Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Chính sách chất lượng cho hoạt động Chứng nhận

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CHO HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN

Chính sách của TQC đưa ra nhằm cung cấp một dịch vụ chứng nhận có chất lượng được gói gọn trong 05 phương châm:

“Chuẩn mực - Đúng hẹn - Thân thiện  - Chuyên nghiệp - Cầu thị”

                        1                    2                    3                      4                        5

Mức độ ưu tiên của 5 phương châm này lần lượt theo đúng thứ tự, cụ thể:

1. Chuẩn mực: hoạt động chứng nhận của TQC luôn hướng đến việc đánh giá theo đúng Tiêu chí yêu cầu trong tiêu chuẩn/quy chuẩn – kết quả chứng nhận luôn đảm bảo doanh nghiệp/sản phẩm của doanh nghiệp đạt được đúng chuẩn mực chứng nhận. Chuẩn mực ở đây cũng có nghĩa là hoạt động chứng nhận luôn tuân thủ theo một quy trình chuẩn để đảm bảo tính khách quan, công bằng và không thiên vị trong hoạt động chứng nhận.

2. Đúng hẹn: tất cả các công việc và công đoạn trong hoạt động chứng nhận phải luôn đặt mục tiêu đúng với thời gian đã “hẹn” với khách hàng. Đúng hẹn thể hiện ở: đúng thời hạn hẹn đưa báo giá, đúng hẹn ngày xuống đào tạo/đánh giá, đúng hẹn ra Giấy chứng nhận/chứng chỉ, ... Phương châm “đúng hẹn” là yếu tố cạnh tranh về chất lượng dịch vụ của TQC so với các tổ chức chứng nhận khác.

3. Thân thiện: Tất cả các bộ phận/cá nhân của TQC có tiếp xúc với khách hàng luôn thể hiện thái độ thân thiện với khách hàng, luôn lắng nghe và tận tâm phục vụ. Hoạt động đánh giá của chuyên gia tại doanh nghiệp luôn thực hiện với thái độ thân thiện, đem đến thiện cảm cho khách hàng được đánh giá.

4. Chuyên nghiệp: TQC luôn luôn thể hiện sự chuyên nghiệp ở từng cử chỉ, lời nói, tác phong phục vụ của từng nhân viên/chuyên gia và chuyên nghiệp ở quy trình, biểu mẫu thực hiện, chuyên môn hóa theo từng công đoạn và kết nối để tạo một quy trình dịch vụ hoàn hảo.

5. Cầu thị: TQC luôn luôn có thái độ cầu thị, luôn luôn lắng nghe các ý kiến góp ý hoặc các phàn nàn, khiếu nại của khách hàng nếu có để nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ, học hỏi và điều chỉnh lại quy trình chứng nhận nếu có bất cập hoặc không sát với thực tế và từ đó nâng cao được sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ.

Chính sách này được Giám đốc TQC ban hành, tất cả các nhân viên và trưởng bộ phận căn cứ theo định hướng để làm kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động phục vụ khách hàng và thực hiện công việc tại TQC.

Yêu cầu các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

GIÁM ĐỐC – NGUYỄN QUANG HƯNG (đã ký phê duyệt)

 


Nhắn tin zalo với TQC
Chat zalo với TQC