Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Tên của quý khách

Tên công ty/tổ chức

Số điện thoại

Địa chỉ email

Tỉnh/thành

Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách như thế nào?

Giới thiệu các dịch vụ của công ty mà quý khách đang quan tâm.

Cung cấp cho quý khách dịch vụ quý khách yêu cầu từ chúng tôi.

Để gửi cho quý khách thông tin dịch vụ quý khách yêu cầu.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với ai?

Về nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bất kỳ ai ngoài TQC.

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC