Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Hướng dẫn thủ tục Công bố chứng nhận hợp quy quạt điện

Ngày đăng: 04/06/2017

Các sản phẩm thuộc thiết bị điện – điện tử bắt buộc đảm bảo yêu cầu về an toàn theo QCVN 4:2009/BKHCN bao gồm có quạt điện , cho nên việc Công bố chứng nhận hợp quy quạt điện là việc làm mang tính chất bắt buộc với những đơn vị sản xuất hay nhập khẩu sản phẩm này cung ứng trên thị trường nước ta

Yêu cầu về an toàn để Công bố chứng nhận hợp quy quạt điện:

Sản phẩm Quạt điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện.

Theo các quy định thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị điện – điện tử thì việc Công bố chứng nhận hợp quy quạt điện là hoàn toàn bắt buộc từ 1/06/2010

Sau khi sản phẩm thực hiện công bố hợp quy phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 4:2009/BKHCN và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình thủ tục Công bố chứng nhận hợp quy quạt điện:

Nằm trong nhóm các thiết bị điện điện tử cho nên hồ sơ công bố cũng tương tự Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị điện – điện tử, bạn có thể tham khảo tại đây.

Sau đó tiến hành chứng nhận hợp quy tại tổ chức chứng nhận được chỉ định

Sau khi tiến hành chứng nhận hợp quy , đơn vị sẽ đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đối với hàng sản xuất trong nước; và  phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu

Những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn phần nào về  Công bố chứng nhận hợp quy quạt điện nói riêng cũng như Chứng nhận hợp quy sản phẩm thiết bị điện điện tử nói chung. Ngoài ra các bạn còn có thể xem các bài viết khác về các sản phẩm trong cùng chuyên mục


Link rss
Một số khách hàng tiêu biểu
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, số 03 Hồ Tương, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3622 668 | 0968 799 816
Email: vpdn@tqc.vn
Điện thoại: 028 6270 1386
Hotline: 0988 397 156
Email: vpsg@tqc.vn
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline: 0945 659 168/ 0988 397 156