Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL

Bộ quy tắc ứng xử BSCI

Bộ tiêu chuẩn BSCI - trách nhiệm xã hội trong kinh doanh ngày càng nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp - đặc biệt là các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường quốc tế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin về bộ quy tắc ứng xử BSCI để các doanh nghiệp/cá nhân đang có nhu cầu về BSCI có thể nắm bắt thông tin đầy đủ hơn.

Tìm hiểu về bộ quy tắc ứng xử BSCI: các quy tắc, trách nhiệm quản lý, hậu quả của việc không tuân thủ BSCI... trong bài viết dưới đây.

Căn cứ xây dựng bộ quy tắc ứng xử BSCI


 

Quy tắc ứng xử BSCI phù hợp với: 

  • Các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế

  • Tuyên ngôn thế giới về quyền con người của Liên hợp quốc

  • Các công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ

  • Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc

  • Hướng dẫn của OECD về Doanh nghiệp đa quốc gia

  • Các quy định khác có liên quan được quốc tế công nhận.

11 quy tắc của bộ quy tắc ứng xử BSCI


11 quy tắc của bộ quy tắc ứng xử BSCI

Tự do lập hội và Quyền thương lượng tập thể

Tất cả nhân sự sẽ có quyền thành lập, gia nhập và tổ chức các tổ chức công đoàn do họ lựa chọn và thay mặt họ thương lượng tập thể với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải tôn trọng quyền này và sẽ thông báo một cách hiệu quả cho nhân viên rằng họ được tự do tham gia vào một tổ chức do họ lựa chọn và việc đó không dẫn đến bất kỳ hậu quả tiêu cực nào đối với họ cũng như sự trả thù của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không được quyền can thiệp vào việc thành lập, hoạt động hoặc điều hành các tổ chức hoặc tập thể của người lao động bằng bất cứ cách nào.

Trong trường hợp quyền Tự do lập hội và Quyền thương lượng tập thể bị hạn chế bởi luật, doanh nghiệp sẽ cho phép người lao động tự do bầu chọn người đại diện. Bất kỳ người đại diện, nhân viên tham gia tổ chức phải được đảm bảo rằng họ không bị phân biệt đối xử, sách nhiễu đe dọa...vì lý do là thành viên của công đoàn. Các đại diện công đoàn có quyền tiếp cận thành viên của họ tại nơi làm việc.

Cấm phân biệt đối xử

Không có sự phân biệt đối xử nào trong việc tuyển dụng, thù lao, đào tạo, thăng chức, chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ hưu dựa trên giới tính, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, đẳng cấp, ngày sinh, nền tảng xã hội, khuyết tật, nguồn gốc dân tộc và quốc gia, quốc tịch, tư cách thành viên trong các tổ chức của người lao động( bao gồm công đoàn, đảng phái chính trị) hoặc ý kiến, khuynh hướng tình dục, trách nhiệm gia đình, tình trạng hôn nhân hoặc bất kỳ điều kiện nào khác có thể dẫn đến phân biệt đối xử.

Thù lao công bằng

Doanh nghiệp tuân thủ nguyên tắc này khi họ tôn trọng quyền được hưởng thù lao công bằng của người lao động - đủ để họ có một cuộc sống đầy đủ cho bản thân và gia đình cũng như các lợi ích xã hội một cách hợp pháp. 

Doanh nghiệp phải tuân thủ mức lương tối thiểu do chính phủ quy định hoặc các tiêu chuẩn ngành đã được phê duyệt trên cơ sở thương lượng tập thể.

Tiền lương phải được trả một cách kịp thời, thường xuyên và đầy đủ. Thanh toán theo hình thức bằng hiện vật được chấp nhận bởi ILO.

Mức lương phản ánh kỹ năng và trình độ của người lao động và sẽ được đề cập đến giờ làm việc bình thường. Các khoản khấu trừ sẽ chỉ được phép theo các điều kiện và trong phạm vi luật pháp quy định hoặc cố định theo thỏa ước tập thể.

Giờ làm việc hợp lý

Đảm bảo rằng người lao động không phải làm việc hơn 48 giờ đều đặn mỗi tuần. Các trường hợp ngoại lệ vẫn được công nhận nếu nó nằm trong phạm vi ILO quy định.

Trong những trường hợp ngoại lệ do ILO xác định, giới hạn số giờ làm việc được quy định ở trên có thể vượt quá, trong trường hợp đó được phép làm thêm giờ. Việc sử dụng thời gian làm thêm giờ là đặc biệt, tự nguyện, được trả với mức phí cao hơn 125% so với tỷ lệ thông thường.

Hơn nữa, người lao động có quyền nghỉ giải lao trong mỗi ngày làm việc và có quyền được nghỉ ít nhất một ngày trong tuần, trừ trường hợp ngoại lệ đã được quy định trong thỏa thuận tập thể.

Sức khỏe và an toàn lao động

Doanh nghiệp cần tôn trọng quyền được hưởng các điều kiện sống và làm việc lành mạnh của người lao động và cộng đồng địa phương.

Những cá nhân dễ bị tổn thương như lao động trẻ, phụ nữ mới sinh và những người khuyết tật sẽ nhận được sự bảo vệ đặc biệt.

Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khi luật pháp trong nước còn yếu hoặc được thực thi kém

Sự hợp tác giữa doanh nghiệp, người lao động và đại diện của họ (công đoàn) là điều cần thiết để phát triển và thực hiện các hệ thống hướng tới đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Các doanh nghiệp cũng cần phải đảm bảo rằng có sẵn hệ thống để phát hiện, đánh giá, tránh và ứng phó các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe và sự an toàn của người lao động, đồng thời có biện pháp để đối phó và xử lý tình huống xảy ra.

Không sử dụng lao động trẻ em

Không tuyển dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trẻ em dưới độ tuổi tối thiểu để hoàn thành chương trình học bắt buộc theo quy định của pháp luật (trẻ em dưới 15 tuổi).

Doanh nghiệp phải xác minh độ tuổi lao động trong quá trình tuyển dụng. Nguyên tắc này nhằm mục đích bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột.

Bảo vệ đặc biệt cho lao động trẻ

Đảm bảo rằng những người trẻ tuổi không làm việc vào ban đêm và họ được bảo vệ trước các điều kiện làm việc có hại cho sức khỏe, sự an toàn, đạo đức và sự phát triển của họ.

Một vài điểm cần chú ý:

  • Loại công việc không có khả năng gây hại cho sức khoẻ hoặc sự phát triển của lao động trẻ

  • Giờ làm việc của họ không ảnh hưởng đến thời gian đi học, tham gia định hướng nghề nghiệp

Không cung cấp việc làm bấp bênh

Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng các mối quan hệ việc làm của họ không gây ra sự bất an và tính dễ bị tổn thương về xã hội hoặc kinh tế đối với người lao động.

Công việc được thực hiện trên cơ sở mối quan hệ lao động được công nhận và lập thành văn bản, được thiết lập tuân thủ luật pháp quốc gia, tập quán hoặc thông lệ và các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Trước khi bắt đầu làm việc, doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động những hiểu biết về quyền, trách nhiệm và điều kiện việc làm của họ, bao gồm cả giờ làm việc, thù lao và các điều khoản thanh toán.

Không sử dụng lao động lệ thuộc 

Không được tham gia vào bất kỳ hình thức nô dịch, ép buộc, ngoại giao, nhận ủy thác, buôn bán hoặc lao động không tự nguyện.

Doanh nghiệp có thể bị coi là đồng lõa nếu họ hưởng lợi từ việc sử dụng các hình thức tuyển dụng trái phép.

Doanh nghiệp sẽ cho phép người lao động của họ quyền nghỉ việc và tự do chấm dứt việc làm với điều kiện là người lao động phải thông báo hợp lý cho người sử dụng lao động.

Tất cả các thủ tục kỷ luật phải được thiết lập bằng văn bản và phải được giải thích bằng lời nói cho người lao động trong các điều khoản rõ ràng và dễ hiểu. Nghiêm cấm hành vi đối xử vô nhân đạo hoặc hạ thấp, trừng phạt thân thể, cưỡng bức tinh thần hoặc thể chất và / hoặc lạm dụng bằng lời nói.

Bảo vệ môi trường

Thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh suy thoái môi trường: Đánh giá tác động môi trường đáng kể của các hoạt động, và thiết lập các chính sách và thủ tục hiệu quả phản ánh trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp.

Hành vi kinh doanh có đạo đức

Không tham gia vào bất kỳ hành vi tham nhũng, tống tiền hoặc tham ô nào, cũng không phải dưới bất kỳ hình thức hối lộ nào - bao gồm nhưng không giới hạn - hứa hẹn, đề nghị, cho hoặc nhận của bất kỳ khoản tiền không phù hợp hoặc động cơ khác.

Các đối tác kinh doanh phải giữ thông tin chính xác về các hoạt động, cấu trúc và hiệu suất của họ, đồng thời phải tiết lộ những thông tin này theo các quy định hiện hành và các thông lệ chuẩn mực trong ngành.

Không được tham gia vào việc làm sai lệch thông tin đó, cũng như trong bất kỳ hành động nào trình bày sai trong chuỗi cung ứng.

Việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân khác phải tuân thủ luật riêng tư và bảo mật thông tin và các yêu cầu quy định.

Trên đây là những điều TQC muốn chia sẻ về bộ quy tắc ứng xử BSCI. Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết này có thể cung cấp cho doanh nghiệp, cá nhân - những người đang tìm hiểu về BSCI nhiều thông tin hữu ích.

Nếu doanh nghiệp cần tư vấn chi tiết hơn về chứng nhận BSCI, hãy tham khảo chứng nhận BSCI hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline Miền Bắc: 096 941 6668 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156

Bài viết liên quan
Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo TQC