Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Giới thiệu

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập và điều lệ, với Kinh nghiệm hoạt động khoa học và công nghệ trên 35 năm (Thành lập từ năm 1983) và TQC có 11 năm kinh nghiệm trong hoạt động chứng nhận. TQC là Tổ chức khoa học công nghệ của Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép đăng ký hoạt động kiểm nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm định, đào tạo … TQC được chỉ định thực hiện hoạt động đánh giá, chứng nhận ISO, chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn và Quy chuẩn bởi Tổng cục TCĐLCL - Bộ KHCN TQC được Diễn đàn công nhận Quốc tế (IAF) thừa nhận năng lực chứng nhận đạt chuẩn mức Quốc tế - đủ năng lực cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm và chứng nhận hệ thống quản lý. Năng lực chứng nhận sản phẩm của TQC đạt chuẩn mực Quốc tế theo ISO/IEC 17065 được BoA – Bộ KHCN công nhận Năng lực chứng nhận hệ thống quản lý của TQC đạt chuẩn mực Quốc tế theo ISO/IEC 17021 được BoA – Bộ KHCN công nhận TQC được chỉ định chứng nhận ISO 9001 bởi Tổng cục TCĐLCL TQC được chỉ định chứng nhận hợp quy dệt may, may mặc bởi Bộ Công Thương TQC được chỉ định chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh bởi Bộ Công Thương TQC được chỉ định chứng nhận VietGAP trồng trọt bởi Tổng cục TCĐLCL TQC được chỉ định chứng nhận hữu cơ - Organic bởi Tổng cục TCĐLCL TQC được chỉ định chứng nhận ISO 22000 bởi Tổng cục TCĐLCL TQC được chỉ định chứng nhận ISO 14001 bởi Tổng cục TCĐLCL TQC được chỉ định chứng nhận ISO 45001 bởi Tổng cục TCĐLCL TQC được chỉ định chứng nhận ISO 13485 bởi Tổng cục TCĐLCL TQC được chỉ định chứng nhận HACCP bởi Tổng cục TCĐLCL TQC được chỉ định chứng nhận OHSAS 18001 bởi Tổng cục TCĐLCL
 
Một số khách hàng tiêu biểu
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, số 03 Hồ Tương, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3622 668 | 0968 799 816
Email: vpdn@tqc.vn
Điện thoại: 028 6270 1386
Hotline: 0988 397 156
Email: vpsg@tqc.vn
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline: 0945 659 168/ 0988 397 156