Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Quy định về sử dụng dấu hiệu chứng nhận

Cập nhật: 01/02/2018

Tài liệu này quy định sử dụng và quản lý dấu chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy của khách hàng sau khi được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm hoặc Giấy chứng nhận hệ thống quản lý của TQC.


Download tài liệu này

Một số khách hàng tiêu biểu
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, số 03 Hồ Tương, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3622 668 | 0968 799 816
Email: vpdn@tqc.vn
Điện thoại: 028 6270 1386
Hotline: 0988 397 156
Email: vpsg@tqc.vn
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline: 0945 659 168/ 0988 397 156