Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Khiếu Đình Toàn

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ hóa dầu
Kinh nghiệm: Hơn 15 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 22000:2018; HACCP; OHSAS 18001/ISO 45001; Chứng nhận sản phẩm; Đào tạo ISO 17025:2017.


Nguyễn Khắc Trường

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Vật liệu xây dựng
Kinh nghiệm: Hơn 10 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSSC 22000 ver 5, ISO 14001:2015 VietGAP trồng trọt, Chứng nhận sản phẩm


Nguyễn Đức Bình

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Nông nghiệp
Kinh nghiệm: Hơn 5 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSSC 22000 ver 5, ISO 14001:2015 VietGAP trồng trọt, Chứng nhận sản phẩm


Phạm Thị Hiền

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Thực phẩm
Kinh nghiệm: Hơn 5 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSSC 22000 ver 5, ISO 14001:2015 VietGAP trồng trọt, Chứng nhận sản phẩm


Cấn Thị Minh Loan

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Thực phẩm
Kinh nghiệm: Hơn 5 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSSC 22000 ver 5, ISO 14001:2015 VietGAP trồng trọt, Chứng nhận sản phẩm


Nguyễn Thị Thùy Đang

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Hóa Học
Kinh nghiệm: Hơn 5 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, Chứng nhận sản phẩm


Đinh Tuấn Cường

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Hóa Học
Kinh nghiệm: Hơn 5 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSSC 22000 ver 5, Chứng nhận sản phẩm.


Đỗ Thị Thu Hiền

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Môi trường
Kinh nghiệm: Hơn 12 năm
Lĩnh vực đánh giá: VietGAP, Hữu Cơ, BRC, FSSC 22000, Chứng nhận sản phẩm


Lê Quang Trung

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Tiến sỹ
Chuyên ngành: sinh học phân tử
Kinh nghiệm: Hơn 25 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 22000:2018, HACCP, VietGAP, Hữu Cơ, Chứng nhận sản phẩm.


Nguyễn Quang Hưng

Chuyên gia đánh giá trưởng


Đậu Xuân Phong

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Cử nhân sư phạm điện, điện tử
Kinh nghiệm: Hơn 07 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Chứng nhận sản phẩm.


Nguyễn Trần Thanh Vũ

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật hóa học
Kinh nghiệm: Hơn 06 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015,ISO 22000:2018, HACCP, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, Chứng nhận sản phẩm.


Tạ Quang Tuấn

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư Khoa chế tạo máy điện
Kinh nghiệm: Hơn 35 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 14001:2015, Chứng nhận sản phẩm.


Phạm Khánh Hưng

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư Công nghệ sinh học
Kinh nghiệm: Hơn 06 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, OHSAS 18001/ISO 45001, VietGAP, Chứng nhận sản phẩm.


Hồ Văn Bình

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật hóa học
Kinh nghiệm: Hơn 06 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, OHSAS 18001/ISO 45001, Chứng nhận sản phẩm.


Trịnh Công Phú

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư Xây dựng
Kinh nghiệm: Hơn 30 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Chứng nhận sản phẩm.


Nguyễn Minh Đức

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm
Kinh nghiệm: Hơn 06 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, OHSAS 18001/ISO 45001, Chứng nhận sản phẩm.


Lê Trần Anh Quốc

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật hóa học
Kinh nghiệm: Hơn 06 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, Chứng nhận sản phẩm.


Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC