Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

TQC hỗ trợ đăng ký sản phẩm đạt được chứng nhận OCOP cấp tỉnh hạng 03 sao, 04 sao; cấp quốc gia hạng 05 sao

 

1. OCOP là gì?

OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product), Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm.

OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Tiêu chí làm căn cứ đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP

Căn cứ vào: Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Tải Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại đây.

3. TQC thực hiện hỗ trợ Chủ thể OCOP (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất...) đăng ký sản phẩm giúp đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh hạng 03 sao, 04 sao; cấp quốc gia hạng 05 sao:

Giấy chứng nhận OCOP sản phẩm Tinh dầu sả chanh của HTX Hương Ngàn do TQC đồng hành và hỗ trợ

Gọi 096 941 6668(miền bắc)/ 0968 799 816(miền trung)/ 0988 397 156(miền nam) để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết thêm

Cơ quan thành lập

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng TQC thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập và điều lệ, với kinh nghiệm hoạt động khoa học và công nghệ trên 35 năm (thành lập từ năm 1983) và TQC có 12 năm kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá và chứng nhận.

Cơ quan cấp phép hoạt động

Bộ Khoa học và Công nghệ

TQC là Tổ chức khoa học công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép đăng ký hoạt động chứng nhận, kiểm nghiệm, giám định, kiểm định, đào tạo …

TQC với năng lực chuyên môn sâu được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN chỉ định thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kiểm soát chất lượng: VietGAP, Hữu cơ; Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000, HACCP; Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001; Hệ thống quản lý môi trường/ Giải pháp bảo vệ môi trường theo ISO 14001 … phục vụ hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất, doanh nghiệp … trong quá trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

TQC Hỗ trợ Kế hoạch kiểm soát chất lượng; Công bố chất lượng sản phẩm; kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố, Mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc … phục vụ hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất, doanh nghiệp … trong quá trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Gọi 096 941 6668(miền bắc)/ 0968 799 816(miền trung)/ 0988 397 156(miền nam) để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết thêm

3.1 YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM OCOP VÀ SỰ HỖ TRỢ CỦA TQC

Theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP: do các chủ thể OCOP (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất…) chuẩn bị và nộp về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

TQC hỗ trợ thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tham gia OCOP tại các cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ chủ thể OCOP hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP nộp về cấp huyện như sau:

TT

Nội dung

Yêu cầu

Thực hiện

1

Yêu cầu bắt buộc

 

 

 

Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm

- Mẫu đăng ký sản phẩm mới (biểu số 01)

- Mẫu đăng ký sản phẩm đã có (biểu số 02)

TQC hỗ trợ, hướng dẫn

 

Phương án, kế hoạch kinh doanh sản phẩm

Theo mẫu đính kèm (biểu số 03)

TQC hỗ trợ, hướng dẫn

 

Giới thiệu bộ máy tổ chức

Theo mẫu đính kèm (biểu số 04)

TQC hỗ trợ, hướng dẫn

 

Giấy đăng ký kinh doanh

Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp (đối với các đơn vị/cá nhân có đăng ký kinh doanh)

TQC hỗ trợ, hướng dẫn tập hợp hồ sơ

 

Sản phẩm mẫu

05 đơn vị sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ)

TQC hướng dẫn lựa chọn sản phẩm mẫu và cách thức ghi nhãn, bao bì sản phẩm

2

Yêu cầu tài liệu minh chứng bổ sung

 

 

 

Giấy đủ điều kiện sản xuất

Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm cần phải có giấy chứng nhận theo quy định hiện hành)

TQC hỗ trợ hồ sơ và thủ tục thực hiện

 

Công bố chất lượng sản phẩm

Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng sản phẩm được công bố

TQC hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố và tư vấn thủ tục công bố

 

Tiêu chuẩn sản phẩm

Bản sao tài liệu, chứng minh tiêu chuẩn sản phẩm được công bố

TQC hỗ trợ thực hiện xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm

 

Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố

Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

TQC hỗ trợ xác định chỉ tiêu cần thử nghiệm và nhận mẫu, thử nghiệm sản phẩm.

 

Mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm...

Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở hữu thương hiệu...

TQC hỗ trợ hồ sơ và thủ tục thực hiện

 

Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết chuỗi

Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, hóa đơn... chứng minh việc mua bán nguyên vật liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên kết

TQC hỗ trợ, hướng dẫn

 

Bảo vệ môi trường

Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, chứng minh cam kết, đánh giá tác động môi trường

TQC hỗ trợ tư vấn thủ tục để được các giấy tờ này và trực tiếp đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001

 

Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kiểm soát chất lượng

Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng minh hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn

TQC trực tiếp đánh giá và cấp chứng nhận (gồm hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo ISO cho quá trình sản xuất; VIETGAP hoặc hữu cơ cho trồng trọt/chăn nuôi)

 

Kế toán

Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế toán của cơ sở

TQC hướng dẫn thành phần hồ sơ

 

Phát triển thị trường, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại

Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại...

TQC hỗ trợ xây dựng hồ sơ

 

Câu chuyện về sản phẩm

Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm... minh chứng về câu chuyện của sản phẩm

TQC hỗ trợ xây dựng

 

Kế hoạch kiểm soát chất lượng, ghi hồ sơ lô sản xuất...

Bản sao tài liệu, minh chứng về hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng lô sản xuất

TQC hỗ trợ thực hiện

 

Giải thưởng của sản phẩm, bình chọn của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế...

Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành tích, giải thưởng, bình chọn...

TQC hỗ trợ tập hợp hồ sơ các giải thưởng (nếu doanh nghiệp có)

 

3.2 SỰ HỖ TRỢ ƯU VIỆT CỦA TQC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN OCOP:

  • TQC Hỗ trợ giải trình hồ sơ đăng ký và trình bày phương án hoạt động sản xuất kinh doanh với Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại các cấp Huyện/ Tỉnh/ Trung ương.
  • TQC Hỗ trợ thủ tục để trao và tiếp nhận Giấy chứng nhận đạt OCOP từ các cấp độ 03 sao, 04 sao hoặc 05 sao - góp phần quảng bá thương hiệu hình ảnh chủ thể OCOP (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất…) phục vụ xúc tiến thương mại, marketing, bán hàng.

Gọi 096 941 6668(miền bắc)/ 0968 799 816(miền trung)/ 0988 397 156(miền nam) để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết thêm

Trên thế giới có chương trình OCOP chưa?

Trước đây, đã có chương trình “Làng mới” của Hàn Quốc, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của Nhật Bản… cũng có nhiều nội dung tương tự. Sau này, Thái Lan được coi là quốc gia thành công nhất về OCOP khi hình thành được 72.000 sản phẩm với nhiều kênh phân phối hiệu quả sau 16 năm triển khai chương trình.

Các ngành hàng tham gia Chương trình OCOP

Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gồm 6 ngành hàng: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm - nội thất - trang trí; và dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.

Xếp hạng sản phẩm OCOP

Phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí được quy định trong Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 05 hạng:

- Hạng 05 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm cấp quốc gia, có thể xuất khẩu.

- Hạng 04 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, có thể nâng cấp lên hạng 5 sao.

- Hạng 03 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 69 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao.

- Hạng 02 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến 49 điểm, sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao.

- Hạng 01 sao: Tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm khởi điểm tham gia Chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

Hotline tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất tham gia OCOP toàn quốc:

Miền Bắc: 096 941 6668 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

 
Bài viết liên quan
Liên hệ hỗ trợ
Miền Bắc
Mobile: 096 941 6668
Tel: 024 6680 0338
Mail: vphn@tqc.vn
Miền Trung
Mobile: 0968 799 816
Tel: 023 6362 2668
Mail: vpdn@tqc.vn
Miền Nam
Mobile: 0988 397 156
Tel: 028 6270 1386
Mail: vpsg@tqc.vn