Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

HỘI THẢO “HỢP TÁC XÃ LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ” QUẢNG NAM

HỘI THẢO “HỢP TÁC XÃ LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ” QUẢNG NAM

Theo chương trình công tác của Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam năm 2022 về chủ đề nhận thức tốt chính sách chuyển đổi số Quốc gia vào sáng ngày 14/12/2022, Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC vinh hạnh khi được đồng hành chia sẻ về giá trị và tầm quan trọng của chứng nhận nông nghiệp và thực phẩm trong quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp bền vững.

Hội thảo của HTX tỉnh Quảng Nam hướng đến mục tiêu chung: “Công tác kinh doanh nông nghiệp chuyển đổi theo môi trường số là con đường phát triển tối ưu nhất cho các Hợp tác xã hiện nay”.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm TQC mang đến những kiến thức thiết thực về chứng nhận nông nghiệp, thực phẩm như chứng nhận VietGAP, hữu cơ, ISO 22000, HACCP và các thủ tục chứng nhận khác hỗ trợ xuất khẩu thị trường thực phẩm Quốc tế. Qua đó, TQC cũng nhận được sự quan tâm cùng nhiều câu hỏi của các HTX đang kinh doanh nông sản và chăn nuôi với mong muốn chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, tăng giá trị kinh doanh.

Chứng nhận sản phẩm chất lượng là bước đệm cho Hợp tác xã bắt kịp xu hướng kinh doanh trong thời kỳ chuyển đổi số của thị trường.

Sau buổi hội thảo,TQC nhận được nhiều sự quan tâm của các đơn vị HTX tham gia. Hy vọng trong tương lai, Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC có thêm nhiều cơ hội đồng hành cùng các Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam trong chặng đường phát triển chất lượng sản phẩm nông nghiệp và tiếp cận nhiều cơ hội xúc tiến thương mại Quốc tế.

 

Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo với TQC