Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Tiêu chuẩn TCVN 11041:2017 về sản phẩm hữu cơ, nông sản hữu cơ, thực phẩm hữu cơ

Ngày đăng: 31/08/2017

Bản tiêu chuẩn TCVN 11041:2017 được biên dịch từ tiêu chuẩn quốc tế CODEX CAC/GL 32:1999 soát xét 2007 sửa đổi 2013

- Năm 1999, Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex Quốc tế - CAC (Codex Alimentarius Commission) do Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng sáng lập đã ban hành tiêu chuẩn CAC/GL 32-1999 hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ. Bản soát xét mới nhất vào năm 2013 đã bao gồm các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ trong trồng trọt và chăn nuôi. Cho đến nay, tiêu chuẩn này được xem là nền tảng để hình thành các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế và của các khu vực.

- Bộ KH&CN công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041:2017 hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ, được xây dựng trên cơ sở dịch chuyển đổi tiêu chuẩn quốc tế Codex CAC/GL 32-1999, soát xét 2007, sửa đổi 2013 sang tiếng Việt.

- Tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia TCVN 11041:2017 hoàn toàn tương đương với Tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế của Ủy ban Codex CAC/GL 32-1999, Rev. 2013.

- Các doanh nghiệp/trang trại được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041:2017 hoàn toàn được công nhận hợp pháp tại Việt Nam cũng như được công nhận trên toàn thế giới theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế của Ủy ban Codex CAC/GL 32-1999, Rev. 2013.
 


 

- Bản Tiêu chuẩn CAC/GL 32-1999, Rev. 2013 được Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) công khai tại đây: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/

- ĐĂNG KÝ nhận bản Tiêu chuẩn TCVN 11041:2015 (CAC/GL 32-1999, Rev. 2013) tại đây!

Xem thêm: Bài viết về Hội nghị thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức
https://www.most.gov.vn/cchc/tin-tuc/522/11666/hoan-thien-he-thong-tieu-chuan-thuc-day-phat-trien-nong-nghiep-huu-co.aspx

Link rss
Một số khách hàng tiêu biểu
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, số 03 Hồ Tương, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Hotline: 0968 799 816
Điện thoại: 0236 3622 668
Email: vpdn@tqc.vn
Hotline: 0988 397 156
Điện thoại: 028 6270 1386
Email: vpsg@tqc.vn
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline: 0945 659 168/ 0988 397 156
DMCA.com Protection Status