Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Đào tạo, Chứng nhận ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng

Ngày đăng:12/06/2015

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp quy trình hóa các hoạt động, qua đó chuẩn hóa và thiết lập các chuẩn mực cần thiết để kiểm soát các hoạt động; tạo lập cách thức làm việc thống nhất và cung cấp sản phẩm/dịch vụ tin cậy, ổn định, chất lượng, … từ đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giúp giảm giá thành, giảm sai lỗi, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, làm cơ sở cho phát triển bền vững.

Với doanh nghiệp đang xây dựng, áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đều có chung một số câu hỏi:

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 là gì ? Các bước thực hiện như thế nào? Thời gian thực hiện ra sao ?  

Cách xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình hóa hoạt động doanh nghiệp như thế nào ?

Áp dụng ISO 9001 như thế nào để chất lượng sản phẩm ổn định và được nâng cao ?

Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 ?

Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 9001 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết giúp anh chị hiểu về ISO 9001: 

1. Quy trình mẫu ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng: để làm căn cứ tham khảo, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp.

2. ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu

3. ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và từ vựng: Chất lượng là gì, quản lý chất lượng là gì, thế nào là hướng vào khách hàng, vai trò của lãnh đạo ? cải tiến liên tục là gì ? ...

4. ISO 9002:2016 Hệ thống quản lý chất lượng – hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2015

5. TCVN ISO 9004:2011 Quản lý tổ chức thành công bền vững – Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng

6. ISO 19011:2018 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý: Giúp đánh giá viên nội bộ HTQLCL

TQC tặng anh chị bộ tài liệu quý này: ti đây.

Các kiến thức khác:

ISO 9001 2015 là gì ? Bản chất và các yêu cầu ?

Áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp như thế nào, quy trình áp dụng iso 9001 ?

Thời gian triển khai và các bước áp dụng, chứng nhận ISO 9001:2015 ? 


Tại sao doanh nghiệp cần đào tạo ISO 9001:

1. Doanh nghiệp không thể có đủ thời gian, nhân lực tự nghiên cứu áp dụng ISO 9001

2. ISO 9001 chỉ hướng dẫn doanh nghiệp “làm cái gì” không hướng dẫn “làm như thế nào”

3. Việc áp dụng ISO 9001 đòi hỏi phải có các kiến thức bổ trợ về Marketing, kinh doanh, sản xuất… theo khoa học

4. Nếu không có vai trò đào tạo, tư vấn, doanh nghiệp khó có thể bố trí được thời gian để hoàn tất dự án.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2015

Giá trị đem lại

Gói cơ bản (Basic)

Gói thông thường (Normal)

Gói Hoàn hảo (Perfect)

Đạt được chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 là bằng chứng chứng minh hệ thống quản lý chất lượng tương đồng với nhiều doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh dịch vụ trên thế giới.

V

V

V

Được đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hiểu được các nguyên tắc trong quản lý chất lượng và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho các trưởng bộ phận, nhân viên tham gia.

V

V

V

Được đơn vị tư vấn/chuyên gia tư vấn hợp tác với TQC hỗ trợ xây dựng, chuyển giao các Quy trình tác nghiệp, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn thực hiện công việc, biểu mẫu thực hiện công việc

V

V

V

Được đơn vị tư vấn/chuyên gia tư vấn hợp tác với TQC triển khai cùng các bộ phận thay đổi ý thức, chuẩn hóa, áp dụng thí điểm và điều chỉnh các Quy trình tác nghiệp, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn thực hiện công việc, các biểu mẫu vận hành, biểu mẫu giám sát để đảm bảo phù hợp nhất với hiện trạng thực tế và thuận lợi cho hoạt động sản xuất/kinh doanh.

O

V

V

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho các nhân viên tham gia - đảm bảo có đội ngũ nhân sự vững về hệ thống để giám sát duy trì, vận hành, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

O

V

V

Được đơn vị tư vấn/chuyên gia tư vấn hợp tác với TQC tư vấn thiết lập bộ máy tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

O

V

V

Được đơn vị tư vấn/chuyên gia tư vấn hợp tác với TQC tư vấn, xây dựng mô hình quản lý thống nhất, hoàn thiện sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, bản mô tả yêu cầu các vị trí công việc trong công ty;

O

V

V

Được đơn vị tư vấn/chuyên gia tư vấn hợp tác với TQC tư vấn cải tiến sự phối hợp công việc giữa các bộ phận nhằm tăng cường khả năng quản lý, kiểm soát công việc, giảm sai lỗi công việc và tránh chồng chéo.

O

O

V

Được đơn vị tư vấn/nhóm chuyên gia tư vấn hợp tác với TQC cùng theo sát, hỗ trợ cho từng bộ phận của công ty trong suốt quá trình xây dựng, vận hành, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (thời gian từ 06 đến 09 tháng) nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý một cách tốt nhất

O

O

V

Được đơn vị tư vấn/chuyên gia tư vấn hợp tác với TQC thiết lập quy định, chuẩn hóa tác phong, giao tiếp, lời nói, phương thức trao đổi thông tin nội bộ và bước đầu xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp và chuẩn hóa các hoạt động dịch vụ/kinh doanh.

O

O

V

Được đơn vị tư vấn/chuyên gia tư vấn hợp tác với TQC tư vấn, thống nhất xây dựng Tiêu chuẩn nguyên liệu, tiêu chuẩn bán thành phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm và thiết lập các phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm/phương pháp phê duyệt thẩm định sau lắp đặt vận hành.

O

O

V

Đào tạo, hướng dẫn áp dụng các công cụ cải tiến chất lượng để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh góp phần cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ 

O

O

V

 
Đăng ký dịch vụ đào tạo tư vấn ISO 9001 tại đây để nhận hỗ trợ và chi phí tốt nhất!

Gọi 0945 659 168(miền bắc)/ 0968 799 816(miền trung)/ 0988 397 156(miền nam) để được tư vấn tận tình thêm!

Hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 diễn ra như thế nào, lợi ích áp dụng và đạt chứng nhận ISO 9001 là gì ?

Tham khảo TQC đánh giá chứng nhận ISO 9001 cho Dược phẩm Nhất Nhất được báo VietNamNet của Bộ Thông tin và Truyền thông đăng tải, Xem tại đâyTQC Chứng nhận ISO 9001 cho Dược phẩm Nhất Nhất

Chứng nhận ISO 9001 của Dược Phẩm Nhất Nhất do TQC cấp

 
Một số dự án chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 của TQC:

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT Information System – FPT IS)

Trung tâm TQC chứng nhận ISO 9001 cho FPT IS

Chứng nhận ISO 9001 (vietnam & english) của FPT Information System do TQC cấp

FPT Information System – FPT IS là thành viên của tập đoàn FPT. Với 3.000 nhân viên của FPT IS có trên 2.500 kỹ sư trình độ cao, am hiểu nghiệp vụ khách hàng và chuyên sâu trong từng ngành kinh tế. Công ty chuyên sâu trong các lĩnh vực: phát triển phần mềm ứng dụng, dịch vụ ERP, dịch vụ công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống, dịch vụ điện tử và cung cấp thiết bị CNTT.

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty Cổ phần LICOGI13

Trung tâm TQC chứng nhận ISO 9001 cho licogi13

Chứng nhận ISO 9001 (vietnam & english) của LICOGI 13 do TQC cấp

Công ty cổ phần LICOGI 13 với hơn 700 cán bộ công nhân viên Kế thừa truyền thống, tích lũy kinh nghiệm của gần 60 năm phát triển, LICOGI 13 đã khẳng định được thế mạnh của một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nền móng, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản , một Nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản uy tín.

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty TNHH Fu Yuan VN

Công ty TNHH FU YUAN Việt Nam chuyên sản xuất bo mạch điều kiển đồ gia dụng với diện tích nhà xưởng hơn 10.000 m2. Hiện nay công ty là đối tác lâu dài của các nhãn hàng uy tính như TCL, MIDEA, ASIA, AQUA, LI FAN …
Địa chỉ: Số 20 đường N3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, khu phố 1, phường Phú Tân,thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty đầu tư phát triển vật liệu mới và công nghệ cao H.P.T

HPT là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu vật liệu mới, ứng dụng các giải pháp công nghệ cao vào lĩnh vực sản xuất nội thất. Nhà máy với quy mô rộng 25.000m2 nằm trong khu công nghệ cao Hòa Lạc, HPT tự hào là công ty sản xuất nội thất với dây chuyền đồng bộ và công nghệ hiện đại tiên tiến hàng đầu. Với định hướng đầu tư quy mô và bài bản, công ty HPT đã lắp đặt và vận hành dây chuyền sản xuất tự động hóa áp dụng công nghệ cao, hiện đại.

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty  cổ phần tập đoàn FVG Travel

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty CP vật tư nông nghiệp Tiền Giang

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Chi nhánh công ty CP chế biến thức ăn thủy hải sản Hiệp Thanh - Xí nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến

TQC chứng nhận ISO 9001 Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đặng Sơn

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Trường cao đẳng giao thông vận tải đường thủy II

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty CP cơ khí chính xác HBT Việt Nam

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phan Vũ

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty CP tư vấn và xây dựng Thành Sen

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Long Thành

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty cổ phần phát triển Hải Phong

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty thương mại và dịch vụ Minh Nguyên

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty Delboel Việt Nam

TQC chứng nhận ISO 9001 Công ty sản xuất, thương mại và xây lắp Kaiyo Việt Nam

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty Sunkyyoung Tech

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty Phú Cường

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty Hiko Tech Vina

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty cổ phần sản xuất và DVTM tổng hợp Hải Anh

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty Elecom

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty sản xuất và thương mại Sam

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty Super Victory

TQC chứng nhận ISO 9001 cho Công ty giáo dục IDP Việt Nam

… vvv

 

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 9001 TẠI TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TQC

DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CHỨNG CHỈ HIỆN ĐẠI VỚI CÔNG NGHỆ 4.0

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG NHIỆT TÌNH - TẬN TÂM:

KHÁCH HÀNG LUÔN YÊN TÂM VÀ ĐÁNH GIÁ TQC CÓ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT:

·      Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 do Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC cấp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và có giá trị trên toàn thế giới thông qua dấu hiệu công nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF.

·      TQC CAM KẾT CHI PHÍ HỢP LÝ, TIẾT KIỆM NHẤT: Chi phí chứng nhận của TQC luôn luôn phù hợp theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, với phương châm hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản chi phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất, tiết kiệm nhất theo từng quy mô và hiện trạng của doanh nghiệp.

·     TQC CAM KẾT THỜI GIAN CẤP CHỨNG CHỈ NHANH NHẤT: Với phương châm “Nhanh – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: TQC luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận của Quốc tế.

·       Chứng chỉ hiện đại: Ứng dụng công nghệ 4.0: TQC là tổ chức chứng nhận đầu tiên ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR code, để đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TỐI ĐA, TỐT NHẤT VÀ NHIỀU NHẤT :

·      Được TQC chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, quy trình mẫu cơ bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 để làm căn cứ tham khảo, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp.

·      Được cung cấp miễn phí Quy trình/kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm để doanh nghiệp tham khảo, xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm.

·       Được hỗ trợ miễn phí về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

·         Được hỗ trợ công bố chất lượng sản phẩm.

·         Được hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

·     Thủ tục thuận tiện - hỗ trợ tối đa: TQC đặt chất lượng dịch vụ chứng nhận và yếu tố đúng hẹn lên hàng đầu. Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ luôn được TQC song hành, hỗ trợ tối đa và đầy đủ các bước thực hiện, đảm bảo thuận lợi nhất trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đăng ký, đánh giá và tiếp nhận Giấy chứng nhận.

·      Mạng lưới đánh giá rộng lớn: Hiện tại, ngoài 3 văn phòng chính ở Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh thì TQC còn có mạng lưới chuyên gia giàu kinh nghiệm có mặt tại rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Nhanh chóng hỗ trợ khách hàng mọi thủ tục pháp lý kịp thời, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

 

👉 Y/c báo giá, tư vấn thêm về dịch vụ chứng nhận ISO 9001 tại đây để nhận sự hỗ trợ, chi phí tốt nhất

Gọi 0945 659 168(miền bắc)/ 0968 799 816(miền trung)/ 0988 397 156(miền nam) để được tư vấn tận tình thêm!
 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 9001

 

 

Nội dung

Đơn vị thực hiện

 Bước 1

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 và đào tạo nhân viên

Doanh nghiệp và đơn vị đào tạo, tư vấn áp dụng ISO 9001 thực hiện

 Bước 2

Đăng ký chứng nhận

Doanh nghiệp

 Bước 3

Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

TQC

 Bước 4

Đánh giá sơ bộ

TQC

 Bước 5

Đánh giá chính thức

TQC

 Bước 6

Thẩm xét hồ sơ đánh giá

TQC

 Bước 7

Cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 (Hiệu lực 3 năm)

TQC

 Hằng năm

Đánh giá giám sát định kỳ mỗi năm 1 lần

TQC

 Sau 3 năm

Đánh giá chứng nhận lại (2 tháng trước khi hết hiệu lực chứng nhận 3 năm)

TQC

 

GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ DO TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TQC CẤP

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC cấp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và có giá trị toàn cầu thông qua dấu hiệu công nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF.

tqc, trung tâm tqc

TQC - Văn phòng công nhận chất lượng BoA - Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF

Tại sao chứng chỉ ISO 9001 do TQC cấp có giá trị Quốc tế: Vì hệ thống quản lý chất lượng của TQC đã được Văn phòng công nhận chất lượng BoA trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (BoA là thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MLA của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAFcông nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế: ISO/IEC 17021-1:2015 - đủ năng lực cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001. (Xem chứng chỉ công nhận quốc tế của TQC tại đây)

Giá trị thương hiệu Tổ chức khoa học và công nghệ

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC không phải là doanh nghiệp hay công ty đơn thuần mà là Tổ chức khoa học công nghệ được Bộ Khoa học và công nghệ cấp Giấy đăng ký hoạt động. TQC thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập và điều lệ, với kinh nghiệm hoạt động khoa học và công nghệ trên 35 năm (thành lập từ năm 1983) và TQC có 11 năm kinh nghiệm trong hoạt động chứng nhận.


Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu

Trên chứng chỉ của TQC sẽ có dấu hiệu công nhận toàn cầu là logo của IAF - Diễn đàn Công nhận Quốc tế, với logo này được gắn trên chứng chỉ thì sẽ được nhận diện toàn cầu và chứng tỏ doanh nghiệp đã thiết lập được một Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn mực quốc tế, hướng đến sự phát triển bền vững và đáng tin cậy.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

Miền Bắc: 09456 59 168 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 6, số 41 Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Hotline: 09456 59 168; Điện thoại: 024 6680 0338 | 024 2213 1515

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, số 03 Hồ Tương, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0968 799 816

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 4, 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 397 156 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

Link rss
Một số khách hàng tiêu biểu
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, số 03 Hồ Tương, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Hotline: 0968 799 816
Điện thoại: 0236 3622 668
Email: vpdn@tqc.vn
Hotline: 0988 397 156
Điện thoại: 028 6270 1386
Email: vpsg@tqc.vn
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline: 0945 659 168/ 0988 397 156
DMCA.com Protection Status