia để phát triển mô hình các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao tiêu biểu như măng cụt, lòn bon..

 
Trong thời gian qua, Trung tâm TQC cũng rất vinh dự khi đã đánh giá và cấp các chứng nhận về lĩnh vực nông nghiệp cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, chế biến và kinh doanh tổng hợp Phước Tuyên trên địa bàn huyện, cụ thể với chứng nhận hữu cơ cho sản phẩm lòn bon, chứng nhận HACCP cho cơ sở sản xuất rượu, ngoài ra TQC còn đánh giá cấp chứng nhận cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như Công ty Măng tây xanh Miền Trung.
Thông qua Hội thảo, Trung tâm TQC đã mang đến những ý tưởng và giải pháp cụ thể trong việc trồng trọt, sản xuất sản phẩm từ cây măng cụt của huyện Tiên Phước, tạo cơ hội cho nông dân tiếp cận các phương pháp kinh doanh sản xuất sản phẩm măng cụt chất lượng cao để vươn ra nhiều thị trường trong và ngoài nước với mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế, gắn với phát triển văn hóa, du lịch vùng trung du xứ Quảng trong bối cảnh hội nhập.
Hi vọng trong thời gian tới, UBND huyện cũng như chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện để Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC có cơ hội hợp tác trong công tác đánh giá và cấp chứng nhận cho các mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã vừa và nhỏ tại huyện Tiên Phước để cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nông nghiệp và phát triển bền vững.
Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC